Communicatiemedewerker Streekwurk

Breng jij als communicatiemedewerker verbinding en kijk jij uit naar een baan met impact? Bij Streekwurk werken we aan een streek waar het leeft, waar het bruist en waar het goed werken en wonen is. Help je mee dit mooie doel te realiseren?

Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

De afgelopen jaren vormde Streekwurk het loket voor diverse subsidies in de regio’s. Streekwurk richt zich op het Iepen Mienskipfûns (IMF), de Europese subsidieregeling LEADER, de regeling Budget Lokale Initiatieven (BLI) en de Streekagenda. Deze regelingen richten zich op het vergroten van de leefbaarheid op het platteland. De projecten en ideeën worden door inwoners, bedrijven en organisaties aangedragen en uitgevoerd. De regionale samenwerking samen met gemeenten, Wetterskip Fryslân en de inwoners, bedrijven en organisaties in Fryslân wordt verder doorontwikkeld. In deze bestuursperiode staan we voor drie opgaven: de regionale samenwerking, de uitvoering van het IMF en de ontwikkeling van een goed ondersteuningsnetwerk voor initiatieven uit de Mienskip. De provincie krijgt in dit speelveld steeds meer een verbindende rol, denk hierbij aan de regiodeals, gezamenlijke initiatieven zoals het Tjûkemar en de samenwerking met de Waddeneilanden.

Binnen deze context is er vanuit de provincie behoefte aan een communicatiemedewerker die een verbindende rol vervult tussen de verschillende partijen. Binnen Streekwurk werken wij aan het leefgeluk in de streek, door gebiedsgerichte projecten en initiatieven te ondersteunen en te vergroten. Dit realiseren we door mee te denken, mogelijk te maken en de juiste mensen en organisaties te verbinden aan een project. Zo krijgen we ideeën van de mienskip sneller van de grond en dragen we bij aan de ontwikkeling van de streek. Ons doel is samen werken aan een streek waar het leeft, waar het bruist en waar het goed werken en wonen is.

Wat ga je doen
Wat giesto dwaan

Als communicatiemedewerker voor Streekwurk ben je verbonden aan de afdeling Publyksplein. Ook werk je regelmatig op de projectbureaus van Streekwurk in de gebieden. Met de input van collega’s en samenwerkingspartners geef jij uitvoering aan het strategisch communicatieplan voor de bovengenoemde opgaven van de komende periode. Dit moet een basis gaan vormen voor alle betrokken partijen.

In de dagelijkse praktijk signaleer je continu en speel je proactief in op actualiteiten. Het gaat hierbij om initiatieven vanuit de Mienskip, maar ook om bestuurlijke vraagstukken. Je opereert in diverse netwerken, maatschappelijk en bestuurlijk. Je zoekt de samenwerking met de communicatieadviseurs van betrokken partijen, maar biedt daarbij tegelijkertijd voldoende tegenwicht zodat de belangen van de provincie goed worden bediend. Je stemt de kernboodschappen af met de relevante bestuursadviseur en draagt bij aan de (strategische) profilering van de gedeputeerde.

Je zorgt voor de zichtbaarheid van de subsidieregelingen van Streekwurk, je draagt bij aan de organisatie van bijeenkomsten in de gebieden en je verzorgt de communicatie rond de openstellingen, toekenningen en resultaten vanuit IMF, Leader en BLI. Intern zoek je de verbinding met de communicatiecollega’s van andere relevante opgaven en zorg je er mede voor dat er ook interne storytelling plaatsvindt. Je bent aangehaakt bij de verschillende thema’s en kent het krachtenveld. Je maakt de inhoudelijke collega’s bewust van wat de meerwaarde van communicatie kan zijn en neemt hen mee in de communicatiestrategie.

Jouw rol spitst zich verder toe op:

 • Bewaken en uitvoeren van het communicatieplan en -kalender;
 • Schrijven communicatieparagrafen in GS-, PS-stukken, memo’s etc.;
 • Meedenken in de verschillende trajecten (aanschuiven aan het begin van het proces);
 • Persberichten schrijven;
 • Aanspreekpunt voor pers- en mediacontacten (i.s.m. perswoordvoerder en bestuursadviseur);
 • Mede coördineren en organiseren informatiebijeenkomsten of andere evenementen;
 • Advisering, coördinatie en uitwerking communicatiemiddelen. 

Wat vragen wij
Wat freegje wy

Wij kijken uit naar een enthousiaste en kritische collega, die veel energie krijgt van het werken in een klein maar hecht team. Ook heb je een flexibele omgevings- en klantgerichte instelling en ben je resultaatgericht. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kun je goed plannen en denk je graag mee in de ontwikkelingen binnen het team en de organisatie. Verder beschik je over:

 • Je hebt een hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare ruime ervaring rondom het werken met externe partners en/of samenwerkingsverbanden;
 • Je bent gewend in een politiek-bestuurlijke context te werken;
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden;
 • Je hebt een adequate beheersing van de Friese taal.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Een uitdagende baan met impact. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal € 3.099,66 en maximaal € 4.370,42 (schaal 9) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Bovenop jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarport;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en doorgroeimogelijkheden. 

Urenindicatie
Oereyndikaasje

32 uur

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

Schaal 9

Startdatum
Startdatum

Zo spoedig mogelijk

Einddatum
Eindatum

Het betreft een tijdelijke functie (tot 31 december 2023) met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling. Deze optie tot een vast aanstelling is mede afhankelijk van politieke besluitvorming rondom de verlenging van Streekwurk.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV uiterlijk woensdag 29 maart 2023 via de button ‘solliciteren’. We hebben ruimte gereserveerd in de agenda voor de sollicitatiegesprekken op maandag 3 april 2023. Mocht je verhinderd zijn op deze dag, dan kijken we uiteraard graag met jou naar een ander moment.

Meer informatie/interesse
Mear ynformaasje/Ynteresse

Hebben wij je enthousiast gemaakt, maar heb je inhoudelijk nog vragen? Neem dan contact op met Nynke van der Hoef, waarnemend Hoofd Publyksplein, tevens teamleider Streekwurk, via 058-2928335. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06-29737834 of mail naar v.abresch@fryslan.frl.

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken zit in je bagage.