N.V. Nederlandse Gasunie

De N.V. Nederlandse Gasunie is een gastransportbedrijf. De hoofdtaak is het besturen, onderhouden en aanpassen (renovatie en nieuwbouw) van het gastransportsysteem. Het bedrijf is eigenaar van en beheert een van de grootste gasleidingnetwerken in Europa (11.600 km). Gasunie wil op efficiënte en duurzame wijze haar diensten leveren binnen de integrerende Europese vrije markt. Onze langetermijnvisie vormt de basis voor onze strategische missie:

Gasunie wil veilig en betrouwbaar gastransport en aanverwante diensten leveren aan een integrerende Europese gasmarkt. Efficiënt, winstgevend en duurzaam.

Om deze missie te vervullen moet Gasunie een leidende speler blijven in de gasinfrastructuur- en het gastransport in Europa.

De Europese gasmarkt wordt geliberaliseerd. Nederland is in dit proces reeds ver gevorderd. In heel Europa worden als onderdeel van die liberalisering ook handel in en transport van aardgas gescheiden. De achterliggende gedachte is dat, met onafhankelijk transport, iedere aanbieder van gas gelijke kansen heeft om gas naar de nieuwe vrije markt te brengen en dat de concurrentie op die markt zo beter zal functioneren. Gasunie zal nadrukkelijk inspelen op de toenemende internationale gasstromen. Gasunie heeft de ambitie én het vermogen om in de Europese markt een sterke positie in te blijven nemen als onafhankelijke aanbieder van gastransportdiensten.

Gasunie richt zich op groei. Wij hebben vele kundige en enthousiaste medewerkers. Voor Gasunie is het essentieel om haar sterke punten te behouden en aan te scherpen én nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en/of toe te voegen. We opereren immers in een competitieve markt. Gasunie wil attractief zijn voor nieuwe medewerkers die mede vorm gaan geven aan de transporttaken en diensten van Gasunie op de Nederlandse en Europese gasmarkt.