Belastingdienst

Projectleider loonheffingen (AGL)

Functie omschrijving

"Het belang van het bewaken van de kwaliteit van de gegevensstroom in de loonaangifteketen is enorm. Het zal toch goed voelen dat je een belangrijke bijdrage levert aan datastromen die maatschappelijk sterk van belang zijn? Je hebt veel verantwoordelijkheid, relevant werk, en dus ...een boeiende job!" Aldus Henk Joosten, werkzaam als plaatsvervangend directeur Belastingdienst / centrale administratieve processen (CAP).

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten.

Het projectleiderschap van het Analyseteam Gegevens Loonheffingen (AGL) vraagt om een toelichting, zelfs vanuit een historische context. De Belastingdienst is sinds 2004 het aanspreekpunt voor werkgevers/inhoudingsplichtigen voor alle zaken betreffende de aangiftes van de loonbelasting en de premies werknemers- en volksverzekeringen. Deze aangiftes leveren veel gegevens op die belangrijk zijn voor het vaststellen en uitbetalen van uitkeringen, voorschotten en tegemoetkomingen. De kwaliteit van de aangeleverde gegevens via de aangiftes loonheffingen bepaalt of de uitkeringen, voorschotten en tegemoetkomingen voor het juiste bedrag vastgesteld zijn.

Het AGL speelt in het onderzoek naar de juistheid van de gegevens een belangrijke rol. Het team, dat uit een kleine kern en een flexibele schil van medewerkers bestaat vanuit verschillende organisaties, onderzoekt onregelmatigheden in aangiftes en aangiftepatronen en adviseert over de bevindingen aan de loonaangifteketen. De loonaangifteketen kent de Belastingdienst, het UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek als eigenaren. Meer informatie hierover lees je via www.loonaangifteketen.nl. Deze organisaties gebruiken de gegevens uit de loonaangiftes voor de aan hen opgedragen wettelijke taken.

Tot op heden is deze positie op een traditionele wijze ingevuld, als voorzitter. Maar het heden en de toekomst vragen om een andere aanpak. Het team AGL zoekt een projectleider die met zijn of haar expertise op het gebied van projectleiderschap en loonheffingen deze positie en het team AGL verder ontwikkelt naar een versie 2.0. Samen met enkele stakeholders die jou de nodige support bieden om aan deze transitie te werken. Het fundament hiervoor is in een “houtskoolschets” aanwezig. Deze schets is opgesteld door een extern bureau.

Als projectleider AGL haak je aan bij CAP Loonheffingen. Loonheffingen bedient alle massale processen binnen de loonheffingen. Je bent lid van het team Regie en Beheer CAP loonheffingen en als projectleider AGL ben je verantwoordelijk voor:

 • de voortgang en resultaten (kwalitatief en kwantitatief) van het analyseteam.
 • effectiviteit van de samenwerking in het analyseteam.
 • prioritering bij het in behandeling nemen van signalen en werkverdeling.
 • informatieverstrekking en rapportage.

Jij treedt op als opdrachtgever voor onderzoeksvragen, projecten en pilots en stemt met Procesregie Loonheffingen af over de benodigde behandelcapaciteit van de Belastingdienst voor het uitvoeren van onderzoeken en pilots door de Belastingdienst.
Daarnaast neem jij initiatieven om de gegevenskwaliteit te bevorderen (recente voorbeelden: Digitaal Verzekeringsbericht en Teruggaaf Bijdrage Zorgverzekeringswet op Individuele reactieafhandeling, narekenen) en geeft opdracht om effectmetingen uit te voeren (bijv. individuele reactieafhandeling en ‘Niet Hersteld Wel Teruggekoppelde signalen’).

Bovendien neem jij deel aan overleggen in de loonaangifteketen voor zover nodig is in het belang van de taken van het analyseteam (o.a. TOP, TOO, Regiegroep systeemonderzoeken) en je geeft vorm aan taak- en rolopvatting van het analyseteam (toekomstplan / houtskoolschets). In samenwerking met enkele stakeholders ontwikkel jij een visie op de doorgroei van het team naar een 2.0-versie.

Pak jij deze unieke kans en word jij de nieuwe collega van Henk? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan telefonisch contact op met of stuur een whatsapp aan Henk Joosten, plaatsvervangend directeur CAP Cluster Heffing, Loonheffingen, via telefoonnummer: 06 18 60 89 12.

Functie-eisen

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau in het expertisegebied van de loonheffingen.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring en expertise op het gebied van de loonheffingen.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als projectleider, en/of als leidinggevende die ook projecten heeft geleid
 • Bij voorkeur heb je een relevant diploma in bedrijfskundige, fiscaal-economische, juridische of andere relevante richting.

Jouw competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Voortgangscontrole
 • Visie

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4367,- tot €6547,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Wij moedigen jou aan om telefonisch contact op te nemen met de vermelde contactpersoon als de vacature opengesteld is. Het geeft jou de gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud van de functie, en bijvoorbeeld over de sfeer en cultuur op de afdeling. Op deze wijze vorm je een completer beeld van de functie en de organisatie(cultuur). Wij staan jou graag te woord. Bovendien, als je snel reageert is de kans groot dat de vacature nog openstaat!!

Wekelijks (bij genoeg aanbod) worden sollicitanten beoordeeld en in geval van een positieve beoordeling nodigen wij de sollicitant(en) direct uit voor het sollicitatiegesprek. De interne sollicitant beschikt niet over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s en wekelijks verwerken wij de sollicitaties, en in geval van een positieve beoordeling nodigen wij de sollicitant(en) direct uit voor het sollicitatiegesprek. Dat wordt op kortst mogelijk termijn gepland en een eventueel arbeidsvoorwaarden / plaatsingsgesprek volgt op korte termijn.

Gezien de huidige (COVID-19) maatregelen worden deze gesprekken gevoerd via video-bellen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Centrale Administratieve Processen

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.


Reageer op deze vacature