Belastingdienst

Risicomanager keten Inkomensheffing

Functie omschrijving

Dat de organisatiedoelstellingen op een financieel gezonde wijze worden nagestreefd: daar gaat het om. Jij richt je als risicomanager op de inrichting en het functioneren van een adequaat en integraal risicobeheersingssysteem voor de keten inkomensheffingen in een cultuur van risicobewustzijn.

Dit doe je bij Belastingdienst Particulieren keten inkomensheffingen
Je adviseert het management over het omgaan en beheersen van de risico’s. Samen met je collega’s en de ketencontroller van de concerndirectie Control en Finance kom je tot één integraal beeld van de keten inkomensheffingen. Anders gezegd: je zorgt voor het op eenduidige wijze identificeren, analyseren en kwantificeren van risico’s. Bovendien ben je verantwoordelijk voor correcte documentatie en actualisatie van de risico’s en beheersmaatregelen in het risicoregister van de keten. Je hebt zicht op het ketendashboard en vertaalt risico’s en wensen van de ketenpartners naar concrete opdrachten voor aanpassingen van het dashboard.

Ook faciliteer je het risicomanagementproces en help je waar nodig bij het toepassen van methoden en tools. Dat doe je met kennis van de kaders. Zo organiseer je bijvoorbeeld trainingen en faciliteer je risico-assessments en awareness-sessies met het management.
Je bespreekt met de verschillende stakeholders de toprisico’s binnen de keten en rapporteert periodiek aan het management over de status daarvan.

Een bijzondere baan, omdat

 • Je werkt in een speelveld dat zich beweegt binnen maatschappelijke, juridische en technologische ontwikkelingen.
 • Je in samenwerking met onze (Haagse) partners, de business, de IT-organisatie en soms ook externe partners continu werkt aan proces- en applicatieverbeteringen en vernieuwingen.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Risico's in een complexe omgeving vragen om beheersing. Je moet daarom over de juiste vaardigheden beschikken, zowel op proces als relatie. Maar ook een onafhankelijke geest en eigenwijs durven zijn. Juist binnen risicomanagement is out-of-the-box-denken belangrijk." Wim van der Craats, risicomanager keten inkomensheffingen

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en minimaal drie jaar recente werkervaring met het opzetten en verbeteren van risicomanagement in een organisatie met een publieke taak.
 • Je hebt bij voorkeur een wo-master in bedrijfseconomie, bestuurskunde of bedrijfskunde, eventueel aangevuld met specifieke opleidingen op het gebied van risicomanagement.
 • Je hebt ruime ervaring met risicomanagementprocessen en de bijbehorende tooling, bij voorkeur met governance-, risk en compliancetooling.
 • Je hebt een overtuigende presentatiestijl en kunt zowel mondeling als schriftelijk uitstekend rapporteren.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de processen voor inkomensheffingen.

Jouw competenties

 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4281,- tot €6419,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Ben jij een risicomanager met meer dan 3 jaar ervaring dan word je direct ingeschaald in de genoemde schaal, dat is schaal 13 (€4.281,- - € 6.419,-). De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald.Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

De standplaats voor deze vacature is Utrecht. In overleg is een afwijkende standplaats mogelijk.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op dinsdag 2 november 2021 vinden de selectiegesprekken plaats. Gezien de huidige maatregelen vinden deze gesprekken plaats via video-bellen.
 • Op donderdag 4 november 2021 willen we het arbeidsvoorwaardengesprek met je voeren.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Particulieren

De Directie Particulieren (P) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 11 miljoen burgers, buitenlandse belastingplichtigen, grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties en diplomaten. De belangrijkste belastingmiddelen zijn inkomensheffing-niet winst en de schenk- en erfbelasting. De fiscale behandeling omvat toezicht, bezwaar en beroep én de directie behandelt de klachten voor de directies Particulieren, Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf, Centrale Administratieve Processen en KIantinteractie & -services. De directie Particulieren stuurt bovendien Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) aan.

Voor de ondersteuning van de keten IH is het Bureau Ketenondersteuning (BKO) opgericht. Vanuit dit bureau voert een achttal medewerkers onder leiding van een ketenmanager werkzaamheden uit gericht op de missie van de keten.

In dit BKO zijn naast de ketenmanager de functies portfoliomanager, ketencoördinator, ketensecretaris, ketenondersteuner en adviseurs opgenomen. Het takenpakket van het BKO omvat zowel ondersteunende taken als meer inhoudelijke taken.

Het speelveld van de keten beweegt zich binnen maatschappelijke, juridische en technologische ontwikkelingen. In samenwerking met onze (Haagse) partners, de business en de IT-organisatie, en ook soms externe partners, wordt continu gewerkt aan proces- en applicatie verbetering en vernieuwing.


Reageer op deze vacature