Projectleider Inclusie / Aanjager voor actief en beweegrijk ouder worden

‘ Ooststellingwerf brengt initiatieven verder’

Ooststellingwerf is een groene gemeente met evenveel inwoners als hectares oppervlakte: 25.000. Ooststellingwervers zijn van oudsher echte doeners. Nuchtere mensen die niet te lang praten, maar vooral de handen uit de mouwen steken. Die mentaliteit is ook terug te vinden in de organisatie. Initiatieven vanuit de samenleving worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Met lef en passie werken we aan duurzame en toekomstbestendige projecten. Vertrouwen in de kracht van medewerkers én inwoners is de basis onder het (samen)werken. Zo wordt hier dagelijks gewerkt aan het verbeteren van het woon-, werk-, en leefklimaat in deze dynamische gemeente, vooral door gewoon te doen.

Je wordt onderdeel van het team Samenleving. Dit is een breed team dat zich bezig houdt met alles wat mensen raakt in hun directe bestaan. Bijvoorbeeld met opgroeien, onderwijs, sport, sociale vitaliteit van dorpen, gezondheid, zorg en ondersteuning (Wmo, jeugdhulp). Maar ook om participatie (werk), welzijn, sociale veiligheid, armoedebestrijding en kunst en cultuur. We werken niet vanuit deze afzonderlijke beleidsterreinen, maar pakken het integraal aan en vanuit een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid). We richten ons op de maatschappelijke effecten die we willen bereiken voor onze inwoners.
We zoeken binnen dit team een:

Projectleider Inclusie

Voor 16 uur per week, voor de periode tot eind 2023
en een

Aanjager voor actief en beweegrijk ouder worden

voor 8 uur per week, voor de periode tot eind 2023

Een combinatie van beide functies is mogelijk.

Projectleider Inclusie

Heb jij een netwerk in onze gemeente? Ben je proactief en stap je makkelijk op mensen af? Heb je een enthousiaste uitstraling? Werk je graag samen maar ook zelfstandig? Heb je overtuigingskracht en resultaatgericht. Ben je een stevige en inhoudelijke gesprekspartner op strategisch niveau? Zit coachen in het bloed en last bus not least heb je affiniteit met diversiteit en inclusie? Dan is deze functie misschien iets voor jou.

Diversiteit en Inclusie?

Diversiteit gaat over 'de mix', de verschillen. Inclusie over hoe we met 'de mix', de verschillen omgaan. Diversiteit gaat over aantallen en percentages. Inclusie gaat over gedrag, waarden en spelregels. De insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van
gelijkwaardige rechten en plichten.

Over wie gaat het?

Over iedereen! Mensen met een lichamelijke en mentale beperking, chronisch zieken in iedere fase van het leven. Maar ook andere groepen die zich om welke reden dan ook uitgesloten voelen van deelname aan de maatschappij. Bijvoorbeeld door leeftijd, herkomst, gender en seksuele voorkeur.

Wat ga je doen?

Als projectleider zorg jij er voor dat inclusie zowel intern als extern een onderwerp is dat voortdurend aandacht krijgt. Inwoners met en zonder beperking van alle leeftijden weten dat de gemeente in haar beleid en projecten inclusie actief meeneemt en waar nodig actie onderneemt. Je zorgt voor bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid.

Je zorgt er voor dat de hoofddoelen worden gehaald. Deze hoofddoelen zijn:

  • Medewerkers van de gemeente nemen inclusie actief mee in hun werkzaamheden. Concreet betekent dit dat 80% van de medewerkers van de gemeente kan aangeven welke rol zij hebben als het gaat om inclusie in samenhang met hun eigen functie.
  • Er is meer inzet van ervaringsdeskundigheid bij het ontwikkelen van beleid en bij projecten. Er zal een groep van ervaringsdeskundigen zijn die door de gemeente bevraagd kan worden als het gaat om inclusie en toegankelijkheid.
  • De Lokale Inclusie Agenda is een bekend begrip bij medewerkers en inwoners oftewel er is een goed werkende Lokale Inclusie Agenda die is opgenomen in een evaluatiecyclus.

Aanjager voor actief en beweegrijk ouder worden

Op dit moment zijn 10.500 inwoners van Ooststellingwerf ouder dan 55 jaar. Wij weten dat lichamelijk actief zijn grote invloed heeft op het fysiek en mentaal welbevinden. Voor veel ‘ouderdomskwalen’ werkt lichamelijke inspanning preventief. Ook heeft het een positieve invloed op zingeving en sociale contacten. Tegelijkertijd zien we dat ouderen in onze gemeente relatief weinig bewegen. Daarom willen we hen verleiden om meer te bewegen in het dagelijks leven. Het gaat over sporten, wandelen, fietsen, maar ook over bv. huishoudelijk werk of tuinonderhoud.

Wat ga je doen?

  • Je zet je in voor de cultuuromslag naar meer beweging door ouderen. Zowel bij professionals als bij ouderen en hun naasten.
  • Je inspireert en motiveert lokale organisaties/verenigingen/ondernemers/werkgevers om meer bewegen te stimuleren bij hun leden/deelnemers/klanten/werknemers (door middel van goede voorbeelden, ideeën) en helpt ze hierbij zo nodig op weg. Hierbij laat je het ‘eigenaarschap’ bij hen.
  • Je onderneemt (ludieke) acties om bij onze inwoners bewustwording over het belang van bewegen te stimuleren. Hierbij werk je samen met inwoners, organisaties en anderen die hier iets in kunnen betekenen.
  • Je kijkt welke succesvolle initiatieven elders al bestaan en haalt die naar onze gemeente.
  • Je denkt binnen de gemeente kritisch mee over beleid en voorzieningen.
  • Uiteraard leg je contact met ouderen zelf en weet je wat hen aanspreekt, motiveert of juist belemmert om meer te bewegen. Ook kijk je wat andere generaties kunnen betekenen om het voor ouderen mogelijk en aantrekkelijk te maken om meer te gaan bewegen

Wat hebben wij jou te bieden

Wij bieden je een uitdagende zelfstandige baan in teamverband. De waarden durven, doen, samen, duurzaam, lef, vertrouwen en bevlogen stralen we uit en verwachten we ook van jou.
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt minimaal € 3.090,- en maximaal € 4.671,-bruto per maand (schaal 10), bij een volledige werkweek. Dit is exclusief een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%. In verband met de tijdelijkheid van deze functie is gekozen voor een payrollconstructie, met behoud van alle arbeidsvoorwaarden van de gemeente.

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Harry Dekkers,
M: 06-430 412 15 en voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden en wervingsprocedure met Hillie Kroes, M: 06-215 468 90.
Meer informatie over de Visie op Inclusie is te vinden op https://www.ooststellingwerf.nl/visie-op-inclusie.

Heb je interesse?

Sollicitaties zijn welkom tot en met 9 oktober 2022 en kun je richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, via Werken in Friesland.

Solliciteren