N.V. Nederlandse Gasunie

Gasunie is een Europees energie-infrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie behoort tot de grootste hogedrukpijpleidingnetwerken in Europa en bestaat uit meer dan 17.000 kilometer aan pijpleidingen in Nederland en Noord-Duitsland. Gasunie biedt transportdiensten aan voor aardgas en groen gas via haar dochterondernemingen Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Met haar grensoverschrijdende gasinfrastructuur en diensten faciliteert Gasunie de TTF, die zich heeft ontwikkeld tot het toonaangevende Europees handelsknooppunt voor gas. Gasunie biedt ook andere diensten op het gebied van gasinfrastructuur aan, waaronder gasopslag en LNG. Gasunie wil de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening helpen versnellen. Het bedrijf gelooft dat innovaties op het gebied van gas daarbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld in de vorm van hernieuwbare gassen als waterstof en groen gas. Zowel bestaande als nieuwe gasinfrastructuur zijn daarbij van belang. Ook is Gasunie actief in de ontwikkeling van andere voor de energietransitie relevante energie-infrastructuur.

Gasunie richt zich op groei. Wij hebben kundige en enthousiaste collega’s die samen verantwoordelijk zijn voor de betrouwbaarheid van onze infrastructuur. Ondertussen werken we hard aan de noodzakelijke energietransitie. Voor Gasunie is het essentieel om haar sterke punten te behouden en aan te scherpen én nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.