Belastingdienst

Senior kennismodelleur.

Functie omschrijving

“Samenwerken, daar valt of staat je rol als senior modelleur mee! Welke eigenschappen je nog meer in huis moet hebben? Nieuwsgierig zijn, denken in een bepaalde vorm van abstractie, secuur zijn, goed kunnen luisteren en informatie kunnen analyseren.” Aldus Rob Arntz, werkzaam als expert datamodelleur IV Generieke Voorzieningen i.o. bij de Belastingdienst.

Jouw belangrijkste taak als senior kennismodelleur bij de Belastingdienst in Apeldoorn? Dat is het modelleren van kennis en begrippen uit wet- en regelgeving, zodat deze altijd op eenduidige wijze geïnterpreteerd worden. Zo maak je de Belastingdienst wendbaar op het gebied van gegevens en regels.

Als senior kennismodelleur werk je in multidisciplinaire teams en heb je een breed takenpakket. Je expliciteert en modelleert teksten uit wet- en regelgeving naar logische en duidelijke taal die door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt. Die teksten leg je vast in een zogenaamd kennismodel. Om dit goed te doen, werk je nauw samen met deskundigen, zoals juristen, fiscalisten en beleidsmedewerkers van een afgebakend wetsdomein. Je vormt een koppel met een fiscaal jurist die in het wetboek annoteert, bijvoorbeeld in geval van een wetswijziging of veranderingen in het uitvoeringsbeleid. Met geduld en door een gericht interview met de domeindeskundige expliciteer jij wetteksten in een bepaald format. Dit noemen we feiten-gebaseerd modelleren. 

Ook toets je de koppeling tussen het kennismodel op de formeel linguïstische laag en de logische modellen. Jij bent naast techneut ook de verbindende factor tussen business, solution-architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams. Je overlegt, presenteert en bent het eerste aanspreekpunt voor collega-modelleurs die je inhoudelijk aanstuurt en coacht. Verder ben je betrokken bij scrumsessies en lees je domeingerelateerde documenten. Steeds modelleer je op projectbasis voor een domein. Omdat de omvang per project varieert, werk je soms aan meerdere projecten en met meerdere domeindeskundigen tegelijkertijd of vorm je langere tijd met één domeindeskundige een koppel voor een omvangrijk project.

Een bijzondere baan omdat...

 • De Belastingdienst een van de grootste gegevensverwerkers van Nederland is. En deze gegevens de spil vormen van alle processen en ketens; het is de grondstof voor al ons werk. Als senior kennismodelleur maak jij het mede mogelijk om wendbaar te zijn op het gebied van deze gegevens.
 • Je meewerkt binnen een vernieuwingsprogramma dat zich richt op de hoge kwaliteitseisen die aan gegevens worden gesteld. Een van de onderdelen van dit programma is de zogenoemde verticale data-architectuur. Als ervaren kennismodelleur draag je naast het hands-on-modelleren ook bij aan de opzet en bestaan van die architectuur.
 • Je de kans krijgt om initiatieven vlot te trekken, samenwerking te versterken en de kennis en kunde van jouw collega’s te verrijken. En er is nog meer: vanuit jouw inzicht in operationele consequenties van datamodellen werk je ook volgens het principe ‘separation of concerns’, waarbij je data scheidt in semantische, linguïstische, logische, implementatie- en technische lagen. Deze aanpak is nog redelijk nieuw en het is jouw uitdaging om je collega’s te overtuigen van het nut en de noodzaak van jouw werkzaamheden.

Functie-eisen

 • Je hebt wo werk en denkniveau.
 • Je hebt een duidelijke visie en expertise op feiten-gebaseerd modelleren, zoals ORM en FCO-IM, logisch modelleren en technisch datamodelleren. Je kunt feiten- en logische modellen operationaliseren.
 • Je hebt ervaring met het modelleren van gegevens en het inrichten van omvangrijke geautomatiseerde/digitale administraties. Je kunt modeltransformaties beredeneren en toepassen om kennis beschikbaar te stellen in alle gewenste vormen.
 • Je hebt ervaring met metadatamodelleren, het modelleren van masterdata en het werken met feiten-gebaseerd modelleren en regelspraak.
 • Je hebt kennis van wetsanalyse en liefst ook begrip van juridische analyseschema’s.
 • Je vindt het leuk om het eerste aanspreekpunt te zijn voor collega-modelleurs en hen inhoudelijk aan te sturen en te coachen.
 • Je hebt bij voorkeur een wo-masterdiploma in de richting van IT, (technische) informatiekunde of een vergelijkbare opleiding.

Jouw competenties

 • Analytische vaardigheden
 • Motiveren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4551,- tot €6786,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Wij moedigen jou aan om telefonisch contact op te nemen met de vermelde contactpersoon als de vacature opengesteld is. Het geeft jou de gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud van de functie, en bijvoorbeeld over de sfeer en cultuur op de afdeling. Op deze wijze vorm je een completer beeld van de functie en de organisatie(cultuur). Wij staan jou graag te woord. Bovendien, als je snel reageert is de kans groot dat de vacature nog openstaat!!

Wekelijks (bij genoeg aanbod) worden sollicitanten beoordeeld en in geval van een positieve beoordeling nodigen wij de sollicitant(en) direct uit voor het sollicitatiegesprek. De interne sollicitant beschikt niet over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid. 

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s en wekelijks verwerken wij de sollicitaties, en in geval van een positieve beoordeling nodigen wij de sollicitant(en) direct uit voor het sollicitatiegesprek. Dat wordt op kortst mogelijk termijn gepland en een eventueel arbeidsvoorwaarden / plaatsingsgesprek volgt op korte termijn. 

Gezien de huidige (COVID-19) maatregelen worden deze gesprekken gevoerd via video-bellen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op:https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Centrale Administratieve Processen

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.

De Belastingdienst is één van de grootste gegevensverwerkers van Nederland. CAP is de productie-eenheid en voert de administratie en is verantwoordelijk voor de procesketens gegevens, inning en auto. CAP cluster gegevens richt zich op het verkrijgen, bewaren en het beschikbaar stellen van gegevens aan de processen van de Belastingdienst. Een belangrijke verantwoordelijkheid; gegevens vormen de spil van alle processen en ketens, de grondstof voor al ons werk.


Reageer op deze vacature