Stagiaire Consulent Jeugd

Stagiair(e) Consulent Jeugd
(februari 2024)
32 uur


Zoek je een boeiende stageplek en heb je interesse in wat de gemeentelijke taken op het gebied van de toegang tot de jeugdzorg inhoudt? Kom dan bij ons team Mens en Gezin!


Wat ga je doen?

We werken grotendeels hybride, waarbij we thuis werken afwisselen met ontmoeting en overleg op één van onze werklocaties. De basislocatie van het team Mens en gezin - Jeugd is voorlopig Leek. Als stagiair ga je de volgende werkzaamheden met ondersteuning en in toenemende mate zelfstandig uitvoeren:

 • Je geeft advies en informatie aan jeugdigen/opvoeders op alle levensdomeinen.
 • Je verheldert met ouders en jeugdigen vragen en behoeften op alle levensdomeinen.
 • Je ondersteunt een gezin in het maken van een eigen plan (één gezin, één plan, één regisseur) en versterkt eigen kracht, betrokkenheid, participatie en zelfregie.
 • Je voert regie op de uitvoering van een (familie)plan, monitort de ingezette ondersteuning en stuurt, waar nodig, bij.
 • Je bent betrokken bij het besluitvormingstraject, het afgeven van een beschikking en de realisatie van (lichte) professionele ondersteuning.
 • Je bemiddelt en intervenieert zo nodig bij crisissituaties.
 • Je signaleert en reageert professioneel (en adequaat) op vermoedens van kindermishandeling en bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind.
 • Je verbindt systeemgerichte en individuele aanpak.

Wat bieden we jou?

 • We bieden je een interessante stage waarbij je veel leert, maar ook verantwoordelijkheden krijgt. Je doet alles onder supervisie en wordt begeleid door de werkbegeleider. Je ontvangt een stagevergoeding van € 298,75 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
 • Het gaat om een stageperiode van 10 maanden.

Wie ben jij?

 • Wij zoeken een gemotiveerde en enthousiaste stagiair die bezig is met een studie Social Work, richting Jeugd.
 • Binnen ons team Mens en Gezin vinden wij het belangrijk dat medewerkers beschikken over de competenties: betrouwbaar, omgevingsbewust en lef & humor.
 • Ook communicatieve vaardigheden en integriteit vinden wij belangrijk.
 • Binnen onze organisatie vinden wij het belangrijk dat medewerkers werken vanuit onze gezamenlijke waarden dichtbij, in verbinding, wendbaar en persoonlijk leiderschap.

Daarnaast gelden voor alle medewerkers de kerncompetenties: humor, lef, samen en vertrouwen.

Het team
Je werkt in het team Mens en gezin, onderdeel van het Sociale Domein. Hier zijn de consulenttaken op het gebied van WMO, Participatiewet en Jeugd belegd. Binnen deze gebieden worden taken opgepakt variërend van beleidsuitvoering tot het consulentenwerk. Het is belangrijk dat je goed gedijt in een nieuwe organisatie waarbij rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen teams gaandeweg worden ingevuld. Het team met consulenten jeugd is enthousiast en neemt vol overgave de gemeentelijke taken op het gebied van de toegang tot de jeugdzorg op zich. De samenwerking met ouders, opvoeders en het kind staat voorop. Hierbij gaan we nadrukkelijk uit van de eigen verantwoordelijkheid en kracht.

Gemeente Westerkwartier
Gemeente Westerkwartier is een jonge gemeente met een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. We hebben ons eigen verhaal en onze eigen kernwaarden. Samen maken we het Westerkwartier én zijn we er voor onze inwoners, dat is waar Westerkwartier voor staat. We gaan samen voor de waarden die ons het meest na aan het hart liggen: dichtbij, in verbinding, wendbaar en persoonlijk leiderschap. De gemeente heeft 65.000 inwoners en telt, inclusief ons sociaal ontwikkelbedrijf Novatec, ongeveer 1000 werknemers. De dienstverlening wordt verleend vanuit vijf werklocaties.


Solliciteren
Ben je enthousiast en wil je bij ons team stage lopen? Stuur dan vóór 4 december jouw motivatie en cv naar sollicitatie@westerkwartier.nl onder vermelding van stagenummer #2023015 Je mag zelf bepalen in welke vorm je dat doet. De gesprekken zijn gepland op vrijdag 15 december tussen 9.00 en 12.00 uur.

We verwelkomen je graag in ons team!