Dienst Justitiële Inrichtingen

Coördinator Facilitair Bedrijf

Functie omschrijving

Wil het rijkskantoor waar jij werkt een nieuwe deur in de fietsenstalling? Is er een vraag over de processen rondom het boeken van vergaderruimten of het plaatsen van een bestelling? Of zijn er klachten over de uitvoering van werkzaamheden? Dan ben jij het aanspreekpunt, zowel voor de aanvrager als jouw collega’s die deze werkzaamheden uitvoeren. Een heel afwisselende baan. Want als coördinator bij het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI) plan en prioriteer je niet alleen de werkzaamheden, je bent ook de meewerkend voorman of -vrouw die collega’s coacht en aanstuurt. 

Het Kantoor P-Direkt (pand DS40) maakt onderdeel uit van het Cluster kantoren Zwolle. Het Cluster bestaat uit 2 locaties, La Grande Vitesse (LGV) en DS40. Het Facilitaire team van DS40 bestaat uit 3 medewerkers en het facilitaire team van LGV bestaat uit 6 medewerkers (incl. de coördinator). In DS40 is P-Direkt gehuisvest, in LGV zijn er 4 externe organisaties gehuisvest (IND, DUO, IvhO, DT&V). Een deel van de medewerkers wordt onderling uitgewisseld zodat ze elkaar makkelijk kunnen vervangen. De coördinatoren werken intensief samen, vervangen elkaar onderling en worden op beide locaties ingezet. De coördinator krijg zo met alle klanten te maken.

De facilitaire dienstverlening in het rijkskantoor is tiptop in orde. Daar zorg jij wel voor. Jij bent als coördinator namelijk de spil in alle facilitaire- en huisvestingsprojecten en je zorgt dat de locatie op dit gebied aan de wettelijke verplichtingen voldoet, bijvoorbeeld als het gaat om het voorkomen van legionella of de rijkskaders als het gaat om de werkplekmix. Ook moeten alle medewerkers en gebruikers erop kunnen vertrouwen dat voorzieningen als de brandmeldinstallatie en het noodstroomaggregaat goed functioneren. Jij zorgt er voor dat de werkzaamheden door de onderhoudspartijen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) goed worden uitgevoerd. 

Jouw werk speelt zich deels op kantoor af. Meldingen, klachten en storingen komen binnen via een digitaal meldsysteem, het Facilitair portaal. De medewerkers techniek en services halen de meldingen uit het systeem en jij ziet erop toe dat de werkzaamheden binnen de afgesproken termijnen wordt uitgevoerd. Ook houd je zorgvuldig de administratie bij: je rapporteert bijvoorbeeld aan de facilitair manager over de voortgang en kwaliteit van werkzaamheden. Jij bent als coördinator facilitair de ogen en oren van het FB DJI en het RVB. Je bent goed op de hoogte wat er speelt op de werkvloer als het gaat om facilitaire dienstverlening. 

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo-diploma, bij voorkeur in een technische of facilitaire richting. 
 • Je hebt inzicht in de werking van technische installaties en systemen.
 • Je hebt inzicht in relevante wet- en regelgeving en (inter)departementale veiligheids- en inspectierichtlijnen op het gebied van beheer en onderhoud van overheidsgebouwen.
 • Je kunt goed omgaan met geautomatiseerde (verwerkings)systemen.
 • Je hebt de juiste communicatieve vaardigheden om te kunnen fungeren als aanspreekpunt op locatie en voor het oplossen van problemen.
 • Je bent in staat een goede verstandhouding met de klanten op te bouwen, waarin je aanstuurt op zacht op de relatie en hard op de inhoud.
 • Je bent je bewust van je omgeving en verkrijgt snel inzicht in de primaire processen van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2817,- tot €3782,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Volg de stappen door op de solliciteer knop te drukken en upload je motivatie en cv via je account. We raden je aan eerst meer informatie over onze sollicitatieprocedure te lezen voordat je solliciteert.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv. 
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Werklocatie: Zwolle.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Facilitair Bedrijf Shared Service Center Dienst (SSC) DJI

Shared Service Center DJI
Shared Service Center (SSC DJI) is de uitvoeringsorganisatie van DJI. Het SSC DJI is verantwoordelijk voor de uitvoering van het DJI-beleid ten behoeve van alle DJI-inrichtingen en –vestigingen. Het SSC DJI is er om de ondersteunende processen op het gebied van personeel en organisatie, financieel beleid en beheer, rechtmatig inkopen van goederen en diensten, facilitaire dienstverlening en uitvoering van DJI-brede projecten en programma’s te beheren, uit te voeren en hierover te adviseren. Het SSC is niet alleen voor DJI en het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook voor organisaties vallend onder andere departementen.

Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling Dienstverlening
Gaat het om facilitaire dienstverlening, dan kent het rijk vier concerndienstverleners facilitymanagement. Naast DJI zijn dit de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en FM-Haaglanden. Onder deze dienstverleners zijn de rijksdiensten verdeeld. Het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI) is dé facilitaire dienstverlener voor specialties en kantoorlocaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere rijksdiensten. 

Het FB DJI bestaat uit twee afdelingen: Dienstverlening en Regie Advies en Projecten (RAP). De functie van medewerker services valt onder de afdeling Dienstverlening.

Afdeling Dienstverlening
De hoofdtaken van de afdeling Dienstverlening zijn:

 • Sturen op de dienstverlening aan klanten als het gaat om de inrichting van de werkprocessen en het afhandelen van klantcontacten in het Klanten Contact Centrum.
 • Adequate facilitaire producten en diensten leveren ter ondersteuning van het primaire proces van de verschillende onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • De verwevenheid van de facilitaire dienstverlening met het primaire proces borgen.
 • Werkzaamheden van facilitaire leveranciers coördineren en monitoren.
 • Producten leveren en diensten uitvoeren conform de producten- en dienstencatalogus.
 • De dienstverlening in de praktijk uniformeren en harmoniseren voor alle locaties en panden, en de processen efficiënt inrichten.
 • Eerste aanspreekpunt voor de klant en gebruiker op het gebied van facilitaire dienstverlening (accountrol).

Reageer op deze vacature