Senior programmamanager digitalisering

Doorzie jij moeiteloos een organisatiestructuur, heb je leidinggevende ervaring en passie voor innovatie? Kom dan meebouwen aan de digitale basisvoorziening binnen de provincie Fryslân!  

Inhoud van de functie  
Ynhâld fan de funksje 

De Provincie Fryslân werkt aan een mooi en sterk Fryslân. We werken op dit moment opgave gestuurd en efficiënt organiseren, met nadruk op kwaliteit, is hierbij een kernbegrip. Ontwikkelingen in de samenleving - zoals veranderende verantwoordelijkheden van gemeenten en provincies, andere vragen en behoeften vanuit de Mienskip en digitalisering - maken dat de rol en positie van de provincie Fryslân verandert.  

De grote maatschappelijke ontwikkelingen, de uitdagende opgaven en complexer wordende vraagstukken die hieruit voortkomen, raken steeds vaker de onderwerpen informatievoorziening, digitalisering, data en innovatie. Dit vraagt van ons een andere manier van werken. De afdeling Informatievoorziening en Facilitaire Zaken (IFZ) heeft de ambitie zich zodanig te organiseren dat het snel, wendbaar en efficiënt kan bijdragen aan oplossingen met maatschappelijke waarde. Waarbij we tegelijk het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van een intern veranderende organisatie, afnemende budgetten en een uiterst krappe arbeidsmarkt.  

Wat ga je doen? 
Als senior programmamanager kom je werken op de afdeling IFZ. De totale afdeling bestaat uit circa 80 fte en de werksfeer is collegiaal en informeel. IFZ is ondersteunend aan de organisatie en is adviserend en uitvoerend op het gebied van o.a. digitalisering, informatievoorziening en inkoop. Onder de afdelingen vallen de clusters ICT (Technisch Beheer, Functioneel Beheer, DIV en projectleiding), Informatiemanagement & Innovatie, Strategie & Architectuur (architectuurfunctie), Cijfers & Kaarten en Facilitair & Inkoop 

Provinciale staten heeft medio 2022 10,4 miljoen euro ter beschikking gesteld ten behoeve van een digitaliseringsprogramma. Onder dit programma vallen een zestal projecten die samen bijdragen aan een nieuwe, duurzame functionele basis voor het digitaal uitvoeren van taken voor de Mienskip. Naast het inrichten van een nieuw informatievoorziening fundament en inrichten van een data-organisatie, betreft het o.a. de vernieuwing van het subsidiesysteem en het opleveren van technische functionaliteiten om te voldoen aan wetgeving op het gebied van digitale dienstverlening.  

Deze digitale basisvoorziening bestaat enerzijds uit (marktconforme) standaard functionaliteit en biedt anderzijds ruimte voor experimenteren (innovatie) en snel in kunnen spelen op veranderende behoeftes. Deze basis zorgt voor verhoging van de interne efficiënte in de uitvoering van processen (operational excellence) en een verbetering van de klantbeleving (customer experience).  

Als senior programmamanager geef jij het programma vorm, stuur je de onderliggende projecten aan, zie je toe op het zo slim mogelijk inzetten van capaciteit en financiële middelen, en rapporteer je over de voortgang en financiën. Het programma kent een governance structuur met een stuurgroep (onder regie van een directielid) en een klankbordgroep. Als programma manager werk je intensief samen met het managementteam van IFZ, de strategisch informatiemanagers en het team Strategie & Architectuur. Je stuurt de zes programmamanagers en projectleiders van de onderliggende projecten rechtstreeks aan: 

 • Informatievoorziening fundament: eerste focus ligt op subsidies en CRM;  
 • Subsidiezaken: implementatie van een zaaksysteem; 
 • Wetgeving: realiseren van de technische voorzieningen die nodig zijn om nu en in de toekomst te voldoen aan wetgeving op het gebied van digitale dienstverlening; 
 • Financien: doorvoeren van verbeteringen in het financiële proces; 
 • Data: inrichten data-organisatie; 
 • Innovatie: betreft primair het opschalen van innovaties. 

Doel van de functie: 
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de resultaten van het programma. Je creëert de omstandigheden waarbinnen de projecten een zo goed mogelijk resultaat kunnen behalen. Hiernaast: 

 • Richt je het programma in en stuur je deze aan;  
 • Zorg je dat de afgesproken doelstellingen worden gerealiseerd zonder het budget te overschrijden; 
 • Rapporteer je over de voortgang 
 • Stuur je op een heldere prioritering en het vinden van een goede balans tussen voortgang en inzet van mensen en middelen; 
 • Leg je verantwoording af over financiële- en resourceplanning; 
 • Onderhoud je goed contact met verschillende betrokken stakeholders; 
 • Weet je hoe je bedreigingen en problemen snel om kunt zetten naar kansen en oplossingen; 
 • Weet je wat nodig is om collega’s te enthousiasmeren en te stimuleren.  

Wat vragen wij  
Wat freegje wy 

Voor deze mooie opdracht kijken wij uit naar een strategisch denker. Een programmamanager die een helder, lange termijn en strategisch programmaplan op kan stellen en in staat is dat te vertalen naar wat er operationeel gevraagd wordt en moet gebeuren in de komende periode. Je realiseert het gemaakte plan door de organisatie te sturen en te stimuleren. Je bent staat stevig in je schoenen, bent communicatief zeer vaardig, weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden, zorgt voor verbinding en beschikt over een positieve dosis politieke sensitiviteit. Hiernaast: 

 • Heb je een relevante opleiding, bij voorkeur hbo of wo; 
 • Heb je ruime ervaring met en kennis van het managen van ICT- en digitaliseringsprogramma’s; 
 • Kun je makkelijk schakelen tussen verschillende projecten, rollen en stakeholders. 

Wat bieden wij 
Wat biede wy 

Een uitdagende baan met veel impact. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je: 

 • Salaris van minimaal 4.838,84 en maximaal € 6.854,94 (schaal 13) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding; 
 • Boven op jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot; 
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000; 
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage; 
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en doorgroeimogelijkheden. 

Urenindicatie 
Oereyndikaasje 

24-32 uur 

Schaalindicatie 
Skaalyndikaasje 

Schaal 13 

Startdatum 
Startdatum 

Zo spoedig mogelijk 

Einddatum 
Eindatum 

Dit betreft een functie voor minimaal 1 jaar met kans op verlenging. 

Reageren 
Reagearje 

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatie uiterlijk woensdag 15 februari 2023 via de volgende link: http://bitly.ws/zDRB.

Meer informatie/ interesse 
Mear ynformaasje/ Ynteresse 

Hebben wij je enthousiast gemaakt, maar heb je inhoudelijk nog vragen? Neem dan contact op met Arie Piet (directeur operatie) via telefoonnummer 06-15855948 of Hans Sietses (interim afdelingshoofd IFZ) via telefoonnummer 06-51613925. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06-29737834 of mail naar v.abresch@fryslan.frl. 

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe. 
 
Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken zit in je bagage. 
 
Een VOG is voor deze functie vereist.