Belastingdienst

Teamleider Supportteam Invordering S11

Functie omschrijving

Als teamleider sluit je aan bij de strategie van de Belastingdienst en werk je binnen de kaders van de doelstellingen die we de komende jaren samen willen én moeten halen. Je focust op realisatie van de productiedoelstellingen rondom de invordering in het MKB en op de adequate begeleiding van jouw team. Tegelijkertijd beweeg je soepel mee met de transitie richting vernieuwing waarin we zitten en begeleid je jouw medewerkers hierbij. Zij moeten hun werkzaamheden namelijk op een andere manier gaan uitvoeren. Dat is soms leuk, soms spannend, maar altijd noodzakelijk. Je zorgt dat zij hun werkzaamheden optimaal en eenduidig kunnen uitvoeren.

Dankzij je uitstekende communicatieve vaardigheden pas jij je leiderschapsstijl aan iedere situatie aan, zonder daarbij je eigenheid te verliezen. Je benut de kennis en kunde in je omgeving, en beweegt je makkelijk tussen verschillende mensen en binnen netwerken. Als een vis in het water; zo voel jij je in een steeds veranderende omgeving. Je geeft daarbij anderen het goede voorbeeld. Er moet heel wat gebeuren wil jij je uit het veld laten slaan. Je durft mensen aan te spreken en vindt het ook geen probleem om zelf aangesproken te worden.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Dankzij jou de medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en zij gemotiveerd werken richting de gewenste resultaten.
 • Je als rots in de branding zichtbaar aanwezig bent voor je team, en je koersvast bent.
 • Jouw relativeringsvermogen en interesse in de mens in deze functie goed van pas komen.
 • Je veel waarde hecht aan een goede samenwerking met je collega-leidinggevenden en met collega’s binnen je vakgebied.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Binnen de wettelijke kaders, samen met onze medewerkers, sturen op de efficiëntste werkwijze met de hoogste opbrengst; dat is wat wij doen. De doelstelling is om de gedrevenheid en het enthousiasme van medewerkers te behouden, ondanks alle veranderingen en diverse automatiseringsslagen.” Gerard en Gert, managers bij Invordering MKB Rotterdam.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-werk- en –denkniveau op fiscaal of bestuurskundig gebied, of binnen een ander relevant vakgebied. 
 • Je hebt ervaring met leidinggeven aan medewerkers met verschillende opleidingsniveaus. 
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het leiden van een team of organisatieonderdeel in een veranderende organisatie.
 • Je hebt ervaring met het coördineren van complexe en multidisciplinaire projecten en processen. 
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de fiscale en toezichtprocessen of bent bereid je deze kennis eigen te maken. 

Jouw competenties 

 • resultaatgerichtheid 
 • omgevingsbewustzijn 
 • aansturen medewerkers 
 • ontwikkelen medewerkers
 • samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • In de week van 18 juli vinden de selectiegesprekken plaats.  Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.


Reageer op deze vacature