Hr-directeur bij Gasunie in Groningen

1. GASUNIE
Gasunie is een duurzame infrastructuuronderneming voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheert en onderhoudt Gasunie de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werkt de organisatie mee aan de aanleg en het beheer van transportnetwerken voor warmte en CO₂. Gasunie zorgt ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken (Visie 2030).

Bij Gasunie werken ca. 1500 gemotiveerde medewerkers verspreid over diverse (inter)nationale locaties. De organisatie wordt aangestuurd door een vierhoofdige raad van bestuur. Er zijn in totaal 17 verschillende units/directies die rapporteren aan de RvB. Eén van die units is Unit H; de HR-discipline. De Nederlandse Staat is 100% aandeelhouder van Gasunie.

Plaats in de organisatie
Als directeur HR bent u verantwoordelijk voor de unit H, bestaande uit de afdelingen HD (management development, organisatieontwikkeling en continu verbeteren, 11 medewerkers), HD-trainees (11 medewerkers), HM (HR-advies, HR-beleidsontwikkeling en sourcing, 19 medewerkers) en het Corporate Service Center (CSC) (60 medewerkers). U stuurt de managers van deze afdelingen direct aan en geeft indirect leiding aan 99 medewerkers. De portefeuille HR is binnen de raad van bestuur (RvB) belegd bij de CEO.

2. FUNCTIE
De afdeling HR heeft een proactieve en faciliterende rol binnen Gasunie en ondersteunt de RvB en de verschillende units. De afdeling werkt aan optimalisatie van de dienstverlening en doorontwikkeling en implementatie van een breed eigentijds (digitaal) HR-instrumentarium. De komende jaren ligt de focus onder meer op de volgende thema’s: de verdere uitwerking van Visie 2030, leiderschapsontwikkeling, employer branding en recruitment, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie, vernieuwing arbeidsvoorwaarden (waaronder het nieuwe pensioenakkoord) en de verdere professionalisering van HR.

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • De directeur HR is integraal verantwoordelijk voor de vakgerichte aansturing van de afdelingen HR en CSC, de kwaliteitsborging, de continuïteit van de dienstverlening, de vereiste professionaliteit en het voldoen aan wet- en regelgeving en organisatiekaders.
 • Ontwikkelt, samen met het MT van de unit H een strategische visie voor het HR beleid en geeft leiding aan de invulling hiervan. Beschikt over strategisch inzicht, geeft daarmee mede richting en invulling aan de strategie van Gasunie (Visie 2030) door deze te vertalen en in de praktijk zichtbaar en implementeerbaar te maken.
 • Is een bruggenbouwer en stimuleert interactie en samenwerking. Is in staat met andere units relaties aan te gaan en kan door middel van kennis en gezag mensen verbinden. Is een stevige, integere en betrouwbare persoonlijkheid met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een ondernemende instelling. Is veranderingsgericht en in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden.
 • Is een ervaren verandermanager, die bewezen successen heeft geboekt in grote organisatorische verandertrajecten in een corporate omgeving. Weet wat er komt kijken bij een cultuurveranderingsproces in een professionele organisatie. Inspireert, haalt mensen – indien nodig - uit hun comfortzone, geeft nieuwe inzichten en invalshoeken. Geeft beweging enerzijds en focus en rust anderzijds.
 • Is sparringpartner voor de RvB en het management. Beschikt over empathisch vermogen, is flexibel en zoekt altijd naar mogelijke oplossingen. Iemand met stevigheid en politieke sensitiviteit, die de hectiek van een complexe organisatie snapt en zich er in thuis voelt. Begrijpt, respecteert en verbindt verschillende perspectieven vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Maakt tijd en ruimte voor de medewerkers en zorgt voor vertrouwen. Betrekt de medewerkers bij de besluitvorming. Stimuleert en motiveert de medewerkers en biedt ruimte voor het nemen van initiatieven en ontwikkeling. Is met het MT H een verbinder op de ingeslagen weg van de doorontwikkeling van de afdeling HR.
 • Ervaring met het overleggen met de ondernemingsraad en de vakbonden. Gasunie heeft namelijk een eigen cao en pensioenfonds.


4. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

 • Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een relevante opleiding zoals bijvoorbeeld strategisch HR.
 • Minimaal 10 jaar ervaring in een leidinggevende HR-rol in een complexe (corporate) omgeving binnen een organisatie in transitie.
 • Een echte senior manager met strategisch inzicht die van nature sparringpartner is voor het management.
 • Coachen van managers en medewerkers op persoonlijke en professionele ontwikkeling en andere HR-vraagstukken.
 • Bruggenbouwer, en sterke persoonlijkheid; overtuigend, vasthoudend en weet mensen mee te nemen.
 • Politiek- en omgevingssensitief.
 • Sterke people-management skills.
 • Hoogste mate van integriteit en betrouwbaarheid.
 • Ervaren verandermanager met ondernemerschap, samenwerken en relatiemanagement.

5. GASUNIE BIEDT U
Gasunie werkt hard aan de realisatie van haar Visie 2030: een onderneming voor energie- infrastructuur. Daarmee speelt zij een belangrijke rol in de energietransitie en zal de komende jaren ook doorgroeien. Als directeur HR hebt u de gelegenheid om aan de nieuwe rol en groei bij te dragen. Gasunie kent uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Gasunie stimuleert diversiteit bij het werven van collega’s en zal dit ook bij de invulling van deze vacature laten meewegen.

CONTACT
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Janine Smetsers

senior consultant
06-29624626 | janine.smetsers@beljonwesterterp.nl

Solliciteren

U kunt solliciteren via de website van Beljon Westerterp

Solliciteren