Belastingdienst

Medewerker heffing Multidisciplinair Interventieteam

Functie omschrijving

“Wij nemen deel aan het nieuwe Multidisciplinair Interventie Team en dragen daarmee bij aan de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met de inbreng van fiscale informatie en uitvoering van fiscale interventies verwachten we als Belastingdienst van grote toegevoegde waarde te zijn.” Peter-Paul Aalbers, directeur midden- en kleinbedrijf bij de Belastingdienst.

De bestrijding van fiscale misstanden en fraude is een belangrijk onderdeel van het werk van de Belastingdienst. Daarom participeren we actief in samenwerkingsverbanden met andere overheden om misstanden integraal vanuit fiscaal perspectief aan te pakken. Het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) is een nieuw op te richten samenwerkingsverband tussen de politie, de FIOD, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Douane en de Koninklijke Marechaussee. Het duurzaam ontwrichten van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, óók in het buitenland: daar richt het MIT zich op. Hierbij brengt iedere partner zijn specifieke deskundigheid en bevoegdheden in. Als Belastingdienst richten we ons op de vormgeving en uitvoering van fiscale interventies.

Het MIT wordt nu tijdelijk gehuisvest in Gorinchem tot de definitieve locatie in Houten (vermoedelijk) gereed is media 2021. De Belastingdienst sluit vanuit de locaties Amsterdam, Rotterdam, Enschede/Zwolle en Eindhoven bij het MIT aan, in deze regio’s zoeken wij nieuwe collega’s. De medewerkers heffing zullen meerdere dagen per week in hun regio hun werkzaamheden uitvoeren. De exacte invulling van het MIT staat nog niet vast. Een mogelijkheid is dat medewerkers vanuit hun organisaties worden gedetacheerd naar het MIT. Dit moet de komende maanden duidelijk worden.

In jouw rol als medewerker heffing bij het MIT werk jij, in zeer nauwe samenwerking met externe overheidspartners, mee aan het structureel onderzoeken, verstoren en ontmantelen van criminele netwerken en crimineel vermogen. Je bent verantwoordelijk voor het juist en volledig behandelen van aangiften binnen de fiscale wet- en regelgeving. Binnen het team MIT werken jullie intensief aan een juiste fiscale behandeling. Je voert dus ook toezicht uit op aangiften. Je behandelt complexe vraagstukken over alle voorkomende belastingen, zoals inkomensheffing, loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Jouw werk omvat dus zowel toezicht ter plaatse als werk op kantoor, bijvoorbeeld fiscaal/financieel onderzoek op basis van politie en/of bankgegevens. Je zorgt dat je inzicht krijgt in de financiële administraties, controleert ze én onderzoekt de mogelijke fiscale verstoringen. Vervolgens verwerk je je bevindingen in heldere en duidelijke rapportages. Hiervoor wissel je gericht informatie uit met in- en externe partijen betrokken bij het MIT. En je werkt natuurlijk nauw samen met je collega’s van de diverse belastingkantoren. Het gaat hierbij om omvangrijke casussen, waarbij fiscale fraude, ondermijning maar ook het maatschappelijk belang een prominente rol spelen. Veelzijdig, afwisselend én bijzonder uitdagend: dat is jouw werk voor het allsource MIT-analyseteam.

Zullen we zakendoen? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de bij het MIT betrokken teamleiders: Tom Zuidam (locatie Amsterdam), via 06 - 46 83 31 02, Marco ter Beke (locatie Zwolle-Enschede), via 06 - 55 73 72 67, Bert Velsink (locatie Rotterdam), via 06 - 18 60 30 49, locatie Rotterdam, of Anja van Son (locatie Eindhoven), via 06 - 18 60 86 95.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma bedrijfseconomie, (forensische) accountancy of fiscaal recht en economie.
 • Je beschikt over goede en actuele kennis v.w.b. het controleren van financiële administraties en de daarbij horende wet- en regelgeving.
 • Je kunt uitstekend communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Het is een pre als je recente en relevante werkervaring hebt in een fiscale functie.
 • Kennis van strafrecht en/of bestuursrecht is een pre.
 • Ervaring met het werken in een netwerk omgeving is een pre.

Jouw competenties?

 • onafhankelijkheid
 • besluiten nemen
 • samenwerken
 • overtuigingskracht
 • zelfontwikkeling

Herken jij jezelf ook hierin?
Je staat stevig in je schoenen, toont durf en laat je niet snel uit het veld slaan. Tegelijkertijd ben je flexibel, toon je initiatief en heb je inlevingsvermogen. Je bent een gelijkwaardig en representatief gesprekspartner. Een kei in je vak én natuurlijk wil je jezelf altijd blijven ontwikkelen, vakinhoudelijk en persoonlijk. Vanzelfsprekend beschik je over een sterk analytisch vermogen, kun je zaken goed controleren en ben je een deskundige en plezierige gespreks- en sparringpartner, zowel voor in- als externe partners. Je hebt ook een goed gevoel voor verhoudingen, bent flexibel en neemt gemakkelijk initiatieven. Je hebt durf en bent integer. Verder kun jij je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken, waardoor je in staat bent verschillen te overbruggen en anderen op een professionele manier te overtuigen van jouw standpunten. Uiteraard ben je integer. Kortom: jij wilt graag bijdragen aan die Belastingdienst van de toekomst.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2623,- tot €3546,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Wij zijn op zoek naar meerdere controle medewerkers voor de volgende locaties: Amsterdam, Rotterdam, Enschede/Zwolle en Eindhoven.
Na de sluitingsdatum van 9 februari a.s. worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
De selectiegesprekken vinden online plaats van 15 tot en met 18 februari a.s.
Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.
Gezien de huidige Corona maatregelen zullen de gesprekken vooralsnog plaatsvinden middels video-bellen. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure. De indiensttredingsdatum is 1 mei 2021.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.


Reageer op deze vacature