Lid van de Rekenkamer

Per 1 januari 2018 vormen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Belangrijke bouwstenen voor de nieuwe gemeente zijn het Kompas “Samen kom je verder” als strategische visie, de organisatiefilosofie en het dienstverleningsconcept. Deze en andere relevante documenten voor de bouw van deze organisatie vindt u op de website https://www.midden-groningen.nl

Algemeen
De rekenkamer van de gemeente Midden-Groningen onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijke beleid. Zij rapporteert de gemeenteraad hierover en doet aanbevelingen over mogelijke verbeteringen. Daarmee versterkt zij de controlerende en de

kaderstellende rol van de raad.
De rekenkamer bestaat uit een externe voorzitter en 2 externe leden. De rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Bij de externe leden ontstaat er vanaf 1 januari 2022 een vacature.

Uw profiel
Als lid van de rekenkamer hebt u:

 • ervaring met het functioneren van het openbaar bestuur;
 • gevoel voor bestuurlijke processen;
 • een onafhankelijke instelling;
 • ervaring met het doen van onderzoek; actuele kennis van de huidige en toekomstige ontwikkelingen van het bestuur op
 • gemeentelijk en regionaal niveau;
 • sterke communicatieve vaardigheden;
 • een positief kritische grondhouding.

Taken
De leden van de rekenkamer zijn samen verantwoordelijk voor het functioneren van de rekenkamer. Als lid van de rekenkamer neemt u deel aan de vergaderingen van de rekenkamer, bepaalt mede de onderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksbureaus, begeleidt onderzoek, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraad. Daarnaast voeren de leden zelfstandig quick scan onderzoeken uit. Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat u het lokale bestuur enigszins volgt. In de regel zijn er minimaal 2 quick scans en 1 grootschalig onderzoek per jaar.

Ons aanbod
Op 2 januari 2018 is de rekenkamercommissie Midden-Groningen ingesteld. Deze rekenkamercommissie is tot stand gekomen door samenvoeging van de “oude” rekenkamercommissies. In 2021 is de rekenkamerfunctie geëvalueerd en zal met ingang 1 januari 2022 de definitieve rekenkamerfunctie vorm krijgen in de vorm van een rekenkamer met een externe voorzitter en 2 externe leden, benoemd voor een periode van 6 jaar. Vanwege het vertrek van 1 van de huidige leden ontstaat er per 1 januari 2022 een vacature voor een extern lid. Op basis van de vergoeding voor een raadslid van Midden-Groningen ontvangt een lid hiervan maandelijks 35%.


De gesprekken met de selectiecommissie zullen op 10 november 2021 vanaf 18.00 uur worden gehouden in het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand.


Competenties

 • Integriteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Analytisch vermogen
 • Oordeelsvorming
 • Visie
 • Initiatief
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Nauwkeurigheid
 • Resultaatgerichtheid