Belastingdienst

Teamleider invordering

Functie omschrijving

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan waarin je jouw leidinggevende vaardigheden verder kunt ontwikkelen? Doe het als teamleider invordering bij de directie Grote Ondernemingen (GO) van de Belastingdienst. Het interessante hieraan: je geeft vanuit regio Noordoost (kantoren Groningen, Zwolle en Enschede) leiding aan een team met een veelzijdig takenpakket én helpt mee om de landelijke doelstellingen van de unit Invordering te behalen. Zo draag je elke dag bij aan een financieel gezond Nederland.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je geeft leiding en richting aan zo’n twintig professionals die verantwoordelijk zijn voor een deel van het invorderingsproces. De werkzaamheden zijn divers. Denk aan de administratie achter het invorderingsproces, de behandeling van klantverzoeken, zoals verzoeken om uitstel van betaling en sanering en bezwaar- en beroeps procedures. Je bent hun gesprekspartner bij complexe invorderings- of toezichtvraagstukken. Ook schakel je veel met de vaktechnisch coördinator van regio Noordoost, de directeur van de unit Invordering en de regiodirecteur Noordoost. Door transparant en betrokken leiderschap bevorder je onderlinge verbondenheid en creëer je een prettige en professionele werkomgeving met oog voor de belangen en ontwikkeling van de medewerkers.

Als teamleider invordering volg je de ontwikkelingen bij de directie GO op de voet. Je vertaalt de visie en strategie van de directie naar de uitvoering en waarborgt het operationele invorderingsproces. Ondertussen houd je goed zicht op de dienstverlening en de daarbij behorende kwaliteitsnormen. Je zorgt dat jouw team daaraan voldoet, door vernieuwend, creatief en origineel te denken en te handelen. Daarbij heb je zowel de belangen van de stakeholders als de strategische doelstellingen van de Belastingdienst op je netvlies, en zorg je voor goede afstemming hiertussen.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je proactief meedenkt over complexe vraagstukken in een economisch onrustige tijd.
 • Je betrokken bent bij de doorontwikkeling en positionering van de invordering binnen de integrale klantbehandeling.
 • Je richtinggevend bent bij het ontwikkelen en realiseren van invorderingsdoelstellingen. Zowel op maatschappelijk als politiek vlak.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

"Samen met mijn medewerkers en collega-teamleiders doelen behalen binnen het team, de unit en de directie. Nieuwe ontwikkelingen volgen en deze inpassen in het proces. Verbinding maken en plezier in het werk behouden. En medewerkers in hun kracht zetten. Daaraan draag ik graag bij.” Malyar, teamleider invordering.

Functie-eisen

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in een relevante richting, zoals civiel of fiscaal recht, fiscale economie of accountancy.
 • Je hebt ervaring in het leiding geven aan professionals.
 • Je hebt kennis van het invorderingsproces.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het vertegenwoordigen van je organisatie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in politiek-bestuurlijke advisering.

Jouw competenties

 • Aansturen Groep
 • Klantgerichtheid
 • Netwerken
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Organisatiesensitiviteit

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €5359,- tot €7834,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Het werkveld van deze functie is regio Noordoost (Groningen Zwolle en Enschede), regelmatige aanwezigheid van de Teamleider op de verschillende kantoren is gewenst.

De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 16 januari in Utrecht.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Een voorselectietest kan ingezet worden. 
 • Op dinsdag 16 januari 2024 vinden de selectiegesprekken plaats in Utrecht. 

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Directie Grote Ondernemingen

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.


Reageer op deze vacature