Adviseur Water

Fryslân is dé waterprovincie bij uitstek. Wij houden ons onder andere bezig met waterveiligheid en wateroverlast, drinkwater, natuur, waterkwaliteit, water en ondergrond. We hebben te maken met een toenemende zeespiegelstijging, klimaatverandering en bodemdaling. Er liggen heel wat uitdagingen. Daarom zijn wij op zoek naar een strategisch adviseur Water die - liever vandaag dan morgen - met deze onderwerpen voor Fryslân aan de slag wil.

• Visie en strategie bepalen op het gebied van voldoende water. Dat betekent dat je werkt aan: duurzaam peilbeheer, water vasthouden, wateroverlast, droogtebestrijding, verzilting, retentie, grondwaterbeleid en -monitoring en de drinkwaterstrategie;
• Het verder brengen van beleid zoals geformuleerd in het Regionaal Waterprogramma;
• Het vertalen van de grondwaterstudie naar de betekenis voor het Friese beleid, bestuur en de samenleving;
• Het coördineren en bewaken van de samenhang tussen bovenstaande onderwerpen en het verzorgen van de financiële stukken;
• Advisering over de politiek-bestuurlijke aanpak van bepaalde onderwerpen.

Hierbij werk je intensief samen met collega’s van waterbeleid, natuur, landbouw, veenweide en energie en met Wetterskip Fryslân.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink.