Jurist team VTH

Als jurist geef je invulling aan de juridische beleidsfunctie op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) met name met betrekking tot milieuwet- en regelgeving. Team VTH heeft een breed en divers takenpakket, waaronder de wettelijke coördinatierol, interbestuurlijk toezicht (IBT), luchtvaart, nazorg stortplaatsen, bodem, de opdrachtgeversrol voor de uitvoeringsdiensten FUMO en Omgevingsdienst Groningen en externe veiligheid. Als jurist lever je zowel juridisch als beleidsmatig een bijdrage aan deze onderwerpen. Daarbij werk je samen met onder meerde andere juristen van de afdeling Omgevingszaken.

Dit houdt in dat je de eisen, gesteld in de wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht (o.a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) vertaalt. Je ontwikkelt beleidsregels en signaleert relevante ontwikkelingen teneinde het VTH-beleid te actualiseren en optimaliseren. Je levert een bijdrage aan de VTH-beleidscyclus. Daarnaast adviseer je GS en management over politiek-bestuurlijk gevoelige casussen. Je bent breed inzetbaar voor algemene juridische onderwerpen, zoals juridisch advies over GS stukken, beantwoording Staten- en persvragen, WOB-verzoeken, vragen over mandaat, invordering dwangsommen en BIBOB, interbestuurlijke toezicht, aanpassen verordeningen, advisering in IPO-verband, etc.
Ook kun je worden ingezet als projectleider.
Je bent vraagbaak voor het team en de organisatie en hebt daarvoor een vertegenwoordigende rol namens het team.

Je adviseert het management en de betrokken gedeputeerde over belangrijke en complexe onderwerpen/kwesties en vertegenwoordigt GS bij de provinciale bezwarencommissie, de rechtbank en de Raad van State.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink