Adviseur Ruimtelijke Plannen

1. Gemeente Midden-Groningen


Gemeente Midden-Groningen is een jonge gemeente, ontstaan uit de fusie tussen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Drie plattelandsgemeenten zijn hiermee in één klap een 60.000+ gemeente geworden! Gemeente Midden-Groningen heeft een stevige en serieuze ambitie: een gemeente zijn waar iedereen heel goed kan wonen, leven, ondernemen en werken.
Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil ze initiatieven ondersteunen en zaken mogelijk maken waardoor de gemeente een mooie plek is om te wonen, te werken of te bezoeken. De organisatie staat midden in de gemeente en samenleving. Want samen kom je verder. De gemeente wil minder voorschrijven en meer samenwerken. Mensen en maatschappelijke doelen gaan boven interne procedures. De gemeente wil open en toegankelijk zijn.
In dit proces staan drie bouwstenen centraal:

Groots in kleinschaligheid;
De gemeente Midden-Groningen wordt een gemeenschap waarin inwoners medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid. Gemeente en inwoners worden steeds meer gelijkwaardige partners.


Ieder mens telt;
Binnen de gemeenschap telt ieder mens: iedereen heeft betekenis voor zichzelf en zijn omgeving, en komt tot zijn recht om wie hij is. Deze doelstelling bepaalt al langere tijd het beleid.


Economie van de toekomst;
Digitalisering, robotisering en automatisering leiden tot ingrijpende en snelle veranderingen. De economie, winkelcentra, arbeidsmarkt, publieke diensten en organisaties veranderen in hetzelfde tempo mee. Dit biedt nieuwe kansen én uitdagingen. In de economie van de toekomst draait het om de volgende thema’s: de ontwikkeling van (potentieel) sterke economische sectoren, duurzaamheid en energietransitie, onderwijs en arbeidsmarkt, de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en (blijvende) inzetbaarheid van de beroepsbevolking.

Daarnaast heeft gemeente Midden-Groningen een aantal pittige uitdagingen; de aardbevingsproblematiek, windmolens en sociale problematiek. Maar het NPG biedt de gemeente de unieke kans om hiermee aan de slag te gaan. Door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen en de natuur en het klimaat.
Om bovenstaande ambitie te bewerkstelligen investeert de gemeente Midden-Groningen in haar strategische slagkracht en ontstaat er een onder andere de functie van adviseur ruimtelijke plannen.

Binnen de ambtelijke organisatie wordt gewerkt vanuit de 3 V’s: Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Vrijheid. Werken vanuit vertrouwen in medewerkers en vertrouwen van medewerkers. Werken vanuit verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen. En werken vanuit vrijheid, het geven van ruimte aan medewerkers. Je krijgt dus veel ruimte om vanuit die 3 V’s en je eigen professionaliteit de gemeente mee te laten buigen met wat de gemeenschap vraagt of nodig heeft.


Bouw je mee?


Naar de website: https://www.midden-groningen.nl en https://werkenbij.midden-groningen.nl/

Plaats in de organisatie
De organisatiestructuur is ingericht middels teams in een platte organisatie, waarin samenwerking centraal staat. Er wordt veel op projectmatige basis gewerkt. Je adviseert bestuur en management op het beleidsterrein ruimtelijke ontwikkeling en fungeert daarbij ook als sparringpartner voor directie en teamleider. Je ontvangt leiding van de teamleider. Je werkt nauw samen met je teamleden.


2. Algemeen profiel

Als strategisch deskundige op jouw vakgebied ben je een stevige gesprekspartner voor de organisatie en je collega’s. Middels je adviezen en in de uitvoering daarvan draag je bij aan de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid van de gemeente. Je ontwikkelt kaders en stelt bestemmingsplannen op. Je bent een stevige sparringpartner voor directie en teamleider. Je coördineert en leidt nieuwe ontwikkelingen op je vakgebied binnen de gemeente en waar nodig in samenwerking met andere overheden, instellingen en bedrijven. Je adviseert over, ontwikkelt en stelt ruimtelijke plannen op en je implementeert deze. Je draagt zorg voor de uitvoering van planologische procedures. Vanuit jouw
vakgebied draag je bij aan de invoering van de Omgevingswet. Vanuit deze taak neem je deel aan het programma Omgevingswet. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente in juridische procedures bij de rechtbank en Raad van State.
Binnen de politiek bestuurlijke omgeving beweeg jij je soepel. Bovenal ben je creatief en in staat om “anders” te denken en anderen te inspireren. Je laat je niet snel uit het veld slaan en bent resultaat- en oplossingsgericht. Je weet goed om te gaan met tegengestelde belangen en weet draagvlak te creëren. Je bent verbindend en samenwerkingsgericht. Je werkt nauw samen met de andere (beleids)adviseurs, zowel op de inhoudelijke beleidsterreinen als de bedrijfsvoering.

3. Profiel

 • Wo werk- en denkniveau.
 • Kennis van het betreffende beleidsterrein, tevens in staat om te schakelen naar aanpalende inhoudelijke vakgebieden en bedrijfsvoering.
 • Kennis van en ervaring met (strategische) beleidsprocessen.
 • Ervaring in de rol van projectleider in beleidsprojecten (ontwikkeling en implementatie), coördinator of initiator van nieuwe ontwikkelingen.
 • Ervaring in een politiek bestuurlijke organisatie.


4. Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Strategisch.
 • Creatief en in staat om “anders” te denken.
 • Vooruitstrevend en ontwikkelingsgericht.
 • Lef, standvastig en vasthoudend.
 • Inspirator, coach en leermeester.
 • Politiek sensitief.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Implementatiekracht.


5. Gemeente Midden-Groningen biedt jou


Een uitdagende baan waar er veel ruimte is om te pionieren en buiten de gebaande paden te denken en te lopen. En samen te bouwen aan een mooie organisatie en de verdere ontwikkeling van de gemeente. Omvang van de vacatures is tussen de 0,8 en 1 fte. De CAO Gemeenten is van toepassing; deze functie is ingeschaald in schaal 11; deze kent een IKB van 18,25 % en voor 144 uur vakantiedagen, die aangevuld kunnen worden tot 180 uur vanuit het IKB. Je hebt een grote mate van flexibiliteit in het invullen van je werktijden. Daarnaast wordt geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling.


Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met:
Janine Smetsers
Telefoon 06-29624626

Solliciteren