Regisseur/verbinder gastvrijheidseconomie

Als regisseur/verbinder gastvrijheidseconomie ben je binnen de betreffende opgavepijlers eerstverantwoordelijke voor de inhoudelijke uitvoering, het proces en voor de netwerksturing:
1. Dagrecreatieve Netwerken:
• Samen met de betrokken partijen trekken van de opgave Dagrecreatieve Netwerken en zorgen voor borging van de acties op langere termijn;
• Accounthouderschap voor Fietsplatform en Wandelnet, de landelijke route-organisaties;
• Samen met de Marrekrite tot stand brengen van een subsidieregeling landpaden en schadeverzekering voor landeigenaren.

2. Vitale Logiesaccommodaties:
• Samen met de betrokken partijen trekken van de opgave Vitale Logiesaccommodaties;
• Accounthouder vanuit de provincie Fryslân richting Innovatiepact Fryslân (IPF) voor de subsidie Vitale Logiesaccommodaties;
• Meedenken met alle uitbreidingsplannen die een ruimtelijke afweging vragen over de passendheid binnen de slimme groei gedachte van Gastvrij Fryslân.

3. Toeristische data op orde:
• Samen met de betrokken partijen invulling geven aan de opgave Data op Orde;
• Accounthouder vanuit de provincie voor het Fries Sociaal Plan als regieorganisatie voor de opgave Data op Orde;
• Samenstelling van de jaarlijkse monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân.

4. Destinatiemanagement/Merk Fryslân:
• Samen met de betrokken partijen trekken van de opgave Destinatiemanagement;
• Accounthouder voor de provinciale marketingorganisatie Merk Fryslân;
• Verbindingen leggen met andere initiatieven die een link hebben met (toeristische) marketing, waaronder de regio’s, cultuur (waaronder marketing Arcadia) etc.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink