Belastingdienst

Teamleider Werkverdeelpunt en Roosterbureau Douane Arnhem

Functie omschrijving

“Het leuke aan mijn baan? Dat ik een bijdrage lever vanuit het kloppende hart binnen fysiek toezicht, aan de douaneprocessen van Europa. In mijn veelzijdige functie ben ik iedere dag bezig met capaciteitsverdeling en sturen op de realisatie van de doelstellingen. Dat betekent werken in een dynamische omgeving, waar de medewerkers het verschil maken". Hans van Baardwijk, teamleider Douane Arnhem

Douane regio Arnhem (DAR) heeft vijf werklocaties: Arnhem, Utrecht, Enschede, Duiven en De Lutte. Regio Arnhem is een groot ambtsgebied waarin de medewerkers verdeeld over 15 teams hun werkzaamheden uitvoeren. Het kantoor Arnhem telt momenteel ongeveer 350 medewerkers. Het team Werkverdeelpunt en Roosterbureau is ondersteunend aan het primaire proces van de Douane en vormt de linking-pin tussen het Douane Landelijke Tactisch Centrum en de medewerkers in het controleproces. Het Werkverdeelpunt zorgt dat de controleopdrachten worden uitgezet onder de controlemedewerkers. Het is verantwoordelijk voor onder meer planningen, het maken van afspraken met klanten en opdrachtverstrekking. Het Roosterbureau is onder meer verantwoordelijk voor maand- en jaarroosters, het anticiperen op en adviseren over de benodigde capaciteit en het toetsen van de roosters aan de hand van de Arbeidstijdenwet.

In jouw rol van teamleider geef je operationeel leiding aan het team Werkverdeelpunt en Roosterbureau. Continu weet jij wat jouw medewerkers bezighoudt en hoe zij hun werkzaamheden verrichten. Je coacht en begeleidt hen door voortdurend in gesprek te zijn, ook over de vakinhoudelijke aspecten van het werk. Samen met je teamleden zoek je naar verbeteringen en je bevordert de symbiose tussen het Werkverdeelpunt en het Roosterbureau.

Als teamleider Werkverdeelpunt en Roosterbureau ben je trekker van het planningsproces waarbij goede roostering de basis is. Je zorgt dat de gewenste bedrijfscontroles worden ingepland en toebedeeld aan de juiste controlemedewerkers. Daarnaast ben je trekker van het aandachtsgebied ‘kwaliteit van het proces’. Hierbij zorg je voor de realisatie van de kritische succesfactoren en kritieke prestatie-indicatoren. Als lid van het managementteam ben je (mede)verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, acties en resultaten van de Douane Arnhem. Binnen het managementteam vorm je de schakel tussen planning, aansturing, productie en realisatie. Proactief signaleer je successen en knelpunten, en kom je met adviezen. Een tactisch planner ondersteunt je bij je advisering.

Word jij de nieuwe collega van Hans? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Hans van Baardwijk, via 06 21 12 09 25.

Functie-eisen

  • Je hebt een hbo-diploma.
  • Je hebt aantoonbare ervaring als manager en minimaal twee jaar ervaring met leidinggeven binnen een veranderende organisatie.
  • Je hebt kennis van en ervaring met veranderingsprocessen en weet deze te initiëren en te begeleiden.

Jouw competenties?

  • omgevingsbewustzijn
  • ontwikkelen medewerkers
  • plannen en organiseren
  • samenwerken
  • aansturen medewerkers

Herken jij jezelf ook hierin?
Werken met mensen, dat is wat jij graag doet. Probleemloos creëer je een werksfeer waarin medewerkers verantwoordelijkheid kunnen én willen nemen. Daarnaast vind je het belangrijk dat collega’s zichzelf kunnen ontplooien en stel je je graag op als gedreven coach. En doen er zich ontwikkelingen voor? Dan ga je flexibel en besluitvaardig te werk en pakt waar nodig door. Je weegt daarbij verschillende alternatieven tegen elkaar af en past je stijl van leidinggeven en communiceren moeiteloos hierop aan.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3279,- tot €5039,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
In week 21 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Directie Douane

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De Douane valt onder het Ministerie van Financiën. Tot en met 31 december 2020 behoorde de Douane tot de Belastingdienst. Per 1 januari 2021 is zij een zelfstandig Directoraat-Generaal.


Reageer op deze vacature