Belastingdienst

Teammanager workforcemanagement

Functie omschrijving

Het doel van jou en je collega’s? Vanuit het principe van samenwerken met andere teams binnen de afdeling Regie & Kwaliteit de regie op de inning en invordering bij burgers en kleine ondernemers verder professionaliseren en het management helder adviseren over in te zetten capaciteit. Afhankelijk van je woonplaats werk je vanuit Amsterdam, Apeldoorn, Groningen of Enschede. Een deel van je tijd thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Als manager van het team Workforcemanagement (WFM) geef je leiding aan een team van 18 professionals op het gebied van forecasting, planning en analyse. Het team is gehuisvest en aanwezig op alle vier locaties van het cluster Inning (Amsterdam, Apeldoorn, Enschede en Groningen). In de dagelijks aansturing van het team stimuleer je jouw medewerkers zichzelf te blijven ontwikkelen als professional op het gebied van forecasting, planning of analyse.

Met je team adviseer je, aan de hand van risicoanalyses en verbetervoorstellen op operationeel en tactisch niveau, de afdelingshoofden en teamleiders van cluster Inning gevraagd en ongevraagd over de werving en inzet van capaciteit en de performance. Je bespreekt hierbij onder andere periodiek het verwachte en gerealiseerde resultaat van het aangeboden werk met de afdelingshoofden. Je levert daarnaast een bijdrage aan het opstellen en realiseren van het jaarplan van de afdelingen Regie en Kwaliteit en het cluster Inning. Dit alles vanuit de integrale bijdrage aan de missie en visie van de directie Centrale Administratieve Processen (CAP). Uitdagingen voor de komende jaren op dit gebied zijn onder andere de transformatie in onze dienstverlening, de aanpak van de schuldenproblematiek en de consequenties van coronagerelateerde steunmaatregelen.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je bijdraagt aan een financieel gezond Nederland; binnen de afdeling CAP zorgt ons cluster Inning onder meer voor geld in de schatkist en voor uitbetaling van toeslagen.
 • Je met jouw kennis en ervaring bijdraagt aan de ontwikkeling van collega’s die producten en expertise leveren die, op hun beurt, weer bijdragen aan onze dienstverlening richting burgers en bedrijven.
 • Je actief zoekt naar ontwikkelingen en kansen die bijdragen aan het nog beter laten presteren van de mensen in jouw team.
 • Je meewerkt aan de ontwikkeling van het vakgebied workforcemanagement binnen CAP en de keten Inning en Betalingsverkeer.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Het belang van workforcemanagement moet niet worden onderschat. Het vormt de basis voor de dienstverlening van veel bedrijven. Hierin mijn collega’s adviseren en ondersteunen, samen met een fijn team professionals, maakt me trots.” Maarten, teammanager WFM bij CAP, cluster Inning.

Functie-eisen

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau;
 • Je hebt ruime ervaring met het leidinggeven aan een team binnen een grote en complexe productieomgeving;
 • Je hebt kennis van en een passie voor het vakgebied WFM;
 • Je gaat actief zoeken naar ontwikkelingen en kansen die bijdragen aan het nog beter laten presteren van de medewerkers in jouw team;
 • Je vindt het geen probleem om naar de diverse locaties van jouw team te reizen.

 Jouw competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • omgevingsbewustzijn
 • overtuigen
 • netwerken
 • ontwikkelen medewerkers

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4092,- tot €6045,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op 31 augustus vinden de selectiegesprekken plaats. Deze vinden plaats via video-bellen (WebEx). Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Centrale Administratieve Processen

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.


Reageer op deze vacature