Belastingdienst

Fiscalist schenk- en erfbelasting (zeer vermogende personen)

Functie omschrijving

Hoe krijgen we een gestructureerd beeld van de financiële positie van zeer vermogende personen en hun familie én meer zicht op de omvang en samenstelling van hun inkomsten en vermogens? Daar zorg jij als fiscalist schenken erfbelasting voor, samen met het team Zeer Vermogende Personen.

Dit doe jij bij Belastingdienst Particulieren schenk- en erfbelasting
Je bent (mede)verantwoordelijk voor de individuele klantbehandeling van zeer vermogende personen. Je behandelt hun complexe fiscale vraagstukken die vooral liggen op het gebied van de schenk- en erfbelasting. Hierbij heb je voortdurend aandacht voor gelieerde vennootschappen en Algemene Nut Beogende Instellingen. Je draagt bij aan het strategisch behandelplan van zeer vermogende personen. Zo ga je met hen of hun adviseurs in gesprek over (voorgenomen)
activiteiten en plannen en de fiscale consequenties daarvan. Met gespecialiseerde collega’s die betrokken zijn bij de klantbehandeling werk je nauw samen en deel je vakinhoudelijke kennis. Je denkt actief mee over de klantbehandeling binnen dossiers en draagt bij aan een actueel klantbeeld en een daarbij passend behandelplan. In opdracht van de regiegroep Zeer Vermogende Personen participeer je in verschillende werkgroepen en deel je hier kennis, kunde en informatie. Met zichtbaar plezier treed je op als vraagbaak voor collega’s en begeleid je minder ervaren collega’s. Zo zetten jullie gezamenlijk een
aansprekend resultaat neer. Continu streef je ernaar de compliance van de zeer vermogende personen en families te verbeteren, en samen met collega’s te zorgen voor een klantbehandeling die past bij het individu.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je samen met het specialistenteam van expertisecentrum Schenk- en Erfbelasting uitvoering geeft aan fiscale wet- en regelgeving, waarmee je bijdraagt aan een financieel gezond Nederland.
 • Je er mede voor zorgt dat we de Successiewet kunnen handhaven en we iedereen die belasting moet betalen passende aandacht kunnen geven.
 • Je eraan bijdraagt dat de Belastingdienst zeer vermogende personen eenvoudiger en sneller duidelijkheid kan bieden over hun fiscale positie en effectiever op kan treden bij niet-compliant gedrag.
 • Je werk zeer uitdagend is: jij behandelt vooral complexe verzoeken, bezwaren en procedures.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving                                     

“Het echte leven is spannender dan het boek: werken met vermogende families en hun adviseurs betekent elke dag opnieuw uitdagende vraagstukken. Daarbij kruisen fiscaliteit en het civiele recht vaak de degens. Bedrijfsoverdrachten, APV-structuren, complexe nalatenschappen? Het is hier dagelijkse kost!” Nicole, fiscalist zeer vermogende personen bij Schenk- en Erfbelasting.Functie-eisen

 • Je hebt wo werk- en -denkniveau. Dit kan onder ander blijken uit een masterdiploma fiscale economie of fiscaal recht of je hebt een masterdiploma notarieel of Nederlands recht, dan heb je dit aangevuld met fiscale praktijkervaring.
 • Je hebt minimaal vier jaar werkervaring als estate-planner, fiscalist in de directeur-grootaandeelhouderpraktijk of fiscalist in de algemene praktijk.
 • Je hebt uitstekende kennis van schenk- en erfbelasting, bij voorkeur aangevuld met kennis van inkomstenbelasting, formeel recht of vennootschapsbelasting.
 • Je hebt bij voorkeur goede kennis van het civiel recht, zoals huwelijksvermogens-, erf-, vermogens- en rechtspersonenrecht.

Jouw competenties

 • klantgerichtheid
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We hebben vacatures op de kantoren in Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Geef in jouw sollicitatiebrief duidelijk aan voor welke locatie je solliciteert.
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op donderdag 24  februari 2022 vinden de selectiegesprekken plaats. Vanwege de huidige maatregelen i.v.m. COVID-19 vinden deze gesprekken plaats via video-bellen.
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek willen we graag op vrijdag 25 februari 2022 met je voeren.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Particulieren

De Directie Particulieren (P) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 11 miljoen burgers, buitenlandse belastingplichtigen, grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties en diplomaten. De belangrijkste belastingmiddelen zijn inkomensheffing-niet winst en de schenk- en erfbelasting. De fiscale behandeling omvat toezicht, bezwaar en beroep én de directie behandelt de klachten voor de directies Particulieren, Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf, Centrale Administratieve Processen en KIantinteractie & -services. De directie Particulieren stuurt bovendien Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) aan.


Reageer op deze vacature