Ministerie van Justitie en Veiligheid - Raad voor de Kinderbescherming

Adviseur Beleid Kinderbescherming en Jeugdstrafrecht (Adviseur Beleid A)

Functie omschrijving

Als regionaal adviseur beleid in dienst bij de Landelijke Staforganisatie (vakgroep beleid)
draag je zorg voor beleidsvorming, beleidsimplementatie, beleidsmonitoring en -evaluatie om daarmee vorm te geven aan het realiseren van de missie en de visie van de Raad voor de Kinderbescherming.(RvdK). Je bereidt voor, stuurt aan en geeft uitvoering aan beleidsprojecten. Je neemt beslissingen over de inhoud van beleidsadviezen en -
voorstellen en over de wijze van afstemming met regionale ketenpartners zoals bijvoorbeeld de gemeente, lokaal Openbaar Ministerie en gezinsvoogdijinstellingen.

Je werkt intensief samen met de gebiedsmanager en met collega's van andere disciplines in de gebiedsteams. Je legt verantwoording af aan de directie over je beleidstaken. Je inhoudelijke portefeuilles worden in overleg met de vakgroep beleid en je naaste collega's in de regio samengesteld.

De organisatie ontwikkelt naar een organisatiestructuur die bestaat uit zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams. Als beleidsadviseur maak je deel uit van een dergelijk team en gezamenlijk ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en je hebt ervaring in het vraaggericht adviseren op het terrein van beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie.
 • Brede kennis van het beleidsterrein van de RvdK en van aanverwante aandachtsgebieden van dit beleidsterrein.
 • Inzicht in procesmatige, vakinhoudelijke en organisatorische samenhang metandere beleidsportefeuilles en-onderwerpen binnen de RvdK.
 • Kennis van onderzoeks-, monitoring-en evaluatiemethoden.
 • Vaardigheid in het door overtuiging tot afstemming komen met betrekking tot beleidsadviezen zowel intern als extern met departement en andere stakeholders.
 • Vaardigheid in het op basis van beleidsuitgangspunten opstellen van beleidsdoelstellingen voor de RvdK en in het uitdragen van deze beleidsdoelstellingen.
 • Vaardigheid in adviseren, multidisciplinair werken en projectmatig werken.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Goede contactuele eigenschappen en samenwerkingsgericht.

Gevraagde competenties voor deze functie zijn: overtuigingskracht,
organisatiesensitiviteit, flexibiliteit, netwerken, plannen en organiseren en innovatief
handelen.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Het betreft een arbeidsovereenkomst van een jaar met een proeftijd van een maand, met de mogelijkheid tot omzetting naar een vaste arbeidsovereenkomst.

Bijzonderheden

 • Als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid krijgen medewerkers binnen de RvdK een arbeidsovereenkomst als rijksambtenaar aangeboden.
 • Bij je indiensttreding vragen we je om een VOG.
 • Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 3 juni 2022.

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
Bij de RvdK werken mensen die meedenken en regie nemen als de ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd. Hoewel zelfstandig optreden noodzakelijk is, staat samenwerking centraal. Met collega's en ook met de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, jeugdreclassering en scholen. Wij zijn een werkgever waar jij je ervaring kunt inzetten voor de bescherming van kinderen en waar je de kans krijgt om je te ontwikkelen.

De RvdK werkt in zelforganiserende teams. Teams hebben zo de mogelijkheid om het werk grotendeels naar eigen inzicht in te vullen. Ieder team is samen verantwoordelijk voor het opstellen en behalen van de teamresultaten. Voor jou als beleidsadviseur kan dat betekenen dat je meedenkt in een strategisch overleg met ketenpartners of jaargesprekken voert met elkaar.

#zinvolwerk
Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming betekent #zinvolwerk. Dat laten de
persoonlijke verhalen van raadsonderzoekers zien waarin zij vertellen met welke
dilemma’s zij te maken krijgen en wat voor hen het werk zinvol maakt. Benieuwd? Kijk
op www.kinderbescherming.nl/zinvolwerk.

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

None


Reageer op deze vacature