GZ-Psycholoog / Orthopedagoog-Generalist of Klinisch Psycholoog voor de crisiszorg en adolescenten

Wat houdt de functie in en waar ga je werken?

Je speelt een cruciale rol bij het weer in ontwikkeling brengen van jongeren met psychische problemen waarbij het accent van de behandeling op trauma ligt. We maken hierbij gebruik van de best bewezen behandelmethoden, EMDR is hier één van. We leveren maatwerk door aan te sluiten bij de specifieke vraag van jongeren en ouders/verzorgers. Je voert daarvoor intakegesprekken met de jongere en ouders, je stelt casusconceptualisaties op en je coördineert en evalueert behandeltrajecten. Jouw rol in het team zal bestaan uit indicatiestelling, behandeling en methodiekontwikkeling, hetgeen je in gezamenlijkheid met je teamgenoten vormgeeft.

Daarnaast heb je een coachende rol binnen het team en help je mee het team verder te ontwikkelen. Hierbij valt onder andere te denken aan het geven van supervisie. Je legt lijnen binnen en buiten Accare om een breed aanbod gericht op traumabehandeling en gezinsbehandeling aan te kunnen bieden. Ook geef je supervisie aan collega's en zijn er mogelijkheden om breder binnen Accare mee te denken over het aanbod van traumabehandeling. We zoeken een professional met ideeën die helpt behandelmethodieken verder door te ontwikkelen. 

Crisiszorg

Je indiceert een klinische crisisopname. En maakt dan samen met de cliënt, zijn systeem en de ambulante behandelaar een plan.

Een klinische opname is altijd een intermezzo binnen een ambulant behandeltraject. Als regiebehandelaar werk je in een multidisciplinair team (psychiater, systeemtherapeut, behandelaren).

Daarnaast geef je werkbegeleiding en supervisie.

Binnen de intensieve zorg kent de kliniek in Smilde drie afdelingen; een crisisafdeling, een behandelgroep voor adolescenten en de afdeling voor gezinsbehandeling, waar kinderen en ouders samen opgenomen en behandeld worden. Adolescenten is een behandelgroep voor jongeren van 12 tot 23 jaar met uiteenlopende psychiatrische problematiek (depressie, ASS, trauma/PTSS, dwang en angst, persoonlijkheidsproblematiek, morbide obesitas, etc.). Op deze afdelingen wordt tijdens een kortdurende (dag)klinische opname vraaggericht en systemisch behandeld. De duur van behandeling is gemiddeld 2-4 weken en kan indien nodig worden verlengd. Het aantal cliënten dat wordt opgenomen fluctueert. Je werkt samen vanuit een team met verschillende disciplines. Waaronder ook een team van HBO behandelaren die werkzaam zijn op de afdeling, een groot deel van hen is opgeleid tot cognitief gedragstherapeutisch werker. Zij zijn dagelijks aanwezig op de afdeling en draaien ook mee binnen de behandelingen. Er is een nauwe samenwerking met elkaar.Functie-eisen

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar een (ervaren) GZ Psycholoog/Orthopedagoog-Generalist of Klinisch Psycholoog. Een collega met passie en enthousiasme. Die houdt van uitdaging en het leuk vindt om in crisissituaties hulp te bieden. Die ervaring heeft met het werken met complexe problematiek waarbij meerdere probleemfactoren van invloed zijn. Een collega die door middel van consultatie en advies collega's binnen en buiten de kliniek kan ondersteunen en daarin ook een voortrekkersrol kan nemen. EMDR practitioner is een pre.

Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding en een BIG registratie als Klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of een registratie als Orthopedagoog-Generalist. Daarnaast heb je bij voorkeur een afgeronde opleiding tot EMDR practitioner. Je hebt lef, bent initiatiefrijk en houdt van een uitdaging. Je bent gewend om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Affiniteit met en/of kennis van wetenschappelijk onderzoekt strekt tot aanbeveling. Je bent in staat om zelfstandig gedrags- en procesmatig te werken. Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, die kan blijven reflecteren op eigen handelen.

Wie zijn wij?

Accare is een academische  en ambitieuze organisatie voor jeugd ggz, die haar medewerkers veel ruimte biedt voor eigen initiatief en vernieuwing. We werken vanuit 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland. Elk kind kan bij ons terecht ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening. We behandelen een kind bij voorkeur in zijn vertrouwde omgeving, zodat het gewoon naar zijn eigen school kan gaan, kan sporten of afspreken met vrienden. Dat doen we in nauwe samenwerking met huisartsen, wijkteams en scholen. Onze aanpak sluit altijd aan bij de vraag van het kind en zijn ouders. We luisteren en nemen niet over. Het kind kijkt dus ook mee in zijn eigen dossier. We nemen zelden een kind op, alleen als het niet anders kan, maar dan  is opname een geïntegreerd onderdeel van een totaaltraject. We kunnen zo werken, omdat we een academisch centrum zijn, buiten de kaders durven denken en continu onderzoek doen naar onze behandelingen. Op die wijze innoveren we voortdurend naar de best bewezen werkzame zorg.

Accare is een organisatie waar de kwaliteit en zorg centraal staat. Het is een organisatie met lef die het durft om een hele eigen visie te hebben en daar ook voor gaat. Wij willen goede zorg leveren voor de jeugdigen en hun gezinnen zodat zij zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan het ‘gewone' leven.

Naast ons huidige aanbod, specialistische zorg voor eetstoornissen en algemene kinder- en jeugdpsychiatrie bieden wij een specialistisch aanbod voor trauma behandeling voor jeugdigen en/of hun ouders en zal methodiekontwikkeling op het gebied van ASS en emotieregulatie plaatsvinden.Arbeidsvoorwaarden

Waar mag je bij ons op rekenen?

Accare biedt een uitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. Je krijgt als medewerker de ruimte voor ondernemerschap. Daarnaast is het de plek waar je je op je eigen vakgebied gedegen kunt ontwikkelen en waar je de kans krijgt om nieuwe ideeën in de praktijk te brengen.

Daarnaast bieden we:

  • Een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsplan, laptop, mobiele telefoon, pensioenfonds, eindejaarsuitkering, korting bij (zorg) verzekeringen en een reiskosten regeling. Ook zoeken we samen met jou naar een optimale werk/privé balans
  • In eerste instantie een jaarcontract; deze wordt wanneer we beiden het juiste gevoel hebben en tevreden zijn, omgezet in een vast dienstverband
  • Collega's vol passie die handelen naar onze kernwaarden: lef; volhardend en elke dag beter

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is ingedeeld volgens de salarisschaal FWG GGZ CAO/functiehuis Accare.

Bij aanstelling wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en er worden referenties ingewonnen.

Heb je vragen over deze vacature? We vertellen je er graag meer over!Neem dan contact op met Pijke Dijkema, Zorg Innovatie Manager Accare, bereikbaar via: p.dijkema@accare.nl

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan z.s.m. jouw motivatiebrief en cv naar ons toe. Reageren kan uitsluitend via de website van Accare, gebruik hiervoor onderaan deze vacature de knop ‘solliciteren'. Na verzending van gegevens ontvang je direct een ontvangstbevestiging per mail.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, delen van deze vacature in je netwerk wel!

Reageer op deze vacature