Technisch adviseur – regio west

Als je enthousiast wordt van het initiëren en implementeren van verbeteringen en compliance onderwerpen zoals de BRZO- en WABO-inspecties dan is dit de functie voor jou!

In deze nieuwe rol word je verantwoordelijk voor de verbeterinitiatieven van de area in overleg met de landelijke initiatieven vanuit afdeling Operations Support. Daarnaast word je het aanspreekpunt voor compliance onderwerpen en voor strategische adviseurs van afdeling Operations Support Team.

Standplaats: Maasvlakte of Barendrecht, en de mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken.
Aantal uren per week: 32-40 uur

Wat ga je doen?
De technisch adviseur wordt door de organisatie gezien als specialist op de aan hem/haar toegewezen aandachtsgebieden (compliance, non-compliance en BRZO: Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Je ontwikkelt overzicht van de werkprocessen en bent verantwoordelijk voor het adviseren over oplossingsrichtingen, opgedane inzichten vertalen naar beleidsuitgangspunten, specificaties, richtlijnen, procedures en bewaking op de naleving van beleidskaders. Je bent tevens verantwoordelijk voor het goed doorlopen en uitvoeren van area-overstijgende verbeterinitiatieven en trajecten. Hierbij werk je samen met de afdelingen Operations Support.

Het doel is om optimaal bij te dragen aan een veilige, effectieve en efficiënte technische bedrijfsvoering. Het is belangrijk om dit doel samen met alle stakeholders te behalen.

De technisch adviseur maakt deel uit van het areamanagement van afdeling Operations Assets West (OAW) en ontvangt hiërarchisch leiding van de areamanager.

Concrete taken op hoofdlijn:

 • Is verantwoordelijk voor compliance taken, waaronder de voorbereiding en begeleiding van BRZO- en WABO-inspecties.
 • Biedt ondersteuning bij de afhandeling van bevindingen en overtredingen.
 • Geeft ondersteuning in contacten met in- en externe relaties. Denk hierbij aan de afdelingen Operations Support, Operations Techniek, Legal, Assets, Veiligheid en New Business voor alle relevante stakeholders.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van het onderhoudsproces en projectenproces in eigen beheer en doet interne (periodieke) toetsing op het onderhoudsproces.
 • Behandelt de complexere vraagstukken die o.a. volgen uit de managementagenda (bv. ATEX of emissies) en kan deze zelfstandig of in teamverband realiseren en vervolgens uitdragen.
 • Is verantwoordelijk voor de implementatie van het afdelingsbeleid, voortkomend uit de managementagenda Operations en Operations Assets, waarbij rekening gehouden wordt met andere bedrijfsprocessen, resulterend in jaarplannen om richting en sturing te geven aan de bedrijfsvoering processen.
 • Levert input voor de projectspecificaties voor onderhoudbaarheid, procesveiligheid en inpasbaar in het netwerk.

Wat vragen we?
Om in deze functie succesvol te zijn:

 • Heb je minimaal een afgeronde hbo opleiding.
 • Heb je meer dan 8 jaar relevante ervaring.
 • Is het een pre als je vaktechnische kennis hebt van onze assets en wet- en regelgeving.

Naast een aantal harde criteria beschik je over de volgende competenties:

 • Overtuigen: je gebruikt duidelijke voorbeelden en argumenten om anderen te overtuigen.
 • Oordeelsvorming: je beziet het vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken en plaatst het binnen de context van andere vraagstukken binnen de organisatie.
 • Stakeholdermanagement: je onderhoudt functionele relaties met (externe) partijen.
 • Organisatiesensitief: je weet wie de sleutelfiguren en belangrijkste beïnvloeders binnen de organisatie zijn.
 • Strategisch, tactisch en operationeel niveau: je kan eenvoudig schakelen op alle drie de niveaus en de strategie vertalen naar operationele haalbare doelen.  

Wat bieden we je?
Een pakket van arbeidsvoorwaarden dat o.a. bestaat uit:

 • Een salaris tussen € 70.329 en € 95.655 bruto per jaar op basis van een fulltime dienstverband.
 • Hier bovenop ontvang je een vaste 13e (vakantiegeld) en 14e maand.
 • Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
 • Een uitstekende pensioenregeling met een kleine eigen bijdrage van 2,45%.
 • Een thuiswerkplek ter waarde van € 750 netto.
 • Ruime mogelijkheden om cursussen/opleidingen te volgen.
 • Een eenmalige uitkering (in april 2023) van €500 netto om te besteden aan jouw duurzame inzetbaarheid.
 • Een werklaptop/-iPad en een iPhone.

Over Gasunie
Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Onze infrastructuur bestaat uit ruim 17.000 kilometer pijpleidingen, aansluitingen op (inter)nationale pijpleidingsystemen, honderden installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. Nu is onze core business nog vooral aardgas, maar dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.

Over de area
Je gaat werken binnen Operations Assets West (OAW), oftewel provincie Zuid-Holland. In dit gebied liggen veel leidingen, gasontvangststations, meet- en regelstations en speelt de Peakshaver op de Maasvlakte een belangrijke rol bij de leveringszekerheid van aardgas. De onbemande mengstations Botlek, Pernis en Wijngaarden horen ook bij de area. De locaties worden vanuit de “Peakshaver” beheerd en onderhouden.

Wil je solliciteren?
Stuur dan je cv en motivatie in via de website van Gasunie. We laten z.s.m. weten of je bent uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken op de Maasvlakte of in Barendrecht gaan plaatsvinden.

Het overleggen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

Wil je eerst meer weten over de vacature? Bel met je mogelijk toekomstige manager Hein Verbiest: 06-3103 7470. Voor vragen over de procedure kan je contact opnemen met Cindy Snitjer (recruiter): 06-3103 7689.

Werken bij Gasunie betekent werken in een professionele omgeving die volop in beweging is. Een organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol. We werken samen. Engineers, business developers, ICT’ers, managers, administratieve kracht en dispatchers, samen en met de nodige energie koersen we richting 2030. Dit willen we bereiken met medewerkers vanuit diverse achtergronden, opleidingen en nationaliteiten. Wij zijn een organisatie waar we geloven dat elkaars verschillen, kwaliteiten en talenten ons sterker maken. Een organisatie waar iedereen ertoe doet en zichzelf mag zijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Delen van deze vacature in je netwerk wel!