Programmacontroller

Onafhankelijk en verbindend

Over Midden-Groningen

Met ruim 60.000 inwoners is Midden-Groningen de derde gemeente van de provincie. Pittoreske dorpen, stoere boerderijen, schitterende natuur en een kloppend stadshart – nog geen kwartier rijden van de bruisende stad Groningen. In 2018 samengevoegd uit Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Een gemeente met grote kwaliteiten, maar ook met uitdagingen. Denk aan sociale achterstanden, armoede en aardbevingsproblematiek.

Gemeente Midden-Groningen heeft een stevige en serieuze ambitie: een gemeente zijn waar iedereen heel goed kan wonen, leven, ondernemen en werken. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil ze initiatieven ondersteunen en zaken mogelijk maken waardoor de gemeente een mooie plek is om te wonen, te werken of te bezoeken. Door als organisatie dichtbij de mensen te staan en te werken volgens het principe: vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid.   

NPG

Via het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt volop geïnvesteerd in de gemeente. Om hieraan invulling te geven is het integraal programmaplan ‘Hart voor Midden-Groningen’ opgesteld. Met 45 projecten en een investeringsbudget van rond de 100 miljoen euro in 10 jaar krijgt de gemeente een geweldige impuls.

Forse bedragen worden geïnvesteerd in de jeugd, in mensen, gebieden en plekken die dit het hardst nodig hebben. De projecten staan niet los van elkaar maar hangen nauw met elkaar samen.

Dit programma gaat de komende jaren bepalend zijn voor de inwoners én de organisatie.

Programma gevolgen gaswinning

De gemeente Midden-Groningen ligt in het gebied dat negatieve gevolgen ondervindt van de gaswinning uit het Groningenveld. Als gevolg hiervan moeten gebouwen wor

den versterkt om aan de veiligheidseisen te voldoen en moet ontstane schade aan gebouwen worden verholpen. De schadeafhandeling ligt in handen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en voor de versterkingsopgave is de uitvoeringsorganisatie Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opgericht. Naast de fysieke gevolgen zijn de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning ook groot. Het dossier is zeer complex en er moet worden samengewerkt met meerdere overheden en een grote hoeveelheid organisaties. Daarnaast speelt er een samenhang met de zoutwinning en de winning van gas uit kleinere gasvelden. 

De gevolgen van de gaswinning en -in het bijzonder de versterkingsprojecten- vragen veel van de gemeentelijke organisatie. Er wordt een groot aantal projecten tegelijkertijd opgestart en parallel uitgevoerd. Daarom werkt de gemeente Midden-Groningen op programmatische wijze en is er een team gevolgen gaswinning waarbinnen alle betrokken medewerkers samenwerken. De gemeente wordt in toenemende mate geconfronteerd met inwoners die hun problemen bij de verschillende instanties niet opgelost krijgen. Complexe schadedossiers, soms gecombineerd met bijzondere persoonlijke omstandigheden, zorgen ervoor dat de gemeente steeds vaker optreedt als intermediair en probleemoplosser.

Drie redenen om voor deze functie te kiezen:

1.            Je wilt van betekenis zijn.

Jij draagt bij aan een programma dat van grote betekenis gaat zijn voor Midden-Groningen en haar inwoners.

2.            Je wilt verantwoordelijkheid.

Die krijg je zeker als keyplayer in dit beeldbepalende programma van hoogwaardige projecten.

3.            Jij wilt impact maken.

Je gaat aan de slag in een organisatie die klaar staat om met jou aan de toekomst van Midden-Groningen te bouwen. Enthousiast én ambitieus. Een team waarin je een spil bent en waarmee jij het verschil kunt maken.

Naar de website: https://www.midden-groningen.nl  en https://werkenbij.midden-groningen.nl/

Plaats in de organisatie

Het programmabureau NPG en programmabureau gevolgen gaswinning maken geen integraal onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie van gemeente Midden-Groningen.

Het programmabureau NPG bevindt zich in de opstartfase en moet inhoudelijk nog verder vorm krijgen. Dit bureau bestaat uit een programmadirecteur, programmasecretaris en meerdere projectleiders. Het programmabureau gevolgen gaswinning bestaat reeds een aantal jaar. Beide programmabureaus werken nauw samen met de ambtelijke organisatie.

In de functie van concerncontroller ben je onderdeel van het team Concern Control van gemeente Midden-Groningen en rapporteer je aan de concerncontroller van gemeente Midden-Groningen. Je wordt ingezet voor het programma NPG en het programma Gevolgen Gaswinning.

De uitdaging

 • Je bewaakt de rechtmatigheid en doelmatigheid van de NPG projecten en projecten Gevolgen Gaswinning.
 • Je bent verantwoordelijk voor project control bij de grote projecten. 
 • Je hebt regie op risicomanagement en op kwaliteit (doeltreffendheid).
 • Je levert (in samenwerking met de projectleider) een bijdrage aan de jaarplanningen en voortgangsrapporten.
 • Je stimuleert en faciliteert de eerstelijnscontroles binnen de projecten.
 • Je signaleert afwijkingen wat betreft geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit op Programmaniveau aan de programmadirecteur NPG en programmamanager Gevolgen Gaswinning en brengt hierover advies uit. 
 • Je escaleert afwijkingen wat betreft geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit op programmaniveau aan de concerncontroller wanneer signalen door de programmadirecteur en – manager niet (tijdig/afdoende) worden opgepakt en adviseert hierover.
 • Je bewaakt en adviseert over de inzet en het gebruik van projectmanagement ten behoeve van het programma en de onderliggende projecten.
 • Je adviseert over de inrichting en de kwaliteit van de administratieve organisatie ten behoeve van de projecten. 
 • Je bent sparringpartner en adviseert op meerdere complexe en brede vakgebieden op concern en breder managementniveau en zorgt voor organisatie-brede afstemming en samenhang ten aanzien van vraagstukken en processen van strategische en tactische aard.

Profiel 

Je bent resultaat- en oplossingsgericht. Je hebt van nature een punctuele instelling, je beschikt over lef, standvastigheid en creativiteit. Je bent een integraal en oplossingsgericht denker die hoofd- en bijzaken goed kan onderscheiden. Je kunt snel schakelen op alle niveaus in de organisatie. Je bent communicatief een sterke speler. Je weet op een plezierige, zakelijke wijze te communiceren met de programmadirecteur, projectleiders en – leden en andere collega’s. Je bent in staat om te schakelen naar zowel de diverse inhoudelijke vakgebieden als richting bedrijfsvoering. Je weet om te gaan met tegengestelde belangen, spanningen en gaat indien nodig de confrontatie niet uit de weg. Daarbij blijf je in staat om goede werkverhoudingen in stand te houden en zo nodig te herstellen.

Je beschikt over een voor deze functie relevante afgeronde opleiding op HBO+/WO niveau met ervaring in programma- en projectmatig werken. Denk aan een masteropleiding bedrijfseconomie, registeraccountant, bedrijfskunde of informatica. Je hebt kennis van en ervaring als businesscontroller in het werken in het openbaar bestuur op het gebied van onderzoek en bedrijfsvoering.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten 

 • Onafhankelijk.
 • Resultaatgericht.
 • Analytisch.
 • Politiek en bestuurlijk sensitief.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Relativeringsvermogen.

Gemeente Midden-Groningen biedt jou 

Een uitdagende baan met volop ruimte voor invulling en doorontwikkeling. Je krijgt een arbeidsovereenkomst (36 uur per week) voor onbepaalde tijd aangeboden Je krijgt een salaris conform schaal 12 cao Gemeenten (€ 4.279 en € 5.872 bruto per maand). Daarnaast kent de cao een IKB van 18,5 % van je salaris. Verder investeren we via opleidingen in jouw loopbaan.

Solliciteren

De werving en selectieprocedure voor deze vacature verloopt via Beljon Westerterp. Ben je geinteresseerd in deze vacature? Reageren kun je via deze link of via de website van Beljon Westerterp onder vermelding van ref.nr. R2812.