Concessiemanager

De provincie zorgt er onder andere voor dat onze wegen begaanbaar blijven en dat we kunnen genieten van de Fryske natuur. Ook geven we ondernemers kansen en zorgen we ervoor dat de Fryske identiteit en cultuur behouden blijven. We werken aan grote nieuwe uitdagingen, zoals nieuwe natuur, veilige wegen, de Lelylijn, omvangrijke gebiedsinrichtingsprocessen, werkgelegenheid, en meer…
Binnen de opgave Bestemming Fryslân wordt gewerkt aan infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid. Over de weg, het spoor en door het water.
Een van de belangrijke onderdelen binnen deze opgave is het regionaal openbaar vervoer. Hierbinnen wordt gewerkt met een concessie voor het regionale bus- en treinvervoer. De concessiemanager is verantwoordelijk voor het totale pakket van de concessies, wat zich uitstrekt van het inspelen op de actuele ontwikkelingen, de verduurzaming van het openbaar vervoer tot het juiste beheer van de nieuwe en lopende concessies. Met de komst van corona staat het regionaal openbaar vervoer voor nieuwe uitdagingen, waar ook de concessiemanager zich mee bezighoudt.
De concessiemanager opereert als opdrachtgever voor de concessiehouders. Daarbinnen draag je zorg voor een goede werkrelatie met de betrokken partijen en onderhoud je het relatienetwerk. Je voert het contractbeheer op juridisch, financieel en relationeel vlak en houdt de controle over de naleveing van de concessiecontracten door de vervoerders.
Het onderhouden van contracten komt onder andere tot uiting in je aanwezigheid bij het beheeroverleg van de concessies. Daarin word je bijgestaan door een assistent concessiemanager voor wat betreft de busconcessie. Voor de treinconcessie werk je samen met onze gezamenlijke opdrachtgever de provincie Groningen.
Een belangrijk deel van je werk is dat je de bestuurlijke advisering over het OV initieert, voorbereidt en uitvoert.
Je hebt een coördinerende rol richting het team concessiebeheer en het team OV. Voorkomende knelpunten in de concessie lossen jullie tijdig op via de juiste lijn van verantwoordelijkheden. Voor het onderdeel OV ben je daarnaast verantwoordelijk voor de integraliteit in beleid – en operationele keuzes.
Je neemt deel aan relevante interne en externe (landelijke) overleggen en geeft invulling aan strategisch partnerschap.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink