Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Terugkeer & Vertrek

Senior Regievoerder OVT Groningen-Drenthe

Functie omschrijving

Als Senior Regievoerder coördineer jij de werkzaamheden van het team en coach je ongeveer zes (taakvolwassen) medewerkers die nauw samenwerken met verschillende ketenpartners, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de vreemdelingenpolitie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Als senior regievoerder begeleid je de regievoerders, die zelf sturen op j de in-, door- en uitstroom van hun eigen caseload Daarbij geef je feedback op gedrag, houding en kennisontwikkeling, én op de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden. Ook behandel of monitor je complexe zaken en stuur je op kwaliteit binnen het team. Je levert input voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en neemt hier soms aan deel. Verder voer je voortgangsgesprekken en je draagt bij aan een adequate informatie-uitwisseling binnen het team. Regelmatig voer je overleg met de ketenpartners waarmee de Dienst Terugkeer en Vertrek samenwerkt. Je adviseert de afdelingsmanager over beoordelingsbesluiten. Jij hebt oog voor verbetering. Signaleer je vanuit de dagelijkse praktijk de noodzaak voor het aanpassen van instructies, werkprocessen of uitvoeringsbeleid? Dan zorg jij dat dit gebeurt. Samen met je collega’s en de afdelingsmanager zie je toe op de uniformiteit van toepassing en de interpretatie van wet- en regelgeving en beleid. Daarnaast lever je vanuit je eigen expertise een bijdrage aan de ontwikkeling, invulling en uitvoering van (vakinhoudelijke) leerprogramma’s.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en minimaal een hbo-diploma
 • Je hebt kennis van de Vreemdelingenwet 2000, of je bent in staat om je deze kennis snel eigen te maken
 • Je bent bekend met het geldende terugkeerbeleid, of je bent in staat om je dit snel eigen te maken
 • Je hebt ervaring in coaching en begeleiding van medewerkers
 • Je hebt ervaring in het coördineren van een team
 • Je hebt ervaring met verschillende gesprekstechnieken, bij voorkeur in een gedwongen kader
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je kunt scherp analyseren en goed plannen en organiseren
 • Je hebt een bovengemiddeld leervermogen
 • Je bent klant- en resultaatgericht
 • Je bent integer en kunt je goed een oordeel vormen
 • Je kunt goed samenwerken en weet anderen te motiveren
 • Je hebt een rijbewijs en eigen vervoer.

Competentieprofiel

 • Mensgericht
 • Emotioneel stabiel
 • Open minded
 • Creatief
 • Lef

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3279,- tot €5039,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.
 • In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.
 • Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie behoort tevens tot de mogelijkheden
 • Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Reageer op deze vacature