Beleidsadviseur Wonen (32-36 uur)

Wij werken samen aan de leefbaarheid van provincie Fryslân
Wy binne provinsje Fryslân. Wa bisto?

Provincie Fryslân en wonen
Provinsje Fryslân en wenje

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 750 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk. We werken in een moderne organisatie waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is. Dit noemen we opgave gestuurd werken. Op deze manier kunnen we flexibel inspelen op vraagstukken die ontstaan bij inwoners en maatschappelijke organisaties.

De beleidsopgave Leefbaarheid/Leefberens heeft betrekking op het creëren en handhaven van een goede leefomgeving voor onze inwoners. Hierbij wordt gestreefd naar een woonomgeving waarin mensen prettig kunnen wonen, werken, ontspannen en sociale contacten kunnen onderhouden. Het beleid op het gebied van leefbaarheid richt zich op verschillende aspecten, waaronder Wonen. Wonen draagt bij aan de brede welvaart; het gaat over voldoende betaalbare woningen, met voldoende kwaliteit in een goede leefomgeving. Vanuit onze opgave hebben we contacten met andere opgaven, gemeenten, woningcorporaties, huurdersorganisaties, kennispartners, marktpartijen en initiatieven vanuit de mienskip.

Een functie met impact
In funksje mei impact

Het team Wonen bestaat op dit moment uit drie gedreven en enthousiaste medewerkers. Samen hebben we recentelijk belangrijke woondeals weten af te sluiten, waardoor we nu de volgende stap kunnen zetten in de verdere uitwerking ervan. Met uitbreiding van het team streven we ernaar om de kwaliteit van het wonen in onze regio te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor een duurzame leefomgeving. En jij kunt hier een belangrijke rol in spelen!

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Wonen heeft een enorme impact op de leefbaarheid van onze provincie en het welzijn van onze inwoners. Om dit verder vorm te geven, zoeken wij voor de opgave Leefbaarheid/Leefberens twee stevige Beleidsmedewerkers Wonen die o.a. aan de slag gaan met de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen van beleidsstukken over wonen;
 • Uitvoering van het woningbeleid in samenwerking met collega's en externe partners;
 • Afspraken maken met gemeenten over nieuwbouw en verbetering van bestaande woningen;
 • Monitoren van nieuwbouw en jaarlijkse evaluatie van woondeals;
 • Ontwikkelen van een nieuwe werkwijze voor een participerende overheid;
 • Signaleren van belangrijke ontwikkelingen in samenwerking met andere partijen;
 • Versterken van netwerken op het gebied van wonen;
 • Uitvoeren van de kennisagenda voor woningen.

Wie ben jij?
Wa bist do?

Als Beleidsmedewerker Wonen ben je vakinhoudelijk sterk en heb je oog voor wat er zich binnen en buiten Fryslân aandient over ontwikkelingen op het gebied van wonen. Je bent een communicatief sterke gesprekpartner voor externe partners (huurdersorganisaties, gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, etc.). Je bent bereikbaar voor de externe partners en denkt na over de ontwikkelingen op de woningmarkt vanuit verschillende beleidsinvalshoeken. Het is van belang dat je weet hoe de woningmarkt werkt en welke ontwikkelingen er zijn. Je zoekt telkens de verbinding met collega’s binnen de provincie en samen met de senior beleidsmedewerker Wonen zorg je voor de (beleid)stukken die op deze onderwerpen nodig zijn en deel je deze (strategische) visie breed.​​​​​​​ Verder beschik je over:

 • Een afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo-niveau, aansluitend bij de volkshuisvestelijke opgaven;
 • Omgevingsbewust en politiek-sensitief;
 • Passieve beheersing van de Friese taal, dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Werken bij de provincie Fryslân en de opgave Leefbaarheid/Leefberens betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten.​​​​​​​ Hiernaast ontvang je:

 • Salaris van minimaal € 3.935,54 en maximaal € 5.564,56 (schaal 11) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 32-36 uur met de optie tot verlenging;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk zondag 8 oktober 2023 via de volgende link: https://bitly.ws/VcDc.

Meer informatie
Mear ynformaasje

Neem contact op met Johan Hager, via telefoonnummer 06 - 15 95 84 23. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06 - 29 73 78 34 of mail naar v.abresch@fryslan.frl.


Fryslân heeft een uitgesproken eigen identiteit en die koesteren we. Daarom is tweetaligheid bij provincie Fryslân een basisprincipe. Foar dy ek?