Beleidsmedewerker Stikstof

Vanwege de uitspraak van de Raad van State tav PAS (Programma Aanpak Stikstof) zijn we op zoek naar een  beleidsmedewerker binnen het portfolio Groen Fryslân. De Raad van State heeft met haar uitspraak van 29 mei jl. het gebruik van het PAS verboden als onderbouwing van activiteiten die stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. De uitspraak heeft direct gevolgen voor het vaststellen van plannen, projecten én voor vergunningverlening die kunnen leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak. De voornaamste bronnen van stikstof zijn verkeer, industrie en landbouw. In de praktijk heeft de uitspraak van de RvS er toe geleid dat er in de afgelopen maanden geen vergunningen meer verleend zijn. Er wordt nu gewerkt aan beleid op basis waarvan op korte termijn toestemming kan worden verleend aan activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.
De opgave Biodiversiteit, landschap en water houdt zich onder meer bezig met de bescherming van Natura2000-gebieden. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa waar bijzondere dieren en planten voorkomen. Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit het doorvertalen van landelijke wetgeving in de vorm van provinciaal beleid ter bescherming van deze Natura2000 gebieden tegen de gevolgen van de uitstoot van stikstof.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker stikstof. De opdracht bestaat, naast het maken van beleid, ook uit het afhandelen van beleidsvraagstukken op het gebied van stikstof. Je bent samen met je collega beleidsmedewerker het aanspreekpunt voor beleidsmatige vragen. Dit kunnen vragen zijn op ecologisch gebied, met een juridisch karakter of met betrekking op vergunningverlening. De verdeling van de taken vindt plaats binnen de opgave.
Daarnaast werk je onder/binnen een Taskforce. Deze taskforce heeft betrekking op verschillende opgaves waarbinnen verscheidene beleidsmatige vraagstukken ten aanzien van de stikstofproblematiek opgepakt kunnen worden. Denk aan vergunningverlening, beleid en uitvoering herstelmaatregelen.
Verantwoordelijkheden / Resultaten
 • Bijhouden van de beleidsontwikkeling over stikstof;
 • Actief meedraaien in het landelijk overleg circuit ter ontwikkeling stikstofbeleid;
 • Opstellen en bewaken van planning voor zowel het provinciale project als de landelijke afstemmingsmomenten;
 • Analyses te maken m.b.v. het rekenmodel AERIUS;
 • Vaststellen van gebiedsanalyses en afstemming met het projectteam;
 • Inhoudelijk meedenken met en adviseren van het uitvoeringsteam Natura 2000;
 • Zelfstandig signaleren en agenderen van mogelijke toekomstige aandachtspunten;
 • Advisering van de gedeputeerde Natuur en het College van Gedeputeerde Staten;
 • Functioneren als algemeen aanspreekpunt voor het stikstofbeleid.
Je werkt in een team samen aan de uitvoering van het stikstofdossier met collega vergunningverleners, juristen, beleidsmedewerkers en projectleider. Je adviseert het management en de betrokken gedeputeerde over belang-rijke en complexe onderwerpen/kwesties. 

Wat vragen wij?

-De beleidsmedewerker die wij zoeken heeft/is:
 • affiniteit met natuur en landbouw;
 • een afgeronde HBO en/of WO opleiding in de exacte hoek;
 • kennis van actuele wet- en regelgeving op het gebied van het PAS;
 • inzicht in en sensitiviteit met de processen over bestuurlijke besluitvorming, beleid en uitvoering;
 • programmatisch en gestructureerd kunnen werken;
 • in staat moeiteloos te opereren en te schakelen in een omgeving die wordt gekenmerkt door verschillende par   tijen met sterk verschillende belangen;
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden gecombineerd met overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid, het vermogen om onafhankelijk te adviseren;
 • analytisch vermogen gericht op oplossingen vanuit een open, flexibele en creatieve houding gericht op samenwerking;
 • pro-actief in gezamenlijkheid opereren en het geheel overzien, waarbij het gevraagde resultaat behaald wordt;
 • affiniteit met ondersteunde ICT systemen is een pre (b.v. Aerius, GIS).

Salaris: € 4862

Uren: 3236

Reageer

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk zondag 17 november 2019 via de link.

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Linda de Boer, 058-2925183

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.