Belastingdienst

Adviseur Bedrijfsvoering AO/IC

Functie omschrijving

Complexe processen visualiseren zodat ze voor iedereen begrijpelijk zijn en de belangrijkste risico’s in kaart brengen door onderzoeken uit te voeren en van hieruit het lijnmanagement adviseren over (proces)verbeteringen vanuit een interne beheersing perspectief. Als adviseur bedrijfsvoering AO/IC hou je je hiermee bezig en draag je bij aan een betere risicobeheersing voor CAP, Cluster Gegevens. Op de afdeling Interne beheersing Gegevens houden we ons bezig met interne beheersingstaken voor het Cluster Gegevens. Denk aan de uitvoering van verbijzonderde interne controle, internal audits, risicomanagement en informatiebeveiliging.

Als medewerker bedrijfsvoering AO/IC voer je werkzaamheden uit ten aanzien van diverse processen voor het cluster Gegevens en adviseer je de managers over te treffen AO/IC maatregelen. 

Met een frisse blik en een dosis energie speel je een rol van betekenis in de verdere professionalisering van de interne beheersing binnen het cluster. Je hoofdaandachtsgebieden zijn Administratieve Organisatie en Verbijzonderde Interne Controle.

Administratieve Organisatie (AO) 
Je beschrijft de administratieve organisatie (AO) van diverse processen en stemt dit af met betrokken leidinggevende en procesdeskundigen. Je toetst de AO-beschrijvingen aan de kwaliteitseisen en vervult een regiefunctie voor wat betreft het plaatsen van de beschrijvingen in het handboek AO. Verder initieer je verbeteringen ten behoeve van een efficiënte en effectieve administratieve organisatie, treed je op als vraagbaak en volg je relevante ontwikkelingen in het vakgebied. 

Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 
Je draagt bij aan de jaarplanning voor de uit te voeren verbijzonderde interne controles, die je ook zelf meehelpt uit te voeren. Met de proceseigenaar binnen het cluster Gegevens stem je vervolgens je bevindingen af en breng je advies over mogelijke verbeteringen uit. Over de voortgang van deze interne controles stem je binnen het team Interne beheersing Gegevens af.

Een bijzondere baan, omdat ...

 • Je met jouw werk bijdraagt aan een betere besturing van de Belastingdienst en daarmee aan een financieel gezond Nederland.
 • Je onderdeel bent van een team dat expertises bundelt op het gebied van  AO/IC, privacy, informatiebeveiliging en risicomanagement.
 • Jouw impact op de professionalisering van het AO/IC groot is. Jij neemt hierin het voortouw.
 • Je snel een relevant netwerk opbouwt. Je werkt samen met collega’s binnen en buiten het team.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
"Samen met de lijn ervoor zorgen dat de bedrijfsprocessen in control zijn en blijven. Dat is waar het team Interne Beheersing Gegevens voor gaat.” Jacob, Audit-Controller bij de Belastingdienst.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo werk- en -denkniveau en een opleidingsachtergrond in bijvoorbeeld bedrijfskunde, bedrijfseconomie of management. 
 • Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van interne beheersing en kennis van proces- en risicoanalyse en het adviseren van verbeteringen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met grote (geautomatiseerde) gegevensverwerkende processen, en met de modelleertaal BPMN en de tool BiZZdesign Enterprise Studio.

Jouw competenties

 • samenwerken
 • analyseren
 • voortgangscontrole
 • overtuigingskracht
 • initiatief

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3045,- tot €4848,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Op donderdag 29 juni vinden de selectiegesprekken plaats via video-bellen. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Hybride werken is mogelijk. Je werkt dus deels vanuit huis en deels vanuit locatie, dit in afstemming met de agenda van het team en jouw eigen agenda. 
(Woensdag is een vaste kantoordag op locatie in Apeldoorn)

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Centrale Administratieve Processen

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. 

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. 


Reageer op deze vacature