Dienst Justitiële Inrichtingen

Projectsecretaris

Functie omschrijving

Inhoudelijke ondersteuning bieden aan de regievoerder, het programmateam en het managementteam Organisatieontwikkeling. Alle betrokkenen kunnen op jou als projectsecretaris rekenen. Vanaf je werkplek in Assen of Soesterberg vervul je een echte spilfunctie met een breed scala aan projectadministratieve werkzaamheden, waarbij ook je adviezen op prijs worden gesteld.

Je zorgt voor de agendavorming, het notuleren en het opstellen van project- en programmaplanningen en de voortgangsbewaking. Daar horen ook verslaglegging en het opstellen van voortgangsrapportages bij. Je levert input voor lopende en nieuwe projecten, stelt projectplannen op en bent verantwoordelijk voor het budget- en documentatiebeheer. Ook voer je de projectadministratie van de organisatieontwikkeling, die bestaat uit meerdere projecten en/of programma’s, uit. En je adviseert de regievoerder organisatieontwikkeling. Dit spitst zich toe op de voortgang en eventuele knelpunten.

Concrete activiteiten in deze veelzijdige functie zijn ook:

 • het opstellen van actielijsten, planningen en een activiteitenoverzicht;
 • het up-to-date houden van het veranderportfolio en het bewaken van de voortgang en deadlines;
 • het agendabeheer voor de regievoerder organisatieontwikkeling en het voorbereiden en plannen van overleggen;
 • het opstellen van een plan van aanpak, een bijbehorende actielijst en een activiteitenoverzicht;
 • het up-to-date houden van de actielijsten, en het bewaken van de voortgang en de deadlines;
 • het agendabeheer voor projectleiders;
 • het voorbereiden en plannen van overleggen, samen met de projectleider;
 • het verantwoordelijk zijn voor de projectdocumenten en archivering;
 • het bijhouden van een actueel logboek met knelpunten of problemen.

Functie-eisen

Dit neem je mee

 • Je hebt theoretische kennis van het vakgebied. Daarbij is inzicht in financieel-economische of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in een bredere context dan het eigen werkterrein een must.
 • Je kent de processen en de producten van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ook ben je bekend met het bijbehorende beleid en de wet- en regelgeving.
 • Je kent de principes van het kwaliteitsdenken (INK/A3).
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je bent vaardig in Word, Excel, Visio en PowerPoint.


Dit is jouw kracht

 • Je communiceert schriftelijk sterk, wat onder meer blijkt uit de project- en/of beleidsplannen die je hebt geschreven.
 • Je plant en organiseert je werkzaamheden goed en je maakt sterke analyses.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2881,- tot €4070,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
   

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.
 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Business Development

Businessdevelopment ondersteunt het primaire proces. We leveren een integrale bijdrage aan de organisatie op het gebied van huisvesting en inkoop, wagenparkbeheer, mens en organisatie, kwaliteitszorg, projecten en programma’s.


Reageer op deze vacature