BESTUURSLID ADVIESORGAAN VOOR DE FRIESE TAAL DINGTIID

Het bestuur van DINGtiid nodigt u uit om uw belangstelling kenbaar te maken voor de vacature voor bestuurslid van DINGtiid. DINGtiid is het adviesorgaan voor de Friese taal en heeft, zoals in de Wet gebruik Friese Taal (2014) is weergegeven, als taak om de gelijke positie van de Friese en Nederlandse taal in Fryslân te bevorderen. DINGtiid doet dat onder andere door gevraagd en ongevraagd te adviseren en te signaleren inzake ontwikkelingen aangaande de Friese taal. Het bestuur van DINGtiid bestaat uit vijf leden en wordt door een stafbureau ondersteund. Elk van de vijf leden heeft haar of zijn eigen portefeuille (onder andere gebruik van Fries in media, recht, onderwijs, cultuur en bestuurlijk verkeer). Er ontstaat één vacature vanwege het tussentijds terugtreden van een van de bestuursleden. Bij de procedure wordt rekening gehouden met de verhoudingen binnen het bestuur.

BESTUURSLID ADVIESORGAAN VOOR DE FRIESE TAAL DINGTIID m/v

(portefeuille Fries in het recht)

Uw profiel

  • Van u wordt verwacht dat u een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de onafhankelijke adviesrol van DINGtiid inzake Fries in het recht.
  • U heeft aantoonbare ervaring met Fries in het recht. U kunt dit op een theoretische/wetenschappelijke wijze insteken, en u heeft de nodige juridische kennis.
  • U heeft een groot hart voor de Friese taal en cultuur, beheerst in ieder geval de taal actief in woord en passief in schrift.
  • U bezit een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; politiek-bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling.
  • U begrijpt wat er speelt in Fryslân, en kent de weg in/naar de Friese bestuurlijke wereld en het maatschappelijk veld.
  • U heeft ideeën en visie aangaande de toekomst van het Fries.
  • U bent toegankelijk en bij voorkeur woonachtig in de provincie Fryslân of in ieder geval bereid met enige regelmaat naar de provincie af te reizen.
  • U wordt benoemd op persoonlijke titel en treedt als lid van DINGtiid niet op namens (belangen)organisaties waaraan u bent verbonden.

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van DINGtiid, de heer Jan Koster, telefoon 06 20967266.

Meer informatie is te vinden op: www.dingtiid.frl

Uw brief en curriculum vitae dient u vóór 18 januari 2021 te sturen naar:

DINGtiid

Westersingel 4

Keamer 0.11
8913 CK Ljouwert

U kunt uw brief ook per e-mail insturen naar: bestjoer@dingtiid.frl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.