Ministerie van Justitie en Veiligheid - Raad voor de Kinderbescherming

Gedragsdeskundigen voor locatie Almelo

Functie omschrijving

In verband met uitbreiding zoeken we voor onze locatie Almelo flexibel inzetbare gedragsdeskundigen.

Wat doet een Gedragsdeskundige?
"Het is mijn taak als gedragsdeskundige om raadsonderzoekers te ondersteunen in hun onderzoek. Als we een melding binnenkrijgen, verzamelt en leest een raadsonderzoeker alle beschikbare informatie. Vervolgens maken we samen een analyse van de situatie. Het doel van ons overleg is bepalen wat dit gezin nodig heeft en hoe we dat gaan realiseren."
Soms wordt opvoeden ouders te veel. Of zijn ouders terecht gekomen in een conflictscheiding die ten koste gaat van het kind of zijn er vraagstukken rondom adoptie en (beëindiging of verandering van) gezag. In andere gevallen zijn jongeren verdacht van een strafbaar feit of gaan ze niet naar school, waardoor ze in aanraking komen met justitie. Voor deze kinderen (0-18 jaar) maakt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zich sterk: om ze te beschermen en een kans te geven goed op te groeien. De RvdK wordt onder meer ingeschakeld door Veilig Thuis of de gemeente met de vraag om de situatie van het kind in kaart te brengen en te kijken wat het kind nodig heeft.
Als gedragsdeskundige maak je deel uit van een multidisciplinair team waarbij de raadsonderzoeker verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek en de gedragsdeskundige en juridische deskundige vanuit de eigen discipline een aanvullende bijdrage leveren. Je adviseert de raadsonderzoeker op basis van beschikbare informatie en vanuit je eigen kennis en ervaring.Je bent belangrijk voor consultatie en advies bij onder meer kinderbeschermingsonderzoeken, gezag- en omgangszaken, schoolverzuim- en strafzaken.
Maar je doet meer:

 • Je ondersteunt gesprekken door het geven van psycho-educatie;
 • Je adviseert en beoordeelt bij de persoonlijkheidsonderzoeken die door de RvdK worden aangevraagd of zijn uitgevoerd door externe bureaus;
 • Je voert zelf diagnostische deelonderzoeken uit wanneer dit in het belang is van het raadsonderzoek;
 • Je hebt een belangrijke rol in de deskundigheidsbevordering van raadsonderzoeker en andere collega's in bijvoorbeeld methodiekontwikkeling, training en beleidsontwikkeling.

De functie van gedragsdeskundige is nu volop in ontwikkeling. Zo komt er meer nadruk te liggen op kennisdeling binnen en buiten de RvdK. Er is aandacht en ruimte om je verder te scholen, te ontwikkelen en voor het geven van trainingen en coaching. Door de combinatie van onderzoek, cliëntcontact en meedenken over onderzoeksmodellen houden we ons werk afwisselend en uitdagend.

De jeugdhulpverleningsketen en de jeugdstrafketen ontwikkelen zich doorlopend en de positie en de taken van de RvdK veranderen daarbinnen. Bij de RvdK ontwikkelen we ons naar een organisatiestructuur bestaande uit zelforganiserende gebiedsgerichte en resultaatverantwoordelijke teams. Als gedragsdeskundige ben je onderdeel van zo'n team en gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het teamplan. Met collega gedragsdeskundigen stem je af over alle team overstijgende activiteiten. Je draait een aantal keer per jaar bereikbaarheidsdienst (buiten kantoortijden, inclusief weekeinden).
De gedragddeskundigen vanuit locatie Almelo staan in verbinding met locatie Zwolle, er is op reguliere basis overleg en je kan worden gevraagd bij te springen waar het nodig is in de bezetting.

Functie-eisen

Onze voorkeur gaat uit naar een orthopedagoog-generalist NVO, GZ-psycholoog of kinder- en Jeugdpsycholoog NIP met minimaal 3 jaar werkervaring. We stellen de volgende eisen:

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding (ontwikkelings-)psychologie of orthopedagogiek met diagnostische bevoegdheid en bij voorkeur diagnostische ervaring en je bent een geregistreerd gedragswetenschapper (SKJ of BIG);
 • Je hebt kennis van of affiniteit met jeugdbescherming, jeugdhulpverlening jeugdcriminaliteit en/of echtscheidingsproblematiek;
 • Je hebt ervaring binnen een multidisciplinair werkverband in de (jeugd)hulpverlening en/of jeugdbescherming en ervaring in het beoordelen van opvoeding- en leefomstandigheden van jongeren;
 • Je bent gericht op samenwerking met collega's en weet op basis van eigen expertise tot consensus te komen;
 • Je kunt relativeren en reflecteren, beschikt over analytisch vermogen en hebt kennis van oplossingsgericht werken en weet dit toe te passen in casuïstiek;
 • Je bent flexibel, stressbestendig en organisatiesensitief.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 24 tot 32 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Het betreft een arbeidsovereenkomst van een jaar met een proeftijd van een maand, met de mogelijkheid tot omzetting naar een vaste arbeidsovereenkomst.

Bijzonderheden

 • Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen medewerkers binnen de RvdK een arbeidsovereenkomst als rijksambtenaar aangeboden;
 • Bij je indiensttreding vragen we je om een VOG-verklaring;
 • Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 1 juli 2022.
 • Vanwege de situatie rondom het coronavirus kunnen zullen de eerste selectiegesprekken plaatsvinden via een video call. De tweede gesprekken zullen op locatie plaatsvinden.
 • Een assessment kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.
 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.
 • Ontvangen we zowel geschikte interne als externe sollicitaties? Dan hebben interne kandidaten voorrang.
 • Gesolliciteerd en nog niks gehoord? Als reactie op je sollicitatie ontvang je direct een bevestiging. En na de sluitingstermijn een inhoudelijke reactie. Het kan zijn dat deze in je SPAM mail binnen komen.

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
Bij de RvdK werken mensen die meedenken en regie nemen als de ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd. Hoewel zelfstandig optreden noodzakelijk is, staat samenwerking centraal. Met collega's en ook met de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, jeugdreclassering en scholen. Wij zijn een werkgever waar jij je ervaring kunt inzetten voor de bescherming van kinderen en waar je de kans krijgt om je te ontwikkelen.
De RvdK werkt in zelforganiserende teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is samen verantwoordelijk voor het opstellen en behalen van de teamresultaten. Voor jou als gedragsdeskundige kan dat betekenen dat je meedenkt in een strategisch overleg met ketenpartners en jaargesprekken voert met elkaar.
#zinvolwerk
Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming betekent #zinvolwerk. Dat laten de persoonlijke verhalen van raadsonderzoekers zien waarin zij vertellen met welke dilemma's zij te maken krijgen en wat voor hen het werk zinvol maakt. Benieuwd? Kijk op www.kinderbescherming.nl/zinvolwerk


Reageer op deze vacature