Areaalbeheerder Wegen en Vaarwegen

De Provincie Fryslân is beheerder ruim 500 km wegen, ruim 900 kilometer vaarwegen en enkele honderden kunstwerken. Voor het beheer van de provinciale areaal is de beschikking over betrouwbare informatie cruciaal. Hiervoor gebruiken wij een beheersysteem (iASSET), een softwarepakket waar onze infra in staat met bijbehorende onderhoudsmaatregelen en onderhoudskosten. Hiermee maken wij inzichtelijk wat de onderhoudskosten zijn (o.a. meerjaren uitvoeringprogrammering), maar ook halen we objectdata uit het systeem ten behoeve van besteksvoorbereiding voor onderhoudswerkzaamheden.

Als areaalbeheerder van iASSET zorg je ervoor dat alle data van onze infrastructuur in iASSET zo actueel mogelijk blijft. Je verwerkt wijzigingen die je krijgt vanuit de projecten, buitendienst en de themaregisseurs. Het gaat daarbij om paspoortdata van objecten, BGT data etc.

Je werkzaamheden bestaan uit de volgende taken:

• Vanaf je werkplek data inwinnen, ontsluiten, valideren, analyseren en dit transformeren naar verschillende visualisatie (kaarten databases t.b.v. Geo-Gis, tabellen, grafieken, etc.);
• Verantwoordelijk voor het verwerken en actueel houden van de areaalgegevens in IAsset t.b.v. de instandhouding, volgens de onderhoud beleidskaders van de provincie Fryslân infrastructuur. (verhardingsconstructies, wegassen, bermen, 1.5 m stroken, zichthoeken, onderhoud watergangen van schouw en waterschapsloten);
• Maaibestek grasvelden vaarwegen nieuw / mutaties bijhouden;
• Verwerken van de BOR (beheer openbare ruimte). Hierbij maken we gebruik van iAsset, ArcGis, dgDialog, en de BGT (basis grootschalige topografie) verder hebben we de beschikking over Street Smart van Cyclomedia voorzien van luchtfoto’s, 360 gr foto’s en obliekfoto’s;
• Onderhoudt contacten met projectleiders, coördinatoren, systeembeheerders, BGT medewerkers en buitendienstmedewerkers;

Je bent werkzaam binnen het team Cijfers & Kaarten, wat onderdeel is van de afdeling Informatie en Facilitaire zaken (IFZ). Je werkt team overstijgend; de uitdaging is om elkaar zo goed mogelijk te vinden en contacten te onderhouden. Het betreft een kantoorfunctie waarbij je duidelijk aangeeft (bijv. bij overdracht van projecten, maar ook aan de buitendienst) welke gegevens je nodig hebt om het Areaal van de wegen en vaarwegen actueel te houden en de vragen van themaregisseurs te kunnen beantwoorden.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink.