GIS-specialist

Cijfers&Kaarten bestaat uit 18 medewerkers en is onderdeel van de afdeling Informatievoorziening en Facilitaire zaken (IFZ). Het team verzorgt voor de hele provinciale organisatie BI- en Geo-informatieproducten. Je bent onderdeel van een kleine groep GIS-medewerkers waarmee je intensief samenwerkt. Er wordt gewerkt aan continue processen en incidentele opdrachten gekoppeld aan de opgaven. Daarbij werken we team- en afdelingsoverstijgend. De uitdaging is om elkaar zo goed mogelijk te vinden om gezamenlijk de juiste resultaten voor onze opdrachtgevers te leveren. Het team werkt uiteraard ook samen met andere provincies (kennisdeling).

Werkzaamheden:
De functie bevat de volgende werkzaamheden:
• Aanleveren en valideren complexe GIS-bestanden aan landelijke voorzieningen (via BIJ12).
Bestanden dienen aan regelgeving van het Informatiemodel Natuur (IMNa) te voldoen. Het betreft de bestanden voor; Natuurbeheerplannen (NBP), Voortgangsrapportage Natuur (VRN), Beschikkingenkaart en Informatiekaart Natuur (IKN);
• Beheren en door ontwikkelen informatie systemen binnen de Provincie Fryslân; Kernregistratie Natuur (KRN) en Natuurdatabase Fryslân (NDF);
• Uitvoeren complexe GIS-analyses m.b.v. Modelbuilder en Python;
• Contactpersoon/aanspreekpunt voor de informatiehuizen (o.a. IKN);
• Deelname Living Lab Stikstof, ontwikkelingen volgen rondom de stikstofproblematiek en bijbehorende datasystemen;
• Zorgdragen voor een continue ontwikkeling en optimalisatie van werkprocessen op het gebied van inwinnen en verwerken van gegevens;
• Bijhouden en communiceren over de ontwikkelingen in het vakgebied;
• De Provincie vertegenwoordigen in het interprovinciale overleg Provinciaal Platform Geo-informatie (PPGeo);
• Diverse GIS-werkzaamheden ter ondersteuning van andere beleidsvelden;
• Contacten en samenwerking onderhouden met BI, Informatiemanagement en organisatie;
• GIS uitdragen in de organisatie.

Meer informatie: klik op de sollicitatielink