Belastingdienst

Medewerker Handhaving UBO (MBO-niveau)

Functie omschrijving

Onderzoek doen en het schrijven van rapporten. Als medewerker handhaving heb je een veelzijdige rol. Wil jij je uitgebreide juridische kennis verder ontwikkelen? Dat kan bij de Belastingdienst op een van de locaties van GO, waar we samen werken aan een transparant handelsregister. Zo bouwen we verder aan de toekomst van de Belastingdienst.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Het UBO-team doet onderzoeken naar de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van organisaties. Je bent als medewerker handhaving verantwoordelijk voor de handhaving van de UBO-registers. Naar aanleiding van signalen die we van de Kamer van Koophandel (KVK) ontvangen, voer je handhavingsonderzoeken uit. Dat doe je door informatie te verzamelen bij in- en externe betrokkenen. Daarnaast voer je gesprekken met vertegenwoordigers van rechtspersonen. Nadat jij je onderzoek hebt afgerond, schrijf je een rapport over de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving. 

Jij gaat voor betrouwbare UBO-registers. Met jouw inzet lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de UBO-registers en daarmee aan de transparantie van wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn in rechtspersonen.

Een bijzondere baan, omdat…

 • je werkt in een diverse omgeving met groot maatschappelijk belang.
 • je een goed inwerktraject en interne opleiding krijgt met betrokken begeleiders.
 • je de kans krijgt jezelf te blijven ontwikkelen, zowel op persoonlijk als vakinhoudelijk gebied.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“In jouw rol als medewerker handhaving ben jij verantwoordelijk voor handhaving op de naleving van de wet- en regelgeving. Dat doe je door informatie te verzamelen uit verschillende bronnen. Na jouw onderzoek maak je een verslaglegging waarin je jouw bevindingen toelicht en vaststelt of is voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Zo niet? Dan maak je een rapport op ten behoeve van de bestuursrechtelijke handhaving.”, Martijn, medewerker handhaving

Functie-eisen

 • Je hebt een MBO werk- en denkniveau. Dat kan onder andere blijken uit een MBO-4 diploma, bij voorkeur in een economische of juridische richting
 • Je hebt minimaal 1 jaar juridische en administratieve werkervaring.
 • Je beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed
 • Het is een pr als je ervaring hebt met bestuursrechtelijke/strafrechtelijke handhaving en juridische organisatiestructuren.

Jouw competenties

 • overtuigingskracht
 • oordeelsvorming
 • zelfstandigheid
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2693,- tot €3477,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Je standplaats wordt een van de locaties van GO in de buurt van je woonplaats: Groningen, Zwolle, Almelo, Enschede, Anrhem, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda, Eindhoven of Maastricht.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vindt van 09/06 tot en met 16/06 de voorselectietest plaats en de zogenaamde controletest vindt plaats tussen 20/06 en 30/06.
 • Van 04/07 tot en met 06/07 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Grote Ondernemingen

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Bureau Economische Handhaving
Het Bureau Economische Handhaving (BEH) is onderdeel van de Unit Landelijk Toezicht & Economische Handhaving en maakt onderdeel uit van de directie Grote Ondernemingen (GO) van de Belastingdienst. BEH staat opgesteld voor toezicht en opsporing van diverse economische vergrijpen. Dit zijn dus niet-fiscale taken en hebben in de praktijk ook niks van doen met de fiscale werkzaamheden van GO. Bij ons werk werken we nauw samen met o.a. de Kamer van Koophandel (KVK).

Team UBO, onderdeel van BEH, handhaaft op het in strijd handelen met of het niet voldoen aan de verplichting tot het inschrijven van een uiteindelijk belanghebbende (UBO) in het UBO-register. In Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten leveren tijdig bepaalde (persoons)gegeven aan bij de KVK voor de opname in het UBO-register. De KVK beheert het UBO-register en BEH team UBO zorgt voor de handhaving ten aanzien van ondernemers die geen gegevens aanleveren of onjuiste UBO-gegevens ongewijzigd laten. Binnenkort komt daar de handhaving op de naleving van de verplichtingen uit het UBO-register trusts bij.

Vanaf november 2022 moeten in Nederland actieve trusts en soortgelijke juridische constructies zich registreren in het UBO-register trusts en daarbij tijdig bepaalde (persoons)gegeven aanleveren voor de opname in het UBO-register trusts. Ook de handhaving op de naleving van de verplichtingen die uit dit register voortvloeien, zijn bij BEH team UBO belegd.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.


Reageer op deze vacature