Ombudsman Noorderpoort en Drenthe College

     

In verband met het vertrek van de huidige ombudsman en in het kader van het bundelen van de krachten, zijn Drenthe College en Noorderpoort samen op zoek naar een dynamische ombudsman (m/v). De omvang van de werkzaamheden wordt geschat op maximaal 0,3 FTE.

Over deze baan
De ombudsman heeft kennis van wet- en regelgeving en is bevoegd is als mediator. Hij zal zich, vanuit een zelfstandige en onafhankelijke positie, bezig houden met het signaleren, voorkomen en oplossen van problemen binnen Drenthe College en Noorderpoort. Tevens kan de ombudsman doorverwijzen naar en informeren over interne en externe vertrouwenspersonen, bezwaren- en klachtenprocedures als dit de geëigende weg is.

De ombudsman verricht zijn werkzaamheden voor studenten en medewerkers. Hij zal zich bezig gaan houden met vraagstukken met betrekking tot conflicten, klachten en bezwaren. De ombudsman kan benaderd worden over iedere handeling, gedraging of besluit die aan Drenthe College of Noorderpoort toegerekend wordt, mits zij beleidsvrijheid hebben. Ook niet handelen of niet besluiten valt hieronder.

De ombudsman kan oplossingsgerichte adviezen geven en contact opnemen met de andere partij. Hij behandelt inhoudelijk geen klachten en bezwaren, maar kan wel bemiddelen dan wel proberen in het voorstadium een oplossing te vinden waar beide partijen mee akkoord gaan.

Verder kan hij mediation verrichten tussen medewerker(s) en manager of andere betrokkenen binnen Drenthe college of Noorderpoort of tussen student(en) en docent of andere betrokkenen van de school of dienst. De ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen of kan adviseren tot onderzoek naar aanleiding van een patroon van ingekomen zaken.

Jouw werkomgeving
De ombudsman werkt voor Drenthe College en Noorderpoort in een onafhankelijke rol en heeft geen aanstelling bij Drenthe college of Noorderpoort, maar wordt op declaratiebasis per uur betaald. Afspraken hierover kunnen in overleg nader bepaald worden. De beloning is passend bij de zwaarte van de functie.

De ombudsman rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur van beide organisaties en er zal regelmatig met elkaar geëvalueerd worden.  
De werkplek is flexibel in te vullen, is afhankelijk van de casus en kan ook buiten 1 van beide organisaties zijn.

Wie ben je?
Je bent op je best als je kan acteren in een heel divers krachtenveld. Je bent in staat om op alle niveaus in de beide organisaties te communiceren, verbindingen te leggen en samen iets op te bouwen. Je snapt de context waarbinnen je werkzaam bent en weet de verschillende belangen goed bij elkaar te brengen.

Je beschikt over een goed analytisch vermogen en je bent in staat om onafhankelijk en zelfstandig te functioneren. Je bent integer, empathisch op mens én organisatie, oplossingsgericht en overtuigend.

Wat vragen we van jou?

  • Je hebt minimaal een HBO opleiding op het gebied van recht of vergelijkbare ervaring.
  • Je hebt kennis van alle regelingen m.b.t. klachten en bezwaren binnen beide organisaties alsmede de hier aan verbonden wet- en regelgeving, zoals de CAO MBO en de Branchecode goed bestuur in het MBO of bent bereid je deze kennis in korte tijd eigen te maken.
  • Je bent bevoegd als mediator en hebt ervaring met conflicthantering/conflictbeheersing.
  • Affiniteit of ervaring met onderwijs is een pré.
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van het doen van onderzoek

Onverenigbare functies
De ombudsman mag geen onverenigbare functie(s) uitoefenen. Om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid te waarborgen mag de ombudsman:

  • Niet bij Drenthe College of Noorderpoort werkzaam (geweest) zijn.
  • Geen partner en/of kinderen als medewerker of student binnen Drenthe College of Noorderpoort hebben.
  • Geen zakelijke of andere relatie met Drenthe College of Noorderpoort hebben.

Meer informatie
Heb je na het lezen van deze vacature nog vragen en/of wil je meer informatie? Neem dan contact op met:

Gerry Geitz (Lid College van Bestuur Noorderpoort) telefoon: 088-2309754 of g.geitz@noorderpoort.nl

Sluitingsdatum en gesprekken
Je kunt tot en met 28 augustus 2022 solliciteren. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 1 september tussen 9 en 13uur. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.