Voorman/vrouw diensten Groen

Het BWRI-werkbedrijf zoekt een

Voorman/vrouw diensten groen (1,0 fte)

(vooreerst een contract voor 1 jaar)

Gemeente Midden-Groningen is een jonge gemeente, ontstaan uit de fusie tussen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Wij zijn volop aan het (op)bouwen en zoeken geregeld nieuwe collega’s die zin hebben om de schouders eronder te zetten en samen te werken in onze gemeente die zich als bondgenoot opstelt. Bouw jij mee aan Midden-Groningen?

BWRI is het Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen van de gemeente Midden-Groningen. BWRI is dé organisatie voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Het BWRI-werkbedrijf, waarbinnen ca. 400 medewerkers werkzaam zijn, biedt een beschutte werkplek aan mensen uit de gemeente en biedt re-integratieplaatsen aan in het kader van de participatiewet. Het Werkbedrijf bevindt zich in de 1e fase van de transitie naar een ontwikkelbedrijf.

De functie

De afdeling groen van BWRI Werkbedrijf bestaat uit een tweetal afdelingen die op professionele en vakkundige wijze werkzaamheden verrichten t.b.v. particulieren, bedrijven en de gemeente. Er werken in totaal ca. 100 medewerkers uit de verschillende doelgroepen van de participatiewet, verdeeld over twee afdelingen en externe plaatsingen. Je geeft vakinhoudelijk mede (bege)leiding en sturing aan een afdeling en draagt er zorg voor dat iedere medewerker zo optimaal zijn of haar werk kan doen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat je bij calamiteiten elders binnen het bedrijf wordt ingezet.

De belangrijkste taken van deze functie zijn:

 • Je ondersteunt en coacht medewerkers bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen vanuit vakinhoudelijke kennis en coördineert de werkzaamheden van het team;
 • Je vervult een klankbordfunctie, bent eerste aanspreekpunt wat betreft de werkinhoud en de kwaliteit;
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor medewerkers betreffende persoonlijke problemen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de werkzaamheden en/of de werksfeer, verwijst zo nodig door naar werkleider;
 • Je hebt een signalerende en adviserende rol met betrekking tot de afdeling naar de werkleider en voert verbetervoorstellen door;
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van uit te voeren taken;
 • Je draagt binnen kaders de verantwoordelijkheid over het beheer van het materiaal;
 • Je zorgt in overleg met de werkleider voor het aanwezig zijn van de juiste materialen en/of grondstoffen;
 • Je adviseert de werkleider t.a.v. werkmethoden en werkplekinrichting;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de afdelingsadministratie;
 • Je organiseert toolbox-bijeenkomsten;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor inwerken en opleiden van medewerkers;
 • Je verstrekt informatie aan de werkleider betreffende kennis, vaardigheden, inzet van de individuele medewerkers;
 • Je hebt in het kader van de werkzaamheden contacten met opdrachtgevers over opdrachten en het productiebureau over planning/leverdata.

Het team zoekt iemand met:

 • Affiniteit met het werken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben
 • Een mbo-opleiding én zo mogelijk ervaring in het vakgebied
 • Leidinggevende capaciteiten

Salaris en Informatie

Voor deze functie geldt functieschaal 7 CAO-gemeenten.  Informatie over de procedure kun je inwinnen bij Ooldert Zuidema, HR adviseur, telefoonnummer 0598-364307 of via de mail; ooldert.zuidema@midden-groningen.nl.

Reageer voor 13 maart 2021 voorzien van motivatie en CV op de vacature via ons platform Werkenbij.midden-groningen.nl De gesprekken staan gepland voor dinsdagochtend 23 maart 2021.