Bewust van (digitale) veranderingen

Je werk verandert, verander mee 


Geluk in je werk

Om plezier en geluk te blijven houden in je werk zul je moeten, blijven, aanhaken bij de veranderingen die in snel tempo plaatsvinden in de organisaties. Met name functies op mbo- niveau zullen gaan veranderen of verdwijnen.

Noorderlink

Noorderlink ondersteunt de organisaties in het onder de aandacht brengen van de urgentie om nu actie te ondernemen, om ervoor te zorgen dat je perspectief houdt op de arbeidsmarkt en geluk blijft houden in je werk. 
Noorderlink organiseert met regelmaat activiteiten die jou kunnen helpen met je oriëntatie op jouw huidige (werk)situatie en met het op gang brengen van stappen in je ontwikkeling. 

Veranderingen door digitalisering

De digitalisering heeft definitief een plaats gekregen in ons dagelijks leven, maar zeker ook in ons werk. De digitalisering ontwikkelt zich continue in snel tempo door. De Informatie Technologie systemen kunnen steeds meer werkzaamheden van mensen overnemen. Nu al zichtbaar is het verdwijnen van werkzaamheden bij de data- entry afdelingen en de archiefafdelingen. Op korte termijn zullen er door invoering van nieuwe IT- systemen in organisaties meer werkzaamheden gaan verdwijnen, vooral op administratief en secretarieel gebied.
Dit betekent dat je huidige functie qua inhoud gaat veranderen. Je zult hiervoor andere vaardigheden moeten gaan aanleren, om de veranderde werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren, met voldoening en plezier. Ook zullen er functies en banen gaan verdwijnen. Nu is het moment om hierover na te gaan denken en stappen te gaan ondernemen om ook in de toekomst perspectief te houden op de arbeidsmarkt. Hierin zijn vele mogelijke wegen te bewandelen.

De organisaties

Veel aangesloten organisaties van Noorderlink herkennen de nieuwe situatie en wijzen de medewerkers in de mbo- functies op het belang van blijven ontwikkelen en leren, om aan te blijven haken bij de veranderende functie-eisen. Dit alles met het oog op plezier houden in je eigen functie of misschien zelfs plezier vinden in een geheel andere functie of organisatie.

Besef en urgentie

Het besef van de veranderingen is er nog lang niet bij iedereen die het aangaat. Maar, wanneer je om je heen kijkt op je werk, herken je het wel. Ongetwijfeld lopen er in je organisatie projecten op IT- gebied, die nog meer veranderingen zullen gaan brengen. 
Misschien heeft je leidinggevende je al wel gewezen op de veranderingen. Zo niet, dan zou je hem of haar kunnen vragen hoe het er in jouw organisatie voor staat m.b.t. je functie. Veel organisaties zijn inmiddels bezig met het onder de aandacht brengen van de urgentie om met je ontwikkeling aan de slag te gaan. Het idee hierachter is ervoor te zorgen dat je ook in de toekomst plezier in je werk houdt en perspectief op de arbeidsmarkt houdt. Er zijn organisaties die inmiddels bijeenkomsten en activiteiten organiseren om de medewerkers op mbo- functies alert te maken op de veranderingen in de organisatie. Ook worden er door de organisaties veel mogelijkheden geboden om cursussen of opleidingen te gaan volgen.

Hoe en wat

Nu is het moment om voorbereidingen te treffen om te blijven aanhaken op de arbeidsmarkt. 
Je loopt ongetwijfeld tegen barrières aan wanneer je een start wilt maken met leren en ontwikkelen.
Vragen en twijfels als;

‘Het is zo lang geleden dat ik een opleiding heb gedaan, kan ik dat nog wel?’,
‘Heb ik daar überhaupt wel de tijd voor?’
‘Hoe ga ik dat betalen?’
‘Wat zou ik dan moeten gaan ‘studeren’?’
‘Wil ik dan een volledige opleiding gaan volgen, of kortere cursussen?
‘Wat zijn de gevolgen als ik niet in mezelf ga investeren?

Weet dat op deze vragen antwoorden te vinden zijn, er vele mogelijkheden zijn om deze te vinden en dat hierbij ook op verschillende wijzen ondersteuning in geboden kan worden om je op weg te helpen. Een stap hierin zetten vraagt lef, tijd en energie van je. Daar tegenover staat dat het je veel gaat opleveren. Plezier blijven houden in je werk, ‘sterker’ worden door meer kennis en vaardigheden, leren van andere inzichten en denkwijzen, ontmoeten van andere mensen in een andere omgeving.


Houd onze agenda in de gaten om te zien welke activiteiten en evenementen op het programma staan.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds.