Belastingdienst

Domeinarchitect Inning

Functie omschrijving

“Jouw uitdaging als domeinarchitect? Burgers en bedrijven digitaal hun geldzaken laten doen met de Belastingdienst en ze met direct contact ondersteunen. Medewerkers voorzien van actuele informatie en systemen. En vernieuwing van de systemen voor onze grootschalige transactieverwerking.” - Guus Fisscher, domeinarchitect Inning en Betalingsverkeer.

Zeker stellen dat de informatievoorziening (IV) voor de kerntaken van de Belastingdienst heffen, innen, uitkeren, goederentoezicht en opsporing zich beheerst blijft vernieuwen, in lijn met de ambities van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Dat is de missie van de concerndirectie IV- en Databeheersing (IV&D). Daarbij is het uitgangspunt dat de gegevenshuishouding en het datamanagement optimaal ondersteunend zijn. IV&D richt zich vooral op het borgen van de continuïteit, het verhogen van de adaptiviteit, voorspelbaarheid, productiviteit en betrouwbaarheid, het bevorderen van een veilige omgang met gegevens én borging van de privacy. Zo leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van de Belastingdienst naar een ‘digital enterprise’.

De afdeling Architectuur is gericht op sturing aan de voorkant van de besluitvorming over beheerste vernieuwing en onderhoud van IV. Dit doen we via strategische adviezen, (architectuur)kaderstelling en besturing van de Belastingdienst bij keuzes in en voor de uitvoering, waaronder portfolio-, IV- en technologiekeuzes. Onze enterprise- en domeinarchitecten zorgen voor architecturen en strategische adviezen die de bestuurlijke keuzes ondersteunen. De architecten vertalen deze keuzes naar de juiste (in)richting voor de IV en geven zo vooraan in het proces sturing aan de IV van de Belastingdienst.

Het domein Inning richt zich op de bedrijfsprocessen voor het innen en uitbetalen van een groot aantal belastingmiddelen en toeslagen. Onder dit domein vallen onder andere de deurwaarderij, klantinteractie over vorderingen en betalingen, toezicht, bezwaar en beroep op inningsbesluiten, betalingsverkeer, afdrachten en de financiële verantwoording. De keten Inning en Betalingsverkeer werkt intensief samen met alle middelketens. Alle innings- en betalingsfunctionaliteiten van de Belastingdienst worden onder deze keten samengebracht. De keten ontwikkelt dan ook diverse generieke voorzieningen, zoals een geldzakenklantportaal voor burgers en bedrijven, procesondersteuning voor medewerkers invordering, een payment factory, een applicatie voor de aangiftemiddelen en het vernieuwen en servicen van het bestaande landschap voor de aanslagmiddelen (centrale ontvangers administratieservices).

Als domeinarchitect geef je mede richting aan deze ontwikkeling. Dat doe je door de complexiteit van het geheel te blijven overzien, balans te vinden tussen generieke en specifieke oplossingen, oog te houden voor de soms pragmatische stappen die de transitie en continuïteit vragen, en de relevante omgeving te motiveren. Verder ondersteun en adviseer je de directeur IV&D in zijn rol als chief information officer en de uitvoerende directeuren in hun verantwoordelijkheden voor ketens en domeinen op het vlak van architectuur. Je werkt samen met de enterprise-architecten en adviseurs rond concern(architectuur)kaders, interdepartementale architectuurontwikkeling en afstemming op rijksbeleid. Ook werk je samen met andere onderdelen van het kerndepartement, en je werkt mee aan advisering binnen de politieke en ambtelijke top en aan uitvoeringstoetsen.

Jouw taken

 • Je ondersteunt het management van de uitvoering (directies) en de shared service organisatie en corporate diensten bij het uitwerken van de strategie voor het domein, waarbij je de impact op (de behoefte aan) IV identificeert.
 • Je zorgt voor het (coördineren van het) opstellen en onderhouden van de domeinarchitectuur (business, applicatie en infrastructuurlaag, inclusief gegevens en de transitie) binnen de kaders van de concernarchitectuur en in lijn met de strategie van het domein.
 • Je draagt bij aan businesscases en epic value statements.
 • Je bepaalt binnen welke kaders de vernieuwing en innovatie kan plaatsvinden, komt met realistische voorstellen op dit gebied en borgt dat vernieuwing van bedrijfsprocessen en IT-voorzieningen van het domein plaatsvindt binnen de vastgestelde architectuurkaders, en dat architectuurafwijkingen alleen worden geïntroduceerd na expliciete besluitvorming op het juiste niveau.
 • Je identificeert architectuur-epics en werkt deze uit: ontwikkelactiviteiten die nodig zijn om de architectuur voor te bereiden op businessbehoeften die in de nabije toekomst ontstaan.
 • Je zorgt voor het functioneel (bij)sturen van architecten en ontwerpers die betrokken zijn bij het ontwerpen en realiseren van specifieke oplossingen, of die werken aan projecten en in release trains.
 • Je werkt samen met enterprise-architecten om zo het beleid uit de concernarchitectuur en kaderstellende overheidsarchitecturen binnen het domein zeker te stellen.

Word jij de nieuwe collega van Guus? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Martijn de Bruijne via 06 18 60 47 07.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau, liefst in de bètahoek zoals informatica of wiskunde.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met het uitvoeren van bovengenoemde taken, waaronder het maken en beheren van een domeinarchitectuur, en van servicegerichte architecturen, de zaaksgewijze verwerking en business process management.
 • Je kennis op het gebied van businessarchitectuur, applicatie- en technologiearchitectuur is uitstekend, en je hebt ook kennis van TOGAF, ArchiMate, BizzDesign Enterprise Studio, Scaled Agile Framework en NORA.
 • Je hebt ervaring in het functioneel aansturen van collega-architecten en ontwerpers en met het uitoefenen van architectuurcontrol binnen een domein.
 • Je beschikt over ruime ervaring in het adviseren van het management van de business- en IV-organisatie.
 • Je bent een gerespecteerd adviseur voor bestuurders en hebt affiniteit met werken in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je hebt het liefst al ervaring met het inrichten van processen en IT-voorzieningen voor massale geautomatiseerde transactieverwerking binnen de overheid, de financiële sector of vergelijkbaar.

Jouw competenties?

 • bestuurssensitiviteit
 • motiveren
 • netwerken
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?
Je werkt graag samen met medewerkers van verschillende achtergronden, bijvoorbeeld op het vlak van IT, fiscaal, portfoliomanagement, projectmanagement en financial control. Je legt dus ook gemakkelijk contact met collega’s, zowel binnen als buiten jouw organisatieonderdeel. Analytisch ben je sterk en je kunt als geen ander de vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk. Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk. Bovendien voel je haarfijn aan wat er binnen de organisatie speelt, heb je doorzettingsvermogen en toon je initiatief. Je bent een enthousiaste persoonlijkheid, schakelt makkelijk en snel als de situatie daar om vraagt en je deelt graag je kennis. Ben je goed in presenteren? Dat is zeker een voordeel!

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4831,- tot €7096,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 12 oktober vinden de selectiegesprekken plaats.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Concerndirectie IV- en Databeheersing

De Belastingdienst is een omvangrijke IV-gedreven organisatie, waarbij het werken op basis van gemeenschappelijke architectuur, standaarden, technieken en methoden van groot belang is voor de bestuur- en beheersbaarheid ervan. Voor data en het voorkomen van datalekken is de Concerndirectie IV- en Databeheersing (IV&D) verantwoordelijk voor het stellen en onderhouden van kaders hiervoor. IV&D is ook verantwoordelijk voor de vertaling van rijksbrede kaders naar een enterprise-architectuur en een effectief applicatie- en portfoliomanagement, waarin zowel concrete bestuurlijke keuzes worden vastgelegd als keuzes die gemaakt worden in het licht van innovatie & strategie.


Reageer op deze vacature