Beleidsonderzoeker monitoring natuur

Ben jij op zoek naar een baan bij een maatschappelijk betrokken en boeiende organisatie? Dan is werken bij de provincie Fryslân iets voor jou.
In Fryslân zetten wij Geluk op 1. Wij zetten ons in om het leven van de inwoners van Fryslân zo aangenaam mogelijk te maken; een brede welvaart voor toekomstige generaties en de wereld om ons heen. Samen werken we aan de opgaven van ons bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ zoals leefbaarheid, klimaat en energie, natuur, economie en infrastructuur.
En jij kunt daar vanuit jouw vakgebied aan bijdragen! Voor de opgave Groen Fryslân zijn wij namelijk op zoek naar een beleidsonderzoeker monitoring natuur (32-36 uur).

Samen met collega’s houd je de natuurkwaliteit in de gaten van het mooie Fryslân. Vanuit het landelijke Natuurpact verzorgt de provincie Fryslân de informatievoorziening op het gebied van natuur. In een team van vier beleidsonderzoekers lever jij een bijdrage aan de afgesproken monitoring en rapportages. De monitoring spitst zich toe op Natura 2000, Subsidiestelsel Natuur en Landschap, Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en soortenbeleid, waaronder ganzenbeleid, weidevogelbeleid en het herstelplan biodiversiteit. Daarnaast levert het team een bijdrage aan het opzetten van de monitoring voor de stikstofaanpak en werk je met het team aan de verbetering van natuurdatabases binnen en buiten de provincie.
Naast de contacten met interne collega’s, werk je veel samen met externe partijen zoals BIJ12, terreinbeheerders, soortenorganisaties en andere provincies. Dit doe je op landelijk, provinciaal en gebiedsniveau. Je analyseert de monitoringsgegevens en vertaalt dit naar begrijpelijke informatie voor het provinciaal bestuur, de provinciale politiek en de inwoners van Fryslân via rapportages, factsheets of dashboards.

Meer informatie over de vacature? Klik op de sollicitatielink.