Belastingdienst

Teamleider Workforce Management, unit Dienstverlening

Functie omschrijving

Met meer baliepersoneel, nieuwe steunpunten en opschaling van videobellen breiden we onze dienstverlening uit. Een mooie uitdaging voor jou als teamleider om de capaciteitsvraagstukken van de Belastingdienst goed te organiseren en aan te sturen. Landelijk bouw je aan de nieuwe afdeling Workforce Management en faciliteer je optimale capaciteit inzichten die ervoor zorgen dat onze medewerkers de belastingplichtige burgers en bedrijven nóg beter van dienst zijn.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Vanuit jouw compleet nieuwe functie op de afdeling Workforce Management (WFM) ben je eindverantwoordelijke op het gebied van productieregie, planningsvraagstukken, forecast en capaciteitsmanagement. Voor de dienstverlening op alle balielocaties van de Belastingdienst én de digitale dienst videobellen. Met 21 kantoren en 10 steunpunten bij bijvoorbeeld gemeenten zeker een uitdaging! 

Binnen de afdeling WFM begeleid en coach je een team van zes planners en een strategisch planner naar een hoger niveau. Dat doe je ook door de implementatie van nieuwe, ondersteunende technologie. Je doet verbetervoorstellen en ziet optimalisatiemogelijkheden. Jij bent de spil tussen de verschillende portefeuilles, teams en stakeholders om de manier van werken voor onze 200 medewerkers zo slim, gebruiksvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken. Ook maak je deel uit van het managementteam van de unit Dienstverlening en ben je de sparringpartner van de unitdirecteur op het gebied van de strategische koers van vernieuwing en WFM. Dit alles vanuit goed werkgeverschap en met verbindingskracht, innovatieve blik én kennis van zaken.

Een bijzondere baan, omdat …
• Je de mooie verantwoordelijkheid krijgt om een professioneel WFM op te bouwen dat zorgt voor inzicht en overzicht.
• Je degene bent die binnen een nieuwe afdeling verbinding en vertrouwen creëert. En dat binnen een snel veranderende omgeving, waarin de inzet op productie en kwalitatieve resultaten de speerpunten zijn.
• Je nauw samenwerkt met collega-teamleiders, projectleiders en de unitdirecteur om onze dienstverlening nog beter te laten aansluiten op de behoeftes van burgers en bedrijven in binnen- en buitenland.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Ik overzie de capaciteitsvraagstukken en streef naar een optimale verdeling van capaciteit ten behoeve van op afstand en fysieke  dienstverlening aan de burger.” Sigmar Silvanie, strategisch planner bij Dienstverlening Particulieren.

Functie-eisen

• Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
• Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het maken van complexe afdeling overstijgende planningen binnen een grote organisatie, zoals een multinational of andere rijksoverheidsorganisatie.
• Je hebt minimaal drie jaar relevante managementervaring en affiniteit met de ontwikkeling van medewerkers, processen en afdelingen.
• Je hebt ervaring met het managen van WFM-processen, het opzetten en/of ontwikkelen van planningscycli en het uitvoeren van of adviseren bij projecten.
• Je beheerst Excel uitstekend en hebt ervaring met WFM-tooling.

Jouw competenties
• organisatiesensitiviteit
• omgevingsbewustzijn
• netwerken
• aansturen organisatie
• ontwikkelen medewerkers

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3919,- tot €5825,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
• Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vindt op 11 juli 2022 het selectiegesprek plaats. Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt uiterlijk 18 juli 2022 plaats.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Particulieren

De Directie Particulieren (P) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 11 miljoen burgers, buitenlandse belastingplichtigen, grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties en diplomaten. De belangrijkste belastingmiddelen zijn inkomensheffing-niet winst en de schenk- en erfbelasting. De fiscale behandeling omvat toezicht, bezwaar en beroep én de directie behandelt de klachten voor de directies Particulieren, Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf, Centrale Administratieve Processen en KIantinteractie & -services. De directie Particulieren stuurt bovendien Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) aan.


Reageer op deze vacature