Projectdirecteur School voor IT en Digitaal Vakmanschap

We gaan onze IT opleidingen en onze Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap samenvoegen tot een nieuwe School. Daarvoor zoeken we een directeur die de online wereld kent, en het beroepsonderwijs.

Projectdirecteur IT en Digitaal Vakmanschap
Noorderpoort is op zoek naar een Projectdirecteur IT en Digitaal Vakmanschap die zich kan vinden in de nieuwe visie en missie van de School voor IT en Digitaal Vakmanschap. Een missie die de nadruk legt op innovatie, het neerzetten van een succesvolle groep opleidingen en samenwerking met bedrijfsleven en andere kennisinstellingen.

Lef
Om te innoveren kijkt de Projectdirecteur wat er zich buiten de school in het IT-vakgebied ontwikkelt. Zij/hij schroomt daarbij niet een eigenzinnige invalshoek te kiezen en lef te tonen. Zij/hij herkent zich in het citaat: “Het domste wat je kunt doen is concentreren op de anderen. Die zijn ook bezig met nieuwe ideeën. Hun ideeën kopiëren betekent dus alleen dat je niet-gevalideerde ideeën kopieert.”

Executiekracht en wendkracht
Nieuwe ideeën en invalshoeken verzinnen is belangrijk maar niet de voornaamste waarde van de Projectdirecteur. Haar/zijn waarde voor de School zit in de executiekracht. De Projectdirecteur besteedt daarom maximaal 10 procent van de tijd aan nieuwe ideeën bedenken. De rest van de tijd besteedt zij/hij aan samen met anderen in de organisatie nagaan of die ideeën te realiseren zijn. Dit vraagt naast executiekracht ook om wendkracht.

In dialoog
De School voor IT en Digitaal Vakmanschap zoekt maximaal de samenwerking met regionale bedrijven, instellingen en overheden. Binnen de school is samenwerking ‘zo plat als Nederland’ georganiseerd. De Projectdirecteur is weliswaar hiërarchisch eindverantwoordelijk maar in de samenwerking een gelijke. Het naar buiten kijken en afwegen waar wel of juist niet op kan worden ingespeeld doe je in dialoog met anderen. Er wordt op een horizontale manier samengewerkt met een teammanager reguliere opleidingen, een verantwoordelijke voor Certificeerbare eenheden (commercieel en intern) en een verantwoordelijke voor R&D/Innovatie (Practoraat, Hotspots, Field Labs). Binnen het directieoverleg zoekt de Projectdirecteur actief de samenwerking met de andere scholen. IT staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van nagenoeg alle banen waar Noorderpoort haar studenten voor opleidt. Kennisuitwisseling en samenwerking met andere opleidingen is daarom noodzakelijk.

De Projectdirecteur maakt deel uit van het directieteam van Noorderpoort en is hiermee gezamenlijk met collega-directeuren en het College van Bestuur verantwoordelijk voor de realisatie van de Strategische Koers richting 2035 (SK35).

Succes
Om een succesvolle groep opleidingen te realiseren heb je ervaring binnen het onderwijs nodig en/of ervaring met ondernemerschap. Daarnaast moet de Projectdirecteur een goed gevoel voor HR hebben (een beeld vormen van het juiste personeel voor de missie) en financieel bekwaam zijn (een beeld vormen van een gezonde samenhang tussen reguliere bekostiging enerzijds en projectgelden uit subsidies en commerciële opbrengsten anderzijds).

Meer informatie
Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Wim van de Pol (voorzitter College van Bestuur) via 06-54245005