Stagiaires HBO Social Work / HBO-V

Wie zijn wij?

Accare is een academische  en ambitieuze organisatie voor jeugd ggz, die haar medewerkers veel ruimte biedt voor eigen initiatief en vernieuwing. We werken vanuit 30 locaties in noord, midden en oost Nederland. Elk kind kan bij ons terecht ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening. We behandelen een kind bij voorkeur in zijn vertrouwde omgeving, zodat het gewoon naar zijn eigen school kan gaan, kan sporten of afspreken met vrienden. Dat doen we in nauwe samenwerking met huisartsen, wijkteams en scholen. Onze aanpak sluit altijd aan bij de vraag van het kind en zijn ouders. We luisteren en nemen niet over. Het kind kijkt dus ook mee in zijn eigen dossier. We nemen zelden een kind op, alleen als het niet anders kan, maar dan  is opname een geïntegreerd onderdeel van een totaaltraject. We kunnen zo werken, omdat we een academisch centrum zijn, buiten de kaders durven denken en continu onderzoek doen naar onze behandelingen. Op die wijze innoveren we voortdurend naar de best bewezen werkzame zorg.

Waar ga je stage lopen:

Wij bieden onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en hun gezin, waarbij we de vragen van jongeren en ouders centraal stellen. Uitgangspunt is dat opname in de kliniek een stap is binnen een ambulant traject, waarbij de duur van de behandeling zo kort mogelijk is en zo lang als nodig.

Er is plek binnen de kliniek op de volgende afdelingen:

  • Intermezzo is de crisisafdeling van Accare en heeft een open en een gesloten setting. De afdeling heeft in totaal 9 bedden voor jongeren met psychiatrische problematiek (soms in combinatie met LVG problematiek) in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Naast de crisisfunctie, ondersteunen wij  bij interne crisis de overige afdelingen binnen Accare. 
  • Adolescenten is een behandelgroepen voor jongeren van 12 tot 23 jaar met uiteenlopende psychiatrische problematiek (depressie, ASS, trauma/PTSS, dwang en angst, persoonlijkheidsproblematiek, morbide obesitas, etc). Op deze afdelingen wordt tijdens een kortdurende (dag)klinische opname vraaggericht en systemisch behandeld. De duur van behandeling is gemiddeld 2-4 weken en kan indien nodig worden verlengd. Het aantal cliënten dat wordt opgenomen fluctueert. 
  • Bij Intensieve gezinsbehandeling komen gezinnen waarbij ambulante hulpverlening niet meer afdoende is. Er spelen verschillende psychosociale problematieken waarbij trauma veelvuldig voorkomt. Naast traumabehandelingen wordt er samen met de gezinnen gewerkt aan vooraf opgestelde pedagogische doelen, waarbij bij het woord “aansluiten” bij een gezin het sleutelbegrip is.

De duur van de opnames zijn verschillend van aard en kan wel oplopen tot meerdere weken achter elkaar. Als gezinsbehandelaar werk je in  een zelfsturend team en neem je deel aan multidisciplinair overleg. Gezien de complexe problematieken en aansluiting met ouders, zijn wij op zoek naar (2) stagiaires met enige levenservaring waarbij de voorkeur uitgaat naar stagiaires met een iets oudere leeftijd.

Wat ga je doen?

Als je komt stagelopen binnen Intensieve Zorg kom je op een veelzijdige leerplek te werken binnen (één van) de aangeboden behandelmogelijkheden (zie bovenstaande). Onregelmatig werken en weekenddiensten kunnen tot de mogelijkheden behoren. In de sollicitatieprocedure kun je evt. je eigen voorkeur(en) aangeven, wij kijken zelf ook wie het meest geschikt lijkt voor een bepaalde plek.

Wie zoeken wij?

We vinden het belangrijk dat je een proactieve student bent, die initiatief kan nemen in het creëren van zijn/haar leersituaties (je stagebegeleider(s) fungeren hierin als coach), die kan reflecteren op het eigen handelen en die zich flexibel kan opstellen ten aanzien van de diversiteit binnen Intensieve Zorg. Alleen het profiel ‘jeugd’ leidt tot een diploma met toegang tot het register SKJ.

De begeleiding

De begeleider ondersteunt je bij je leervragen, kan met je meedenken over het creëren van een optimaal leerklimaat en houdt regelmatig begeleidingsgesprekken.

Solliciteren?

Je kunt je sollicitatiebrief en CV voor 15 maart 2019 mailen naar het secretariaat van Intensieve Zorg: e.ruiter@accare.nl t.a.v. sollicitatie stageplek Intensieve Zorg 2019/2020.

Na de sluitingsdatum zal er een selectie van de brieven worden gemaakt. Alle geschikte kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een groepsassessment op dinsdagochtend 2 april 2019 op de kliniek in Smilde. Na dit assessment krijg je z.s.m. uitsluitsel of je kunt komen stagelopen bij Intensieve Zorg.

Vragen? Neem contact met ons op en wij vertellen je er graag meer over

Als je vragen hebt over de vacature kun je die stellen via de mail aan Karin Bos: karin.bos@accare.nl.