Jurist Wet Natuurbescherming 2x

Ben jij de jurist die mede invulling geeft aan de Wet Natuurbescherming? 

Waarom?       
Vanwege de uitbreiding van taken door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is er behoefte aan 2 extra juristen binnen het team Groene Regelgeving. Het team Groene regelgeving houdt zich onder meer bezig met de uitvoering van de natuurwetten (Flora en Faunawet, Boswet en Natuurbescher-mingswet). Op 1 januari gaan de 3 wetten op in een nieuwe wet, te weten de Wet Natuurbescherming. Op dat moment komen er ook extra taken over van het Rijk naar de Provincie. 

Wat?  
Als jurist geef je samen met je collega-juristen invulling aan de juridische functie binnen het team Groene Re-gelgeving op het gebied van soortenbescherming/het vellen van houtopstanden en de herplantplicht/effecten op Natura 2000gebieden. Dit houdt in dat je de eisen gesteld in de wet- en regelgeving naar aspecten van vergun-ning c.q. ontheffingverlening/vvgb’s en voorwaarden vertaalt. Je ontwikkelt beleidsregels en signaleert relevante ontwikkelingen teneinde het proces van formele toestemming verlening te actualiseren en optimaliseren. Je toetst besluiten, verwerkt handhavingsverzoeken en bent inhoudelijk juridisch sparring-partner van de vergun-ningverleners Daarnaast spelen ook de politiek-bestuurlijke aspecten een grote rol in deze functie. 

Hoe? 
Je adviseert het management en de betrokken gedeputeerde over belangrijke onderwerpen/kwesties en verte-genwoordigt GS bij de provinciale bezwarencommissie, de rechtbank en de Raad van State. 

De Wet natuurbescherming is een samenvoeging van 3 afzonderlijke wetten. Dat betekent dat het taakveld breed is. Wij zoeken daarom juristen die in ieder geval kennis en/of ervaring hebben met één van de onderstaande  onderdelen:

-           Soortenbeleid, o.a. wildbeheer en schadebestrijding

-           Het vellen van houtopstanden en herplantplicht

-           Gebiedsbescherming

       

Wie?   
De  2 juristen die wij zoeken hebben/kunnen:

•           een voltooide universitaire studie Nederlands recht

•           kennis van de relevante wet- en regelgeving en ervaring met het werkveld

•           minimaal 3 jaar relevante werkervaring, liefst in een politiek-bestuurlijke omgeving

•           iemand die moeiteloos opereert in en ervaring heeft met een politiek/bestuurlijke omgeving die wordt gekenmerkt door verschillende partijen met sterk verschillende belangen;

•           uitstekende communicatieve vaardigheden gecombineerd met overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid, het vermogen om onafhankelijk te adviseren

•           analytisch vermogen  gericht op oplossingen vanuit een open, flexibele en creatieve  houding gericht op samenwerking

•           pro-actief opereren

Ambitie en opgave    
Dynamische omgeving in de mooiste provincie

Team 
Groene regelgeving

Primaire rol
Realiseren

Schaal
11

Startdatum
In overleg, maar bij voorkeur tussen 1 oktober en 15 november 2016 

Einddatum
Looptijd is twee jaar (verlenging mogelijk). 

Uiterste reactiedatum
Reacties dienen uiterlijk 21 september 2016 binnen te zijn. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 26 en 27 september.

Belangstelling?
Reageren kan via onderstaande sollicitatielink.

SOLLICITEER 

Het maken van een test is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.