Belastingdienst

Teamleider Central Liaison Office

Functie omschrijving

Ben jij proactief en klantgericht, verwacht je dat ook van je directe collega’s? 
Wil jij werkzaam zijn bij de Central Liaison Office (CLO) en wel meer specifiek binnen de verwerkings- en toezichtprocessen van CLO en sturing geven aan medewerkers, dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Het Central Liaison Office (CLO) is de bevoegde autoriteit voor de gegevensuitwisseling tussen de Nederlandse Belastingdienst en buitenlandse bevoegde autoriteiten, alsmede voor de bijstand bij de invordering, omzetbelasting en directe belastingen. Het CLO doet dit zowel op verzoek als automatisch. Het CLO is landelijk verantwoordelijk voor  het intracommunautaire toezicht dat ziet op het verwerken en optimaliseren van de opgaven intracommunautaire prestaties (ICP).  
Kern van de functie is het aansturen van medewerkers van het team Intracommunautair Toezicht.

De lidstaten van de Europese Unie hebben de verplichting zorg te dragen voor de zuiverheid van Intracommunautaire gegevens teneinde het toezicht en handhaving goed te kunnen uitvoeren. 
Bij de uitvoering van deze werkzaamheden zijn momenteel circa 50 medewerkers betrokken. De werkzaamheden vloeien voort uit de verplichtingen Wederzijdse Bijstand Omzetbelasting en de Intracommunautaire processen. Je hebt je aandacht voor de Internationale verplichtingen en vindt met regelmaatafstemming plaats met de kantoren MKB en Grote Onderneming. 

Je zult hiervan ongeveer 20 tot 25 medewerkers aansturen. Samen met je collega leidinggevende draag je zorg voor de uitvoering van de werkprocessen en de flexibele inzet van medewerkers. Samen vind je uitdaging in de modernisering van het OB-landschap in het bijzonder de vernieuwing  van het Proces Intracommunautaire transacties.

Je draagt bij aan het correct en tijdig behandelen van signalen van incorrecte listverplichtingen, signalen vanuit lidstaten, verplichting tot maandopgaven etc, (zoals beschreven in de EU-richtlijn) alsmede het verwerken van de bezwaren tegen verzuimboetes welke in deze processen worden opgelegd. Ook het opleggen van naheffingen behoort tot dit proces.  De afspraken binnen de EU hebben direct invloed op de planningen. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de daaraan gekoppelde deadlines. 

Je zorgt dat de teamleden een bijdrage leveren aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, flexibel inzetbaar zijn en je hebt hierbij nadrukkelijk aandacht voor de medewerkers. Gevraagd wordt een coachende stijl van leidinggeven.  Je wordt betrokken bij de opleiding en begeleiding van nieuwe medewerkers die instromen.
Je werkt nauw samen met de productmanager en  proces-coördinator die het Proces Intracommunautaire Transacties vertegenwoordigen binnen de keten OB en contacten onderhouden met de verschillende ketenpartners. 
Je bent gericht op het behalen van resultaten en wilt meewerken aan verbetering van de kwaliteit, snelheid en efficiëntie. Je hebt een actieve rol in de  verschillende regionale en landelijke overleggen, in samenwerking met collega teamleiders en procesregisseurs (CLO) ga je risico’s signaleren en vertaal je de ontwikkelingen t.b.v. verbetering van het bedrijfsproces ICP naar haalbare doelen.

Samen met je 2 collega-teamleiders ben je verantwoordelijk voor de processen belegd bij CLO en het continu verbeteren ervan.  Bij CLO werkt men daar waar gevraagd over de teams heen, dit vraagt om een goede collegiale afstemming.

Spreekt je dit alles aan, dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega.

Een bijzondere baan omdat...

 • Je met je brede kennis van zaken en je vermogen om de juiste leiderschapsstijl in te zetten mooie resultaten kunt bereiken.
 • Je jouw kennis van de laatste de ontwikkelingen binnen je vakgebied en jouw tactisch en bestuurlijk inzicht ten volle kunt benutten.
 • Je aan de slag gaat in een omgeving waar we, binnen een open en veilig werkklimaat, veel waarde hechten aan samenwerking en afstemming met collega-teamleiders.
 • Je medewerkers zowel op individueel niveau als in teamverband helpt te ontwikkelen.
 • De processen en werkzaamheden in jouw werkomgeving regelmatig veranderen. Dit biedt volop uitdaging en dynamiek.
 • Je verantwoordelijk bent voor verbinding, vertrouwen, samenwerking en ontwikkeling.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Zorgen voor een gezonde en eerlijke behandeling van burgers en ondernemingen binnen en buiten de EU begint bij uniform toezicht, daar wil ik voor zorgen” 
Koos, manager Central Liaison Office.

Functie-eisen

 • Je bent werkzaam op het gevraagde schaalniveau;  of je beschikt over een HBO werk- en denkniveau; 
 • Je hebt ervaring in een leidinggevende functie; 
 • Je hebt inzicht in en kennis van management-en aansturingstechnieken en schakelt flexibel per situatie;
 • Je kunt sturen op basis van logistieke principes en kennis van het primair proces is daarbij een pre;
 • Je luistert actief naar je medewerkers en blijft met hen in verbinding; 
 • Je staat stevig in je schoenen en durft weerstand te bieden wanneer je dat nodig vindt. Daarnaast hecht je veel waarde aan een plezierig werkklimaat en je faciliteert de ontwikkeling van medewerkers. 
 • Je staat open voor samenwerking met Collega teamleiders en Proces coördinatoren om samen doelen te verwezenlijken.

Onze voorkeur gaat uit naar mensen die direct of met weinig inspanning inzetbaar zijn. Die inzetbaarheid is mede afhankelijk van de genoten vooropleiding en werkervaring.

Jouw competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • ontwikkelen medewerkers
 • klantgerichtheid
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken 

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op 19 oktober vinden de selectiegesprekken plaats.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.


Reageer op deze vacature