Lid voor de rekenkamercommissie

De gemeenteraad van de gemeente Oldambt is op zoek naar een

Lid voor de rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente Oldambt gevoerde beleid. Voor de uitvoering van de onderzoeken maakt de rekenkamercommissie gebruik van de expertise van externe onderzoeksbureaus. De rekenkamercommissie functioneert in periodieke afstemming met (een klankbordgroep van) de raad, maar is onafhankelijk van de raad.

De leden van de commissie worden benoemd door de raad. De commissie bestaat uit drie externe leden. Administratieve ondersteuning vindt plaats door de parttime ambtelijk secretaris vanuit de griffie.

De functies
Samen met de andere leden ben je verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de rekenkamercommissie en voor het vaststellen van het onderzoeksprogramma. Als lid word je geacht in staat te zijn:

- een onderzoeksopzet te maken;
- de uitvoering van het onderzoek te begeleiden;
- de resultaten van het onderzoek te presenteren.

Wat verwachten wij?
• Je hebt kennis van/inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen in de publieke sector;
• Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding;
• Je hebt uitgebreide kennis van/inzicht in meerdere gemeentelijke beleidsterreinen en daarbij behorende actuele vraagstukken;
• Je hebt ruime ervaring in het doen en begeleiden van (rekenkamer)onderzoek;
• Je bent gericht op onderzoek met als doel aanbevelingen te doen die leereffecten bij de gemeente bewerkstelligen;
• Je bent communicatief vaardig en hebt een positief kritische grondhouding;
• Je bent zelfstandig en onafhankelijk, maar tegelijk een goede teamspeler;
• Je hebt voldoende tijd beschikbaar (overdag en ’s avonds).

Onverenigbaarheden
Als nieuw te benoemen lid van de rekenkamercommissie ben je in de afgelopen twee jaren niet actief geweest voor de gemeente Oldambt. Verder vervul je geen andere functie(s) die een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan.

Tijdsbeslag en vergoeding
De rekenkamercommissie zal minimaal zeven keer per jaar bijeenkomen, naast de periodieke overleggen met de klankbordgroep uit de raad. Conform de vastgestelde regeling ontvangen de leden van de commissie een bedrag van € 140,- per maand. Daarnaast ontvang je een vergoeding voor het begeleiden van een onderzoek. Reiskosten worden op declaratiebasis vergoed.

Benoemingen
De benoeming geldt totdat de rekenkamercommissie is omgezet naar een rekenkamer. Na inwerkingtreding van de nieuwe verordening geldt de benoeming voor een periode van 6 jaar, met een mogelijkheid van verlenging voor dezelfde periode.

Procedure
De gesprekken vinden plaats op woensdag 12 april en maandag 17 april.

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, maar heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met onze griffier Jelte van der Meer via 06 15 17 29 15 of de voorzitter, Elias de Haan via 06 22 14 60 97. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Dan kun je mailen naar sollicitaties@gemeente-oldambt.nl.

Solliciteren
Reageren op deze vacature kan tot en met vrijdag 31 maart. Je kunt je sollicitatie richten aan sollicitaties@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van griffie 23-01.

We kijken uit naar je reactie!


Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.