Adviseur Maatschappelijke Opvang

Zie jij het als uitdaging om bij te dragen aan een fijn thuis voor inwoners met psychische kwetsbaarheid?

Over de functie

Assen streeft naar een inclusieve samenleving, gericht op meer samen-redzaam zijn. We hebben een programma dat zich richt op een toekomstbestendig en goed functionerend Sociaal Domein met passende ondersteuning binnen financieel duurzame kaders. We versterken preventie en investeren in collectieve voorzieningen in de wijken, voor een lager beroep op Wmo en Jeugdzorg. We willen hiermee zoveel mogelijk voorkomen dat problemen ontstaan die maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdhulp nodig hebben. En we willen deze zorg beschikbaar hebben voor mensen die hiervan gebruik moeten maken.

Jij draagt bij aan het bereiken van deze doelen. Als Adviseur Maatschappelijke Opvang ben jij betrokken bij sociale vraagstukken binnen de gemeente.

Jij maakt actief verbinding tussen de relevante beleidsterreinen, netwerkpartners, uitvoering en inwoners. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en met name ten aanzien van Maatschappelijke opvang en in het verlengde daarvan beschermd wonen. Je adviseert het college of en hoe we deze ontwikkelingen het best kunnen vertalen naar onze gemeente. Je werkt vanuit onze ambitie om integraal beleid te ontwikkelen. Dat betekent dat je ook verbinding zoekt met beleidsvelden die het thema waar jij op dat moment beleid voor ontwikkelt, raken. Je zoekt dus actief de verbinding met je collega’s binnen het team Ontwikkeling en Advies en met partners in de stad. Als het beleid opgesteld is, dan begeleid je de implementatie ervan bij de uitvoerende processen. Je draagt ook zorg voor evaluatie en doorontwikkeling van beleid.

Als adviseur Maatschappelijke Opvang werk je aan onder andere de volgende aandachtsvelden:

 • De regionale visie Maatschappelijke Opvang in de praktijk brengen;
 • Wonen en Zorg;
 • Vestiging nieuwe zorginitiatieven;
 • Het programma Weer Thuis;
 • Ben je accounthouder van de externe partijen waarmee de gemeente op het gebied van maatschappelijke opvang een duurzame relatie heeft.

In welk team kom je te werken?

Het team Ontwikkeling en Advies bestaat in totaal uit vijftig adviseurs. Zij zetten zich dagelijks in om Assen gezonder, duurzamer, zelfredzamer, veiliger en mooier te maken. Vanuit het team bestaat een veelheid aan samenwerkingsrelaties. Intern en extern. Assen ontwikkelt zich sterk op diverse terreinen. De adviseurs zijn trots daaraan bij te dragen. Binnen het team zijn alle beleidsterreinen aanwezig. Dat zorgt voor afstemming en goede samenwerking. Ook biedt het kansen aan de medewerkers zich breed te ontwikkelen. In het team weten medewerkers elkaar goed te vinden en er is altijd bereidheid elkaar te helpen.

Jouw competenties

 • Omgevingsbewust: Je hebt oog voor landelijke en regionale ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor de lokale politieke-bestuurlijke verhoudingen, voor de mogelijke invloed op de gewenste resultaten of voor de impact op het leven van onze inwoners. Je komt actief en zelfstandig met voorstellen;
 • Samenwerken: Je werkt actief samen met lokale, regionale, landelijke en Europese samenwerkingspartners en met collega’s in de organisatie. Je bent dialooggericht. Je doet actief aan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht;
 • Overtuigingskracht: Je bent in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden door middel van logisch redeneren en effectieve gesprekstechnieken;
 • Professioneel: Je zet je vakkennis en deskundigheid in en deelt deze met anderen, houdt rekening met andere vakgebieden en verschillende belangen. Je werkt samen en komt afspraken na. Je neemt vlot nieuwe ontwikkelingen op en weet dit te gebruiken.

Wij vragen

 • Aantoonbare ervaring als beleidsadviseur in het Sociaal Domein bij voorkeur bij een gemeente;
 • Een verbinder;
 • Samenwerkingsgerichtheid en resultaatgerichtheid;
 • Een relevante Hbo of academische opleiding;
 • Communicatief goed onderlegd (zowel mondeling als schriftelijk)

Wij bieden

 • Een werkplek in een gezellig team in een organisatie die klein genoeg is om de lijntjes kort te houden, maar groot genoeg om landelijk en Europees mee te doen. De gemeente Assen vervult voor dit onderwerp de regierol voor provincie Drenthe;
 • Een grote mate van autonomie en flexibiliteit in werken voor wat betreft inhoud en locatie;
 • De mogelijkheid om ook naast je functie je talenten in te zetten, bijvoorbeeld in een rol als procesbegeleider, digicoach of zakelijk tekenaar ;
 • Volop ontwikkelmogelijkheden. Dit wordt gefaciliteerd via een eigen ontwikkel- platform (POINT) waar trainingen en workshops worden aangeboden en jaarlijks organiseren we een Assens kennisfestival;
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring is het maandsalaris maximaal € 5.009,- bruto per maand (functieschaal 10) op basis van een werkweek van 36 uur. Het maandsalaris inclusief IKB is € 5.863,- bruto per maand (inclusief vakantiegeld);
 • Het individueel keuzebudget (IKB van 17,05%) ontvang je naast je maandsalaris en kan worden ingezet voor belastingvoordeel op een fiets, fietsaccessoires, tablet/laptop en sportvoorzieningen; · Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een periode van een jaar die bij wederzijdse tevredenheid functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband.

Sollicitatieprocedure

Ben je benieuwd hoe het team Ontwikkeling & Advies het werken bij de gemeente Assen ervaart? Kijk dan naar het filmpje dat zij gemaakt hebben.

Heb je interesse? Reageer dan voor 30 november 2023 via Vooruit in Drenthe: https://www.vooruitindrenthe.nl/organisaties/42fc974b-72f2-4b81-b106-cd8f26ff1bfd
Deze vacature wordt gelijktijdig intern, binnen de samenwerkingsverbanden en extern opengesteld. Bij de selectie van kandidaten handelen wij volgens onze selectieprocedure waar bij gelijke geschiktheid interne kandidaten voorrang hebben.

Contact Informatie

Contactpersoon sollicitatie: Esther van Dongen, HR Adviseur bereikbaar op 06 55215880 of via e.dongen@assen.nl
Contactpersoon vacature: Dirk de Boer, Teammanager via d.boer@assen.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Competenties

 • Mondelinge communicatie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht Samenwerken
 • Schriftelijke communicatie
 • Zelfstandigheid