3 leden voor de nieuwe rekenkamercommissie, van wie één voorzitter

Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie gaat onderzoek doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente Oldambt gevoerde beleid. Voor de uitvoering van de onderzoeken maakt de rekenkamercommissie gebruik van de expertise van externe onderzoeksbureaus. De rekenkamercommissie functioneert in periodieke afstemming met (een klankbordgroep van) de raad, maar is onafhankelijk van de raad.

De leden van de commissie worden benoemd door de raad. De commissie bestaat uit drie externe leden, onder wie de voorzitter (die in functie wordt benoemd). Administratieve ondersteuning vindt plaats door de parttime ambtelijk secretaris vanuit de griffie.

De functies
Samen met de andere leden ben je verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de rekenkamercommissie en voor het vaststellen van het onderzoeksprogramma. Als lid word je geacht in staat te zijn:

- een onderzoeksopzet te maken;
- de uitvoering van het onderzoek te begeleiden;
- de resultaten van het onderzoek goed te presenteren.

Van de voorzitter wordt daarbij verder verwacht dat hij/zij zorgdraagt voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming.

Wat verwachten wij?
• Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding;
• Je hebt kennis van/inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen in de publieke
sector;
• Je hebt uitgebreide kennis van/inzicht in meerdere gemeentelijke beleidsterreinen en daarbij
behorende actuele vraagstukken;
• Je hebt ruime ervaring in het doen en begeleiden van (rekenkamer)onderzoek;
• Je bent gericht op onderzoek met als doel aanbevelingen te doen die leereffecten bij de gemeente
bewerkstelligen;
• Je bent communicatief vaardig en hebt een positief kritische grondhouding;
• Je bent zelfstandig en onafhankelijk, maar tegelijk een goede teamspeler;
• Je hebt voldoende tijd beschikbaar (overdag en ’s avonds).

Van de voorzitter verwachten wij daarnaast:
• Ervaring met het voorzitten van vergaderingen en andere aspecten van het voorzitterschap;
• Een bijzonder goed ontwikkeld politiek bestuurlijk inzicht.

Onverenigbaarheden
Als nieuw te benoemen lid van de rekenkamercommissie ben je in de afgelopen twee jaren niet actief geweest voor de gemeente Oldambt. Verder vervul je geen andere functie(s) die een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan.

Tijdsbeslag en vergoeding
De rekenkamercommissie zal minimaal zeven keer per jaar bijeenkomen, naast de periodieke overleggen met de klankbordgroep uit de raad. Conform de vastgestelde regeling ontvangen de leden van de commissie (niet zijnde voorzitter) een bedrag van € 140,- per maand. Het lid dat als voorzitter wordt benoemd ontvangt – gelet op de extra verantwoordelijkheden – een bedrag van € 190,- per maand. Reiskosten worden op declaratiebasis vergoed.

Benoemingen
De benoemingen gelden in aanvang voor twee jaar. Op basis van evaluatie van het functioneren van de nieuwe rekenkamercommissie (als geheel), is nadien verlenging met twee jaar mogelijk.

Procedure
Voor de voorzitter en leden wordt een parallel traject doorlopen. De eerste gespreksronde staat gepland op woensdag 15 december (‘s avonds). Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op vrijdag 17 december.

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in deze vacature en heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Jelte van der Meer, griffier via 06 15 17 29 15. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Dan kun je mailen naar sollicitaties@gemeente-oldambt.nl.

Solliciteren
Reageren op deze vacature kan tot en met zondag 5 december. Ambieer je de rol van voorzitter van de rekenkamercommissie, vermeld dat dan in je sollicitatie. Je kunt je sollicitatie richten aan sollicitaties@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van vacaturenummer griffie21-002.

We kijken uit naar je reactie!

Oldambt
Oldambt is een gemeente in Oost-Groningen met Winschoten als tweede winkelstad van de provincie. Oldambt heeft een regionaal verzorgingsgebied en is een dynamische gemeente met trots en lef. Een gemeente met prachtige vergezichten en monumentale herenboerderijen, maar ook een gemeente met een stadskern, bedrijventerreinen en veel toerisme. De gemeente heeft ongeveer 38.000 inwoners.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.