Stage- of afstudeeropdracht (HBO): Onderzoek inrichting architectuurplatform

We zoeken binnen de afdeling ICT een HBO-afstudeerder die ons helpt bij de inrichting van ICT-architectuur documentatie/informatie/inrichting kennisplatform.

Stageperiode:
Zo snel mogelijk, maar we zijn flexibel als dat noodzakelijk is. 

Waar ga je werken?
Je werkplek zal in Groningen zijn met mogelijkheid tot thuiswerken.

Over de afdeling
Je gaat werken bij de groep Enterprise Architecten binnen de ICT-afdeling. Architectuur zorgt ervoor dat een langetermijn architectuurvisie en architectuurroadmaps worden opgesteld en dat nieuwe initiatieven en projecten voldoen aan deze visie en roadmaps. 

ICT architectuur maakt binnen Gasunie op dit moment een ontwikkeling door. De energietransitie en de voortrekkersrol die Gasunie daarin wil spelen, zorgen ervoor dat de samenwerking tussen enerzijds ICT-architecten en de business units en anderzijds tussen architecten onderling verandert. De manier waarop de samenwerkingsplatformen zijn ingericht voldoet niet meer en past ook niet bij het nieuwe goverancemodel voor architectuur.

Wat ga je doen?
Startpunt van het onderzoek is het in kaart brengen van de verschillende samenwerkingsvormen en de bijbehorende informatiebehoefte. Op basis van deze inventarisatie verwachten we een aantal aanbevelingen voor de verbeterde inrichting van de samenwerkingsplatformen. Bij dit onderzoek mogen ook werkprocessen onder de loep genomen worden en waar nodig verbetervoorstellen gedaan worden. Ook het implementeren van de adviezen behoort tot de opdracht.

Het tweede deel van het onderzoek gaat over document templates. Om tot een gedragen architectuur te komen, heeft Gasunie een aantal templates voor architectuurdocumenten, zoals bijvoorbeeld een globaal en detail architectuurontwerp. Deze documenten hebben een kritische review nodig en moeten op punten aangepast en of gemoderniseerd worden.

De dagelijkse begeleiding van deze opdracht is in handen van één van de drie Enterprise Architecten. Tijdens de opdracht heb je verder contact en afstemming met, onder andere, een grote groep solution architecten, een vertegenwoordiging van het Management Team (MT) van de ICT-afdeling en met andere afdelingen. Je zult daarbij de belangen van je gesprekspartners moeten afwegen om tot een onderbouwd advies te komen.

Waarom kiezen we als Gasunie voor een afstudeerder om dit onderzoek vorm te geven? We zijn op zoek naar een persoon die niet alleen kijkt vanuit Gasunie, maar ook zaken kan aandragen vanuit de opleiding  en die ons uitdaagt door nieuwe gezichtspunten aan te dragen. 

Wat vragen we?
Je volgt een HBO studie en hebt zowel bedrijfskundige als ICT-kennis. Je werkt zowel goed in teamverband als zelfstandig. Tot slot ben je proactief. Indien het een afstudeerstage betreft, neem je bijvoorbeeld zelf de regie in je onderzoek.

Wat bieden we jou?

  • Een uitdagende (afstudeer)stage voor 40 uur per week.
  • Je ontvangt een vergoeding van €400,- b.p.m.
  • Gedurende je opdracht krijg je een eigen werkplek op ons kantoor in Groningen of je kunt met je eigen computer toegang krijgen tot de Office omgeving
  • We bieden je de juiste begeleiding.

Wil je solliciteren?
Stuur dan je CV en motivatie in via de website van Gasunie. 

Wil je eerst meer weten over deze stage/dit onderzoek dan kan je informatie inwinnen bij één van de Enterprise Architecten, Bernd Veenstra (06-11005627), Wim de Olde (06-11005515) of Dragoslav Sikanja (06-31037226).

Voor indiensttreding dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden overgelegd.